Italijanski jezik i izazovi koji se javljaju prilikom učenja

Pre nego što počnu da uče italijanski jezik, mnogi imaju određena predubeđenja, često se veruje da je italijanski jezik lak i da se može savladati relativno brzo. To verovanje je potkrepljeno prilično jednostavnim fonetskim sistemom ovog jezika. Pravila čitanja i pisanja su malobrojna i jednostavna, pa se tako i u nastavi pokazalo da segmenti pisanja i čitanja stvaraju manje problema u odnosu na gramatiku. Ako naučite ta pravila, bez problema ćete čitati i reči kojima ne razumete značenje. U italijanskom jeziku nailazimo u nekim rečima i na udvojene suglasnike (bb, cc, dd, gg, ll, mm, nn, pp, rr, ss, tt, vv, zz), ali svi udvojeni suglasnici čitaju se kao da nisu udvojeni, samo se njihov izgovor malo otegne.

Da li želite besplatno da dobijete online lekciju engleskog jezika - Business Vocabulary? Kliknite na LINK.

Teškoće sa kojima možete da se suočite već na početnom nivou vezane su za vrste reči i oblike koje u srpkom jeziku nemamo. Tu su kao prvo članovi. Oblike članova naučićete lako uz pomoć jasnih pravila, ali za upotrebu će osim pravila biti neophodan i osećaj za koji može biti potrebno i duže vreme.

Italijanski kao analitički jezik ne koristi padeže, pa će odnose među rečeničnim delovima izražavati uz pomoć predloga. Svaki predlog u italijanskom ima više značenja, a pritom se većina predloga spaja sa članom (preposizioni articolate). Ako ste naučili određene članove i ako se ne dvoumite koji upotrebiti, lako ćete savladati kako se spajaju sa predolozima, dok upotreba ponovo može zahtevati više vremena i uranjanja u ovaj jezik.

PROČITAJTE I... 18 IZRAZA U ITALIJANSKOM JEZIKU ZA SVAKODNEVNU KOMUNIKACIJU

Osvrćući se na glagolski sistem, nailazimo na dosta nepravilnih oblika u raznim glagolskim vremenima i načinima. U tim slučajevima nema puno diskusije, nepravilni oblici se moraju naučiti. Na sreću, i tu često ima logike, tako da malo truda na početnim nivoima vredi puno, jer se tako vremenom usvaja i logika jezika.

Na višim nivoima susrećemo se sa glagolskim načinom koji je maternjim govornicima srpskog jezika potpuna novost, osim ako nisu učili neke druge romanske jezike ili se dobro sećaju latinskog jezika. Radi se o konjuktivu koji najčešće izražava nesigurnost, sumnju ili lični stav govornog lica, ali tu se spisak ne završava. Srećom, konjuktiv u italijanskom ima četiri vremena, za razliku od indikativa koji ih ima osam.

Sve to nije bauk, naročito ako uzmemo u obzir da poneka vremena u italijanskom jeziku lagano izčezavaju iz upotrebe.

Generalni savet ako učite italijanski jezik je da zaboravite srpsku i englesku sintaksu, zaboravite španske serije i mnoge stvari koje znate iz drugih jezika, naravno, pritom se misli na upoređivanje i direktno prevođenje. Koristite svaku priliku da jezik slušate, da posmatrate njegove govornike, njihovu mimiku, pokrete, reakcije. I u njima je duh jezika, a učenje stranog jezika ne znači isključivo izučavanje jezičkog sistema, već sticanje komunikativne kompetencije za delovanje u realnim životnim situacijama.

 

Pogledajte aktuelnu akcijsku ponudu kurseva stranih jezika klikom na: Akcijske cene!

Pročitajte još korisnih saveta o učenju stranih jezika i otkrijte jezičke zanimljivosti u Bazi znanja.

 

Prijavite se na mejling listu i dobijajte najnovije tekstove iz baze znanja na svoj i-mejl.

  Popunjavanje formulara zaštićeno je SSL enkripcijom.

  *Klikom na dugme Pošalji, dajem saglasnost da mi EQUILIBRIO - Obrazovni sistem može periodično slati nove korisne tekstove za učenje stranih jezika (putem i-mejla)

  Interesantni izrazi sa bojama u italijanskom jeziku i njhovo poreklo

  Italija je zemlja živih boja, raznovrsnih specijaliteta, duge istorije i bogatog jezika. Upravo su to razlozi zašto su izrazi sa bojama u italijanskom jeziku tako česta pojava. Predstavljamo vam pet najinteresantnih idiomatskih izraza, čije će vas značenje iznenaditi i nasmejati, a njihova upotreba će svakako obogatiti vaš italijanski jezik.

  1. Passare la notte in bianco

  Ako pokušate da prevedete ovaj izraz bukvalno, zvučalo bi ovako: „provesti noć u belom“. Nejasno, zar ne? Ovaj izraz zapravo znači „provesti neprospavanu noć“. Ovakvo značenje potiče još iz Srednjeg veka, tačnije, kada je čovek trebalo da bude proglašen za viteza, prethodno veče morao je da provede noć budan, noseći belu haljinu u znak čistote.

  Na primer:

  -Stai bene? Ti vedo particolarmente pallido… (Da li si dobro? Jako si bled..)

  -Non me ne parlare. Ho passato la scorsa notte in bianco… (Ništa mi ne pričaj. Prošle noći nisam spavao uopšte...)

  2. Essere al verde

  Generalno, zelena se smatra bojom nade, dobrog znaka, ali ovaj izraz vezan za zelenu boju je sve samo ne optimističan i pozitivan! Ako je neko ostao „na zelenom“, taj je švorc, znači da je ostao bez i jedne pare u džepu.

  Ali zašto baš zelena boja? Značenje ovog izraza potiče iz drevne tradicije farbanja dna sveća u zeleno. Dakle, sveća koja je postala zelena bila je istrošena sveća od koje nije ostalo ništa.

  Na primer:

  -Hai parlato con Paolo? È al verde da quando si è licenziato. (Da li si razgovarao sa Paolom? Švorc je otkad je dao otkaz.)

  -Poverino! Era sicuro di trovare un lavoro migliore, ma infatti è ancora disoccupato. (Jadničak. Bio je ubeđen da će naći bolji posao, a zapravo je još uvek nezaposlen.)

  Da li želite besplatno da dobijete online lekciju engleskog jezika - Business Vocabulary? Kliknite na LINK.

  3. Fare una settimana bianca

  Razmislite o belom.  Šta vam odmah pada na pamet? Da li je sneg? U stvari, ovaj izraz označava odmor od šest ili sedam dana tokom zime u planinskom odmaralištu, na skijalištu.

  Na primer:

  -Quest’estate non siamo riusciti a fare una vacanza, ma ti prometto che in inverno faremo una settimana bianca sulle Dolomiti! (Ovog leta nismo uspeli da idemo na odmor, ali obećavam ti da ćemo na zimu otići na zimovanje na Dolomite.)

  4. Vedere tutto nero/ vedere tutto rosa

  Obično se crna boja povezuje sa veoma tužnim stvarima kao što su tugovanje, smrt, negativnost. Iz tog razloga ovaj izraz znači "biti pesimista", odnosno videti sve negativno, bez obzira gde gledaš.

  I ako se crna obično povezuje sa nečim negativnim i tužnim, roze se umesto toga doživljava kao boja dece, spokoja i radosti, iz tog razloga, ako vidite sve ružičasto, to znači da ste optimisti, da uvek možete pronaći nešto pozitivno u bilo čemu. Slično je našem izrazu „gledati kroz ružičaste naočare“.

  Na primer:

  -Non riuscirò mai a terminare questo progetto e perderò il lavoro!

  (Neću nikada uspeti da završim ovaj projekat i izgubiću posao!)

  -Ma stai tranquilla e smettila di vedere tutto nero! Ti aiuterò io e vedrai che sarà un successo! (Ma smiri se i prekini da budeš pesimista! Ja ću ti pomoći i videćeš da će biti uspešno!)

  -Ma come fai a vedere sempre tutto rosa? Vorrei avere un briciolo del tuo ottimismo! (Kako uspevaš da budeš uvek tako pozitivna? Želela bih da imam mrvicu tvog optimizma!)

  5. Essere nero

  Koji poruku hoće da vam prenese neko ko vam kaže da je zaista „crn“? Pa on želi da kaže da je baš ljut, besan! Pa zato budite pažljivi!

  Na primer:

  -Buongiorno direttore, il cliente di ieri vuole sapere se oggi può incontrarlo. (Dobar dan direktore, klijent od juče pita da li danas možete da se vidite sa njim.)

  -No guarda, oggi cancellami tutti gli appuntamenti! Non voglio parlare con nessuno! Sono nero! Ho appena scoperto che i nostri avversari ci hanno rubato un importantissimo affare! (Ne, danas mi otkaži sve sastanke! Ne želim da pričam ni sa kim! Besan sam! Samo što sam saznao da su nam protivnici ukrali jedan jako važan posao!)

   

  Pogledajte aktuelnu akcijsku ponudu kurseva stranih jezika klikom na: Akcijske cene!

  Pročitajte još korisnih saveta o učenju stranih jezika i otkrijte jezičke zanimljivosti u Bazi znanja.

   

  Prijavite se na mejling listu i dobijajte najnovije tekstove iz baze znanja na svoj i-mejl.

   Popunjavanje formulara zaštićeno je SSL enkripcijom.

   *Klikom na dugme Pošalji, dajem saglasnost da mi EQUILIBRIO - Obrazovni sistem može periodično slati nove korisne tekstove za učenje stranih jezika (putem i-mejla)

   Šta je jezička skala A1-C2?

   Ako ste u poslednjih nekoliko godina želeli da upišete kurs stranog jezika ili ste se raspitivali o uslovima studiranja ili zaposlenja u inostranstvu, verovatno ste primetili da je nivo znanja stranog jezika predstavljen u vidu skale A1-C2.

   Pod skalom A1-C2 se podrazumeva nivelacija poznavanja nekog stranog jezika koja obuhvata 6 nivoaA1, A2, B1, B2, C1 i C2, pri čemu je A1 najniži, a C2 najviši nivo znanja. Ova skala je rezultat više od dve decenije istraživanja i deo je smernica Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike. Zahvaljujući njoj moguće je porediti testove i poznavanje stranih jezika prevazilazeći jezičke i državne barijere.

   Da li želite besplatno da dobijete online lekciju engleskog jezika - Business Vocabulary? Kliknite na LINK.

   Zajednički evropski referentni okvir za jezike (eng. Common European Framework of Reference for Languages – CEFRL ili CEF) prvi put je objavljen 2001. godine.  Sadrži smernice koje je Savet Evrope izradio zajedno sa ustanovama ALTE (Udruženje jezičkih ispitnih centara u Evropi) i EAQUALS (Evropsko udruženje za kvalitetne jezičke usluge).

   PROČITAJTE I: ČETIRI JEZIČKE VEŠTINE - MALI VODIČ KAKO DA IH SAVLADATE

   Glavni cilj je bio da se na objektivan način opiše znanje učenika stranih jezika širom Evrope i da se pomoću nje uspostavi jedinstveni sistem utvrđivanja jezičkih sposobnosti. Zahvaljujući ovom okviru stvoren je temelj za sastavljanje nastavnih planova, programa i materijala za učenje, kao i za ocenjivanje jezičkih kompetencija.

   Pored evropskih zemalja, ovi standardi su se proširili i na ostale delove sveta, kao npr. Kolumbiju i Filipine, a dostupni su na 39 jezika, između ostalih na arapskom, kineskom i japanskom. Jedan od temeljnih dokumenata ovog okvira je Evropski jezički portfolio koji se sastoji iz tri dela: Jezičkog pasoša, Jezičke biografije i Dosijea.

   baner-kurs-engleskog-nemackog-beograd

   PROČITAJTE I: ZAŠTO UČITI STRANI JEZIK - 10 NAJVAŽNIJIH RAZLOGA

   CEF ne nudi samo skalu znanja stranih jezika, nego i detaljnu analizu komunikativnih konteksta, tema, zadataka i ciljeva, kao i detaljne opise kompetencija na koje se oslanjamo pri komunikaciji.

   Zbog ovoga se CEF sve više koristi u obrazovanju nastavnika jezika, reformama nastavnih planova i programa za učenje stranih jezika i razvijanju nastavnih materijala, a šest referentnih nivoa se sve više priznaju kao evropski standard za utvrđivanje nečijeg poznavanja stranog jezika.

   Pogledajte aktuelnu akcijsku ponudu kurseva stranih jezika klikom na: Akcijske cene!

   Pročitajte još korisnih saveta o učenju stranih jezika i otkrijte jezičke zanimljivosti u Bazi znanja.

   Prijavite se na mejling listu i dobijajte najnovije tekstove iz baze znanja na svoj i-mejl.

    Popunjavanje formulara zaštićeno je SSL enkripcijom.

    *Klikom na dugme Pošalji, dajem saglasnost da mi EQUILIBRIO - Obrazovni sistem može periodično slati nove korisne tekstove za učenje stranih jezika (putem i-mejla)

    AKTUELNO: AKCIJSKE CENE KURSEVA JEZIKA - POPUST DO 40%

    Za sve polaznike EQUILIBRIO - Obrazovnog sistema pripremili smo posebne JESENJE AKCIJSKE CENE za učenje stranih jezika koje podrazumevaju popuste do čak 40%. U ponudi su Premium kursevi engleskog, nemačkog, italijanskog i španskog jezika, Konverzacijski engleski, Kurs Engleski MAX 3, Kurs poslovnog engleskog jezika Biz Express i Individualni kursevi stranih jezika.

    AKTUELNO: PREMIUM KURSEVI STRANIH JEZIKA

    U EQUILIBRIO - Obrazovnom sistemu u toku je upis na jesenje Premium kurseve engleskog, nemačkog, italijanskog i španskog jezika po jesenjoj akcijskoj koja omogućava uštedu 100 evra. Ovi kursevi su pravi izbor za sve one koji žele da na najefektniji način ulože u svoje znanje i brzo steknu primenljiva znanja iz stranih jezika. Kursevi se održavaju u KLASIČNOJ ili VIRTUELNOJ UČIONICI.  Opširnije >>>

    AKTUELNO: Kursevi za kompanije

    EQUILIBRIO - Obrazovni sistem organizuje kurseve stranih jezika za kompanije. Kursevi obuhvataju studije slučajeva iz oblasti biznisa (komunikacije, vođenja sastanaka, pregovaranje…), kao i konstantno uvežbavanje osnovnih jezičkih veština koje pomažu da polaznik bolje i efikasnije komunicira u profesionalnim i svakodnevnim situacijama i obogaćuje rečnik iz različitih oblasti poslovanja.

    Aktuelno: Kurs ENGLESKI MAX 3

    ENGLESKI MAX 3 je posebno osmišljen program jezičke obuke za brzo ovladavanje veštinama poslovne komunikacije na engleskom jeziku. Ovaj program predstavlja kombinaciju 3 kursa engleskog jezika u jednom (opšti+poslovni+konverzacijski), čime se istovremeno radi na razvoju kompetencija i veština koje su neophodne za uspešnu komunikaciju na engleskom jeziku.

    Aktuelno: Individualni kursevi stranih jezika

    INDIVIDUALNI KURSEVI stranih jezika organizuju se prema konkretnim potrebama polaznika. Pre upisa na kurs utvrđuju se nivo predznanja kao i specifične potrebe polaznika individualnog kursa, kako bi se kreirao nastavni plan i program koji omogućava što brži napredak polaznika. Individualni kursevi se održavaju u KLASIČNOJ ili VIRTUELNOJ UČIONICI.

    Aktuelno: Kursevi stranih jezika za nezaposlena lica - subvencija 70%

    EQUILIBRIO - Obrazovni sistem, u saradnji sa Cambridge centrom Beograd, i tokom jeseni 2019. godine organizuje SUBVENCIONISANI PROGRAM OBUKE ZA NEZAPOSLENA LICA. Program je osmišljen je tako da svima koji su trenutno bez posla, a prijavljeni su kod Nacionalne službe za zapošljavanje, omogući pohađanje Programa pod subvencionisanim uslovima. 

    AKTUELNO: ONLINE PREMIUM KURSEVI

    U EQUILIBRIO - Obrazovnom sistemu u toku je upis na online Premium kurseve engleskog, nemačkog, italijanskog i španskog jezika po akcijskoj ceni sa popustom od 40%. Kursevi su pravi izbor za sve one koji žele da na najbolji i najefektniji način ulože u svoje znanje i steknu trajno primenljiva znanja iz stranog jezika. Nastava je putem Skype-a, u malim mentorskim grupama od 3 do 6 polaznika.  Opširnije >>>

    <
    <

    MENI