Srpski jezik za strance

Kurs srpski jezik za strance Beograd

Kurs SRPSKI JEZIK ZA STRANCE namenjen je ljudima iz inostranstva koji žive i rade u Srbiji. Glavni cilj kursa je da se polaznicima pruži prilika da aktivno koriste srpski jezik, kako u svakodnevnim, tako i u poslovnim situacijama. Nastava se u većini slučajeva odvija na engleskom jeziku ili na nekom od jezika koje Obrazovni sistem EQUILIBRIO ima u svojoj ponudi: nemačkom, italijanskom, španskom, ruskom, norveškom, grčkom ili francuskom.

Sadržaj kursa

Program individualne nastave osmišljen je tako da polaznik aktivno učestvuje u procesu usvajanja jezičkih struktura i vokabulara neophodnih za poboljšanje svojih jezičkih veština. Aktivnosti na času su pravilno izbalansirane kako bi jednako podsticale čitanje, slušanje, pisanje i govor.

Pored osnovnog udžbenika nastavni program podrazumeva i korišćenje dodatnih materijala u vidu hendauta, fleš kartica, zvučnih zapisa i video klipova, kako bi se obezbedilo dodatno podsticanje i što brže napredovanje polaznika.

Kurs SRPSKI ZA STRANCE organizuje se za fizička i pravna lica.

SRPSKI ZA STRANCE – ZA FIZIČKA LICA

Opšte informacije:

 • nastava jedan na jedan (individualni časovi)
 • početak nastave u dogovoru sa polaznikom
 • preporučeni tempo rada – 2 puta nedeljno po 75 minuta
 • trajanje kursa – 12 nedelja, odnosno 24 časa od 75 minuta
 • jedan semestar podrazumeva prelazak jednog podnivoa
 • termini nastave u dogovoru sa polaznikom
 • nastava se održava u nastavnom centru Novi Beograd - Narodnih heroja 49

Ukoliko ste zainteresovani za kurs
SRPSKI ZA STRANCE, kao pravno lice,
kliknite ovde

Tokom 2022. godine EQUILIBRIO - Obrazovni sistem odobrava akcijske cene za specijalizovanani kurs SRPSKI JEZIK ZA STRANCE.

REDOVNA CENA SPECIJALIZOVANOG KURSA:
na 2 rate
600 €
 
AKCIJSKA CENA SPECIJALIZOVANOG KURSA:
na 2 rate
540 €
UŠTEDA 60€!
DOBITI OD SPECIJALIZOVANOG KURSA: SPECIJALIZOVANI KURS OBUHVATA:
osposobljavanje stranih državljana da se izraze na srpskom jeziku ulazno testiranje radi utvrđivanja nivoa znanja (po potrebi)
uspostavljanje i poboljšavanje konverzacije u svakodnevnim i poslovnim situacijama nastavni plan skrojen prema ličnim potrebama
razbijanje treme pri usmenom izražavanju mogućnost odabira jezika na kome se odvija nastava
izbalansirano podsticanje svih jezičkih veština redovne konsultacije sa profesorima - mentorima
individualni pristup svim polaznicima periodični i završni izveštaji o napretku polaznika
visokostručni profesorski kadar redovno testiranje i završni ispit
mogućnost odabira jezika na kome se odvija nastava izdavajne završnih sertifikata

Predavači

Predavači Obrazovnog sistema EQUILIBRIO su visokokvalifikovani, kompetentni profesori jezika sa velikim iskustvom u nastavi. Kako bi se obezbedilo što kvalitetnije održavanje nastave u skladu sa standardima Obrazovnog sistema EQUILIBRIO, stručni supervizori i direktor za nastavu obavljaju stalni monitoring i imaju direktan uvid u tok kursa i napredak polaznika.

EQUILIBRIO - Obrazovni sistem izuzetno je ponosan na hiljade svojih polaznika (dece i odraslih), koji su upravo sa nama progovorili ili usavršili strane jezike. Tu smo i za Vas!

Kurs SRPSKI ZA STRANCE odvija se isključivo u nastavnom centru Novi Beograd (kod Geneks kule).

Nastavni centar Novi Beograd - Geneks INFO TEL:
Narodnih heroja 49
(kod Geneks kule)
063 300 935
011 31 22 253

Ukoliko ste zainteresovani za kurs
SRPSKI ZA STRANCE, kao pravno lice,
kliknite ovde

Kurs srpski jezik za strance Beograd

Serbian for Foreigners is a language course intended for people from abroad who work and/or live in Serbia. The main purpose of the course is to enable foreigners to use the Serbian language actively in the working environment as well as in everyday situations. The language used for teaching is usually English. If you find it more convenient to have a different instructing language, we can offer German, Italian, Spanish, Russian, Norwegian, Greek, or French.

Course Content

Individual Lesson Programme is designed in such a way that the course attendant actively participates in the learning process, adopting and internalising language structures and vocabulary, which are necessary in order to enhance one’s overall language skills. Class activities are properly balanced in order to stimulate reading, writing, and speaking abilities equally.

Besides the basic textbook Individual Lesson Programme curriculum includes the use of additional material such as handouts, flash cards, as well as audio and video material, in order to provide further motivation and faster progress of course attendants.

SERBIAN FOR FOREIGNERS is offered to both natural and legal persons

SERBIAN FOR FOREIGNERS FOR NATURAL PERSONS


General Information:

 • One-on-one classes
 • Class start agreed upon with the attendant
 • Recommended weekly schedule – 2 x 75 min
 • Course/ semester  duration – 12 weeks (24 x 75 min)
 • One semester assumes completion of one semester
 • Class time defined by the attendant

If you are interested in
SERBIAN FOR FOREIGNERS, language course,
as a legal person click here.

We are offering a discounted price for the SERBIAN FOR FOREIGNERS specialised course.

REGULAR PRICE OF THE SPECIALISED COURSE:
for an entire course
600 €

PROMO PRICE OF THE SPECIALISED COURSE:
for an entire course
540 €
SAVE 60€!
SPECIALISED COURSE BENEFITS: SPECIALISED COURSE COVERS:
enabling foreigners to express themselves in Serbian language entry testing to determine the level of knowledge (if necessary)
improvement of speaking skills in everyday life and in business context curriculum tailored to individual needs
overcoming anxiety in oral communication option to choose the language in which teaching is carried out
balanced simulation of all language skills regular consultations with teachers - mentors
personalised approach to each attendant periodical and final progress reports
qualified and professional teaching staff continuous assessment and final examination
choice of teaching language final certificate issuance

Teaching Staff

EQUILIBRIO Educational Centre exclusively employs qualified, competent language teachers with a BA degree in linguistics and experience in teaching Serbian language to foreign speakers. In order to ensure high quality of classes in accordance with the standards of the Centre, our supervisors along with our director of studies perform supervision and quality monitoring of your learning process. In such a way we have constant insight into the class progression and attendants’ development.

Serbian for Foreigners Individual Lesson Programme is held at a teaching centre in New Belgrade
(near the Geneks Tower).

TEACHING CENTRE NEW BELGRADE TELEPHONE INFORMATION
Narodnih heroja 49
(near Genex tower)
063 300 935
011 31 22 253

If you are interested in
SERBIAN FOR FOREIGNERS, language course,
as a legal person click here.

<
MENI