Video galerija

(molimo, proverite da Vam je uključen zvuk na računaru)

POZNATI O NAMA
Viktor Savić

UTISCI POLAZNIKA
Miloš Jović

Kako izgleda
ulazni test?

EQUILIBRIO KIDS - MUZIČKI SPOT
Otvorite deci vrata sveta

UTISCI POLAZNIKA
Nina Pepić

 Irina Vukotić
sa ćerkom Iskrom

UTISCI POLAZNIKA
Jovana Blagojević

Prednosti učenja
u grupi

UTISCI POLAZNIKA
Nikola Savić

UTISCI POLAZNIKA
Dragana Kovačević

POZNATI RODITELJI O NAMA
Marija Veljković

UTISCI POLAZNIKA
Miljan Okuka

POZNATI O NAMA
Milena Vasić

POZNATI RODITELJI O NAMA
Ana Stanić

Specifičnosti
EQUILIBRIO metoda

Šta je
CEFR skala?

POZNATI O NAMA
Petar Strugar

POZNATI RODITELJI O NAMA
Aleksandar Gajšek

POZNATI O NAMA
Una Senić

Ana Stanić
Utisci o EQUILIBRIO Jezičkom kampu

POZNATI O NAMA
Ana Štajdohar

EQUILIBRIO KIDS
Zimski jezički kamp 2019.

POZNATI RODITELJI O NAMA
Ana Stanić

POZNATI O NAMA
Borka Tomović

Odlike
našeg metoda

Kursevi
za tinejdžere

POZNATI RODITELJI O NAMA
Ana Štajdohar

POZNATI RODITELJI O NAMA
Branislav Tomašević

EQUILIBRIO KIDS
Upis na godišnje kurseve 2018/2019.

Prva TV - Jezička igraonica
EQUILIBRIO KIDS

Programi obuke
za pravna lica

Letnja
škola

Teen
akademija

EQUILIBRIO KIDS
godišnji kursevi za decu

EQUILIBRIO KIDS
Zimski jezički kamp 2018.

POZNATI RODITELJI O NAMA
Kalina Kovačević

POZNATI RODITELJI O NAMA
Irina Vukotić

POZNATI O NAMA
Lena Kovačević

UTISCI POLAZNIKA
Milica Ćirić

MENI
Škola stranih jezika Beograd