Premium kursevi stranih jezika - opšti info

premium

Naučite strani jezik bez ograničenja, brzo i jeftino!

PREMIUM Kursevi stranih jezika su pravi izbor za sve one koji žele da na najbolji i najefektniji način ulože u svoje znanje i steknu trajno primenljiva znanja iz stranog jezika, kao rezultat temeljnog i sistematičnog rada, primene najsavremenijih metoda, uz idealan tempo i kontinuitet rada.

PREMIUM Kursevi stranih jezika se izvode prema najsavremenijim evropskim standardima. U ponudi EQUILIBRIO - Obrazovnog sistema  nalaze se PREMIUM kursevi  engleskog,  nemačkog,  španskog,  italijanskog,  norveškog,  švedskog,  ruskog francuskog jezika.

U nastavi stranih jezika EQUILIBRIO - Obrazovni sistem  primenjuje najnovija dostignuća evropskih stručnjaka iz ove oblasti, a sve metode učenja stranih jezika zasniva na takozvanom komunikativnom pristupu koji polaznike kurseva usmerava da sva svoja znanja koriste pre svega pri usmenom izražavanju.

Ipak, da bi nastava stranog jezika bila potpuna, nužno je razvijanje i ostalih jezičkih kompetencija: razumevanje pročitanog teksta, razumevanje odslušanog teksta  i pismeno izražavanje.

Imperativ ovakve vrste nastave je rad u malim grupama polaznika. Prema strogo utvrđenim normativima za nastavu u EQUILIBRIO - Obrazovnom sistemu, po jednoj grupi upisuje se najviše do 6 polaznika. Napredak svakog polaznika se redovno prati od strane profesora koji ih vodi, kako kroz redovne, tako i kroz vanredne, ciklične provere znanja i konsultacije.

Jedna od važnih odlika PREMIUM KURSEVA je i specijalno kreiran sistem e-learninga koji pomaže efikasnijem i potpunijem usvajanju gradiva. Svi polaznici PREMIUM KURSEVA u periodima između časova na svoj i-mejl nalog periodično dobijaju dodatne materijale za rad kod kuće, kako bi usvajanje jezika bilo dopunjeno. Ciljevi ovog dodatnog učenja (preko desktop računara ili mobilnog telefona) su da polaznici:

- utvrde gradivo koje im je ostalo nedovoljno jasno

- vežbaju one oblasti koje su im od posebnog značaja

- uče sopstvenim tempom na mestu i u vreme koje im odgovara (kod kuće, u kafiću, u gradskom prevozu...)

U EQUILIBRIO - Obrazovnom sistemu predaju diplomirani i master profesori stranih jezika koji vam uz savremene nastavne metode, rečnike, literaturu i audio materijale pružaju visokokvalitetnu nastavu stranog jezika. Odlikuju ih velika motivacija, kreativnost i predanost svom pozivu, i uvek su vam na usluzi doslovno primenjujući mentorski rad i individualni pristup u radu sa svakim polaznikom.

Po završetku kursa stranog jezika svi polaznici polažu završni ispit, a oni koji nisu propustili više od 30% ukupnog nastavnog fonda ostvaruju pravo na zvanični sertifikat EQUILIBRIO - Obrazovnog centra.

Nivelacija  svih  kurseva stranih jezika  koji se održavaju u EQUILIBRIO - Obrazovnom sistemu  u potpunosti je usaglašena sa ZAJEDNIČKIM EVROPSKIM OKVIROM ZA STRANE JEZIKE, usvojenim na Skupštini Saveta Evrope.

Odluku da upišete neki od premium kurseva stranih jezika koji se organizuju u EQUILIBRIO - Obrazovnom sistemu  donosite vi sami, a mi smo tu da vas usmerimo u onom pravcu koji omogućava apsolutno najjednostavnije i najprihvatljivije usvajanje jednog novog jezičkog sistema, ali i svega onoga što izučavanje jednog jezika dodatno podrazumeva.

Zbog pandemije Covid – 19 virusa, Premium kurseve stranih jezika, pored klasične nastave u prostorijama naše škole, nudimo i u vidu SKYPE ONLINE NASTAVE. Online kursevi su dostupni, ne samo svim građanima Republike Srbije, nego i svim polaznicima širom sveta, bez obzira u kojoj državi žive.

 

Za informacije o metodu rada EQUILIBRIO - Obrazovnog sistema, kliknite ovde

Premium kursevi stranih jezika
Premium kurs engleskog jezika
Premium kurs nemačkog jezika
Premium kurs španskog jezika
Premium kurs italijanskog jezika
Premium kurs ruskog jezika
Premium kurs francuskog jezika
Premium kurs norveškog jezika
Premium kurs švedskog jezika
Individualni kursevi stranih jezika
Vikend optimum kursevi
<
MENI