Premium kursevi stranih jezika - opšti info

premium

Nauči strani jezik bez ograničenja, brzo i jeftino!

PREMIUM KURSEVI su visokokvalitetni kursevi stranih jezika i pravi su izbor za sve one koji žele da na najbolji i najefektniji način ulože u svoje znanje i steknu trajno primenljiva znanja iz stranog jezika, kao rezultat temeljnog i sistematičnog rada, primene najsavremenijih metoda, uz idealan tempo i kontinuitet rada.

PREMIUM KURSEVI stranih jezika se izvode prema najsavremenijim evropskim standardima. U ponudi EQUILIBRIO - Obrazovnog sistema nalaze se PREMIUM KURSEVI  engleskog,  nemačkog,  španskog,  italijanskog,  norveškog,  švedskog,  ruskog francuskog jezika.

Na časovima se primenjuju najnovija dostignuća evropskih stručnjaka iz ove oblasti, a sve metode učenja stranih jezika zasnivaju se na takozvanom komunikativnom pristupu koji polaznike kurseva usmerava da sva svoja znanja koriste pre svega pri usmenom izražavanju.

Ipak, da bi nastava stranog jezika bila potpuna, nužno je razvijanje i ostalih jezičkih kompetencija: razumevanje pročitanog teksta, razumevanje odslušanog teksta  i pismeno izražavanje.

Imperativ ovakve vrste nastave je rad u malim grupama polaznika. Prema strogo utvrđenim normativima za nastavu u EQUILIBRIO - Obrazovnom sistemu, po jednoj grupi upisuje se najviše do 7 polaznika. Napredak svakog polaznika se redovno prati od strane profesora-mentora koji ih vodi, kako kroz redovne, tako i kroz vanredne, ciklične provere znanja i konsultacije.

U narednom video klipu pogledaj šta podrazumevaju Premium kursevi stranih jezika u EQUILIBRIO - Obrazovnom sistemu

Jedna od važnih odlika PREMIUM KURSEVA je i specijalno kreiran sistem e-learninga koji pomaže efikasnijem i potpunijem usvajanju gradiva. Svi polaznici PREMIUM KURSEVA u periodima između časova na svoj i-mejl nalog periodično dobijaju dodatne materijale za rad kod kuće, kako bi usvajanje jezika bilo dopunjeno. Ciljevi ovog dodatnog učenja (preko desktop računara ili mobilnog telefona) su da polaznici:

- utvrde gradivo koje im je ostalo nedovoljno jasno

- vežbaju one oblasti koje su im od posebnog značaja

- uče sopstvenim tempom na mestu i u vreme koje im odgovara (kod kuće, u kafiću, u gradskom prevozu...)

Profesori na PREMIUM KURSEVIMA su isključivo diplomirani i master profesori stranih jezika koji uz savremene nastavne metode, rečnike, literaturu i audio materijale pružaju visokokvalitetnu nastavu stranog jezika. Odlikuju ih velika motivacija, kreativnost i predanost svom pozivu, i uvek su ti na usluzi doslovno primenjujući mentorski rad i individualni pristup u radu sa svakim polaznikom.

Po završetku PREMIUM KURSA stranog jezika svi polaznici polažu završni ispit, a oni koji nisu propustili više od 30% ukupnog nastavnog fonda ostvaruju pravo na zvanični sertifikat EQUILIBRIO - Obrazovnog centra.

Nivelacija svih PREMIUM KURSEVA stranih jezika koji se održavaju u EQUILIBRIO - Obrazovnom sistemu u potpunosti je usaglašena sa ZAJEDNIČKIM EVROPSKIM OKVIROM ZA STRANE JEZIKE, usvojenim na Skupštini Saveta Evrope.

Pogledaj u video klipu šta tačno označava CEFR skala nivoa stranih jezika

Odluku da upišeš neki od premium PREMIUM KURSEVA stranih jezika koji se organizuju u EQUILIBRIO - Obrazovnom sistemu donosiš ti, a mi smo tu da te usmerimo u onom pravcu koji omogućava apsolutno najjednostavnije i najprihvatljivije usvajanje jednog novog jezičkog sistema, ali i svega onoga što izučavanje jednog jezika dodatno podrazumeva.

Kako bismo se prilagodili vašim potrebama, Premium kurseve stranih jezika, pored KLASIČNE nastave u prostorijama naše škole, nudimo i u vidu ONLINE nastave, uživo u virtuelnoj učionici. Online kursevi su dostupni, ne samo svim građanima Republike Srbije, nego i svim polaznicima širom sveta, bez obzira u kojoj državi žive.

 

Za informacije o metodu rada EQUILIBRIO - Obrazovnog sistema, klikni ovde

Premium kursevi stranih jezika
Premium kurs engleskog jezika
Premium kurs nemačkog jezika
Premium kurs španskog jezika
Premium kurs italijanskog jezika
Premium kurs ruskog jezika
Premium kurs francuskog jezika
Premium kurs norveškog jezika
Premium kurs švedskog jezika
Individualni kursevi stranih jezika
Duo Premium kursevi stranih jezika
<
<
MENI