O nama

o nama

EQUILIBRIO - Obrazovni sistem više od dve decenije jedna je od najpoznatijih i najuglednijih institucija za učenje stranih jezika na teritoriji grada Beograda. Naš osnovni cilj je da svojim polaznicima pružimo najsavremeniji način učenja i usvajanja stranih jezika i postanemo lider iz oblasti interkulturalnog, neformalnog obrazovanja na teritoriji čitave Republike Srbije.

Visokokvalitetni kursevi, najmodernije metode nastave, odlični tehnički uslovi i opremljenost, nastavna sredstva renomiranih svetskih izdavača, kao i neprekidno usklađivanje programa školovanja sa razvojem tržišta, imperativ su u našem delovanju.

Metod po kome je EQUILBRIO - Obrazovni sistem daleko poznat je brižljivo osmišljen konverzacijski metod sa primenom individualnog pristupa u radu, sa fokusom na specifične potrebe svakog polaznika. Kreiranjem realnih okolnosti u učionici, stvaramo uslove da jezik usvajaš na potpuno spontan i prirodan način, a kroz konstantnu interakciju i komunikaciju isključivo na ciljnom jeziku, uz podršku svog profesora-mentora U potpuno dinamičnom okruženju, postižu se brzi i konkretni rezultati, čija je primenljivost više nego primetna u izuzetno kratkim vremenskim rokovima.

EQUILIBRIO - Obrazovni sistem svoju ponudu prilagodio je svim uzrasnim grupama. Naši najmlađi polaznici uzrasta su od dve i po godine, a najstariji pripadaju trećem dobu. Zahvaljujući metodu koji je prilagođen svakoj uzrasnoj grupi, naši polaznici podjednako ostvaruju odlične rezultate u razvijanju svih jezičkih veština nezavisno od godina starosti. U cilju dostupnosti našeg Centra svim ciljnim grupama na teritoriji čitavog grada Beograda, a zahvaljujući velikom interesovanju polaznika koji nam iz dana u dan poklanjaju svoje poverenje, EQUILIBRIO - Obrazovni sistem posluje na šest lokacija u gradu: Vukov spomenik, Banovo brdoVračar, Novi Beograd (2) i Zvezdara.

U svojoj  bogatoj ponudi EQUILIBRIO - Obrazovni sistem ima opšte i specijalizovane kurseve iz 8 stranih jezika, pripremne kurseve za polaganje međunarodno priznatih ispita, kurseve za kompanije, konverzacijski engleski, poslovni engleski, dečije i omladinske kurseve, letnje i zimske jezičke kampove itd.

Kao jedna od vodećih obrazovnih institucija na našim prostorima, tvrdimo da je ulaganje u znanje, bez izuzetka, najbolja investicija u sigurnu i izvesnu budućnost, a da je naš dvadsetogodišnji rad i obimna lista zadovoljnih klijenata, kako fizičkih tako i pravnih lica, ujedno i najbolja garancija za ostvarenje svih vaših profesionalnih i ličnih ciljeva.

OD 2000. OTVARAMO VRATA SVETA...

EQUILIBRIO - Obrazovni sistem  garantuje svojim polaznicima:

 • visoko profesionalno ponašanje i korektan odnos u pružanju svih usluga
 • visoke nastavne i obrazovne norme prilagođene evropskim standardima (Common European Framework of Reference, Council of Europe, Strasbourg, 2001)
 • potpunu tačnost i verodostojnost svih objavljenih informacija
 • strukturalni tok podučavanja podeljen na nivoe i podnivoe, prilagođen potrebama polaznika
 • mogućnost uvida polaznika u ciljeve kursa koji pohađa
 • redovnu procenu znanja polaznika kao i završni ispit koji je u skladu sa programom kursa
 • stalno stručno usavršavanje naših nastavnika i nadzor od strane stručnih koordinatora i supervizora
 • otvorenost inspekciji Privredne komore Srbije radi održavanja standarda kvaliteta
 • jasno određene postupke za rešavanje žalbi i pritužbi
 • odsustvo svake diskriminacije korisnika usluga na temelju pola, nacionalnosti, rase ili socijalnog statusa
 • cene primerene vrednosti pruženih usluga, kao i poštovanje svih odredbi ugovora sklopljenih sa korisnikom usluga
 • mogućnost konsultacija i saveta pri odabiru kursa
 • besplatno učešće u različitim vannastavnim aktivnostima koje Centar organizuje
chartovi final

U narednom video spotu, možeš se upoznati sa načinom na koji se izvodi nastava:

<
<
MENI