Najčešća pitanja naših polaznika

1.Kada startuju kursevi u vašem Centru, da li mogu da se upišem nakon što je aktuelni semestar počeo?

 • Redovni upisni rokovi su SEPTEMBAR, JANUAR i APRIL (za jesenji, zimski, odnosno prolećni semestar) kada je reč o opštim kursevima jezika, a vanredni upisni rok je JUL (letnji semestar). Međutim, u svakom trenutku se možeš upisati na neki od programa koji su aktuelni, sem ukoliko nisi apsolutni početnik.
 • Specijalizovani kursevi imaju i svojih nekoliko vanrednih upisnih rokova, u zavisnosti od njihove namene. U svakom trenutku se putem telefona ili i-mejla možeš informisati o najbližem narednom upisnom roku.

2. Kako da znam na koji nivo da se upišem?

 • Ukoliko ste već učio/la jezik na koji se upisuješ, neophodno je da uradiš ulazni test. On ocenjuje sve jezičke kompetencije, sem usmenog izražavanja, koje se proverava na dodatnom, usmenom intervjuu na koji se pozivaš ukoliko se to proceni neophodnim.

3. Da li možemo da preskačemo nivoe znanja i ubrzamo učenje?

 • Nakon određivanja nivoa znanja putem ulaznog testa koji je izuzetno precizan i relevantan, nemoguće je preskakati podnivoe. Obrazovni sistem EQUILIBRIO u svom radu potpuno i dosledno primenjuje CEFR skalu (A1 - C1), jedinu zvaničnu nivelaciju Saveta Evrope. Svaki završen podnivo je neophodan da bi krenuo/la na naredni. Ova struktura nivelacije predstavlja neophodan segment svake savremene, kvalitetno organizovane nastave stranih jezika.

4. Da li mogu da promenim grupu ako mi nivo same grupe ipak ne odgovara?

 • Grupa se u svakom trenutku može promeniti u dogovoru sa profesorom ili koordinatorom za nastavu. Ako ti se učini da je grupa na kojoj se nalaziš previše slaba ili pak jaka za tebe, obavezno se konsultuj sa svojim profesorom-mentorom i iznesi mu svoje utiske.

5. Koji nivo mi je potreban za moj posao?

 • To, naravno, uvek zavisi od vrste posla kojim se baviš, ali može ti biti sasvim dovoljan nivo B1 prema jedinstvenoj skali Saveta Evrope koji ti omogućava da preneseš i primiš svaku vrstu informacije, ali i da se pismeno izražavaš na tom jeziku u smislu poslovne korespodencije. Ukoliko ti je neophodna veća fluentnost u govoru i ozbiljniji fond reči, onda je neophodno da završiš barem i B2 nivo.

6. Zašto da odaberem rad u grupi, šta su prednosti grupe?

 • Jedna od prednosti rada u grupi je prilika za različite tipove interakcije. Osim komunikacije sa profesorom-mentorom koji drži nastavu, možeš da radiš u paru ili manjim grupama i sa drugim polaznicima, što doprinosi razvijanju veština vođenja razgovora na stranom jeziku jer imaš priliku ne samo da odgovaraš na pitanja, nego i da ih postavljaš. Druga prednost je mogućnost organizovanja različitih tipova aktivnosti kao što su jezičke igre, kvizovi, takmičenja, igranje uloga i slične aktivnosti koje za cilj imaju aktivnu upotrebu jezika u različitim kontekstima. Sve to ide u prilog većoj raznovrsnosti kada su časovi u pitanju, a samim time su oni i zanimljiviji.

7. Da li su udžbenici uključeni u cenu kursa?

 • Ne, udžbenici se kupuju posebno. Sem osnovnog udžbenika, potrebno je da svaki polaznik poseduje i prateću radnu svesku. Svi dodatni materijali koji se dobijaju iz časa u čas, kao podrška nastavnom planu i programu, uračunati su u cenu kursa.

8. Da li može da se plaća na rate?

 • Da, kurs je moguće plaćati na rate.

9. Da li postoji mogućnost promene smena?

 • Ne postoji mogućnost promene smena, već se upravo iz tih razloga  organizuju i vikend kursevi, koji odgovaraju svima onima koji tokom radne nedelje menjaju smene na svom poslu.

10. Ko su predavači u vašem Centru?

 • Svi naši predavači su viskostručni diplomirani i master profesori jezika koji predaju. Redovno pohađaju seminare i treninge iz oblasti metodike nastave u cilju usvajanja i primene najsavremenijih metoda u nastavi stranih jezika. Odlikuje ih velika motivacija, kreativnost i predanost svom pozivu. Sem njih, u nastavi aktivno učestvuju i strani lektori, kojima je ciljni jezik na kome izvode nastavu – maternji.

11. Da li treba da radim kod kuće?

 • Naravno. Rad kod kuće je neophodan kako bi što pre došao/la do spontane usmene reprodukcije gradiva koje je obrađeno na času, a do čega dolazi ponavljanjem i obnavljanjem gradiva. Jezik je živa materija, i usvaja se kontinuiranim radom i izloženošću istom, te je neophodan i rad kod kuće.

12. Gde važi diploma vaše škole?

 • Nijedna domaća institucija registrovana kod nadležnih organa za dodatno obrazovanje odraslih (sem onih sa statusom Univerziteta) još uvek nema potpuno regulisana prava priznavanja diploma. U izradi je nacrt zakona koji će regulisati i ovu oblast.
 • Ipak, sertifikat o pohađanju nastave koji ćeš dobiti u našem Centru možeš iskoristiti kao dokument pri konkurisanju za posao ili kao dokument potreban za apliciranje za neku od studentskih ili boravišnih viza stranih zemalja.

13. Šta su prednosti individualnih kurseva?

 • Kada imate individualnu nastavu, profesor je fokusiran isključivo na tebe, na tvoje potrebe i probleme kada je vladanje stranim jezikom u pitanju. Program kursa je iz tog razloga moguće prilagoditi tvojim specifičnim potrebama kada je u pitanju odabir tema ili gramatičkih oblasti koje se obrađuju. Time je i tvoj napredak brži.

14. Koliko znanje se stekne nakon početnog nivoa?

 • Učenje jezika treba shvatiti kao trajan proces i rezultati ne mogu biti brzi. Nakon završenog početnog nivoa bićeš u stanju da pravilno pročitaš svaki tekst, shvatiš o čemu je reč, kao i da sastavitš prostije rečenice sa, ipak, ograničenijim leksičkim fondom. Stranog državljanina, koji ti se obraća na svom maternjem jeziku, bićeš u stanju da bez većih problema razumeš, ukoliko su teme razgovora svakodnevne.

15. Po kojim metodama se radi kod Vas?

 • U našem Centru primenjuju se najsavremenije metode učenja stranih jezika propisane normama i opštom skalom Saveta Evrope. U radu primenjujemo konverzacijski metod, koji paralelno kod polaznika razvija sve četiri jezičke kompetencije (čitanje, pisanje, razumevanje i izražavanje), uz korišćenje štampanih izdanja eminentnih svetskih izdavača, kao i dodatnih audio i video materijala, a pristup u radu sa svakim polaznikom je individualni i prilagođen potrebama samim polaznika.
 • Ipak, težište svih nastavnih jedinica je na razvijanju KONVERZACIJSKIH sposobnosti polaznika, budući da znati jedan jezik zapravo znači GOVORITI ga.

16. Da li postoji mogućnost individualne nastave?

 • Da, postoji mogućnost individualne nastave. Individalni programi stranih jezika organizuju se za polaznike svih starosnih doba i svih nivoa znanja, a prema konkretnim potrebama polaznika (termini, tempo rada...). U ponudi su opšti kursevi iz engleskog, nemačkog, italijanskog, španskog, grčkog, ruskog i norveškog jezika, kao i srpskog jezika za strance; konverzacijski kursevi engleskog i nemačkog, kursevi poslovnog engleskog jezika, engleskog jezika za pravnike, nemačkog jezika za medicinare, pripremni kursevi za polaganje međunarodno priznatih ispita, priprema intervjua za posao itd. Više informacija o ovim kursevima pročitajte na  INDIVIDUALNI KURSEVI.

17. U kojim terminima se održava nastava?

 • Termini održavanja nastave zavise od vrste kursa koji te interesuje i od semestra koji je aktuelan. Kada su u pitanju opšti kursevi jezika, nastava se održava radnim danima u popodnevnim i večernjim terminima. Specijalizovani kursevi obično se održavaju vikendom, u dnevnim terminima, ali je preporuka da kontaktiraš Centar kako bi dobio/la konkretne informacije za kurs koji te interesuje.

18. Koliki je maksimalni broj polaznika u grupi?

 • Maksimalan broj polaznika u grupi zavisi od vrste kursa na koji si upisan/a. Na online kursevima maksimalan broj polaznika je od 3 do 7, a na klasičnim kursevima je 3 ili 4 polaznika.

19. Da li imate kurseve sa intenzivnim tempom rada?

 • Da. Poluintezivni i intezivni kursevi organizuju se u vanrednim upisnim rokovima, kao i u letnjim mesecima, kada odobravamo i PROMOTIVNE CENE.

20. Da li postoje dopunski/dodatni časovi?

 • Naravno. Ukoliko iz bilo kog razloga tokom trajanja jednog semestra moraš da odsustvujete sa nastave, ili jednostavno smatraš da ti je potreban dodatni čas da bi određeno gradivo bolje savladao/ls, Centar ti nudi ovu mogućnost. U pitanju je jedan na jedan čas, koji se dodatno naplaćuje i zamenjuje dva propuštena časa.

21. Da li je rano da moje dete krene sa učenjem jezika u uzrastu od 3 godine, tojest onda kada startuju kursevi u vašem centru za najmlađi uzrast?

 • Mala deca imaju jedinstvenu sposobnost da nauče strani jezik. Njihov mozak koji se još razvija je u stanju da ga usvoji sa punim kapacitetom. Nikada kasnije u životu nije tako prirodno i tako lako naučiti strani jezik. Deci je to na kognitivnom planu jednako lako kao usvajanje maternjeg jezika. Izlažući dete stranom jeziku dok je još malo, omogućavaš mu da optimalno iskoristi svoj jezički potencijal, što formira um u njegovoj najfleksbilnijoj fazi. Ako iskoriste ovu priliku, mladi učenici imaju dve vrste koristi – lingvističku i kognitivnu.

22. Da li je TOEFL ispit isto što i IELTS ispit, da li se isto vrednuje?

 • TOEFL (Test of English as a Foreign Language) je standardizovani ispit iz engleskog jezika koji proverava nivo znanja engleskog jezika ispitanika, kojima engleski nije maternji jezik. Ukoliko želiš da se upišeš na neki američki koledž ili univerzitet, ili pak da konkurišete za neku od stipendija u Americi, u najvećem broju slučaja će vam biti neophodan položen TOEFL ispit. Ovaj ispit, praktično, testira sposobnost kandidata da prati nastavu na engleskom jeziku, i da učestvuje u svim aspektima studentskog života. Broj bodova koji vam je potreban za upis na određeni fakultet, određuje sam fakultet.
 • IELTS (International English Language Testing System) je standardizovani test provere znanja engleskog jezika za studiranje ili život u inostranstvu. Kao dokaz o poznavanju engleskog jezika, mnogi univerziteti i poslodavci u inostranstvu priznaju IELTS ispit, uključujući i SAD, Kanadu, Veliku Britaniju, Novi Zeland i Australiju. Test je zajednički projekat Cambridge ESOL, Britanskog saveta i IDP Education Australia: IELTS Australia. IELTS je jedan od glavnih ispita za testiranje nivoa znanja iz engleskog jezika, drugi je TOEFEL. Postoje dve verzije ovog ispita. Jedna je Academic, a druga je General training. Academic je namenjena kandidatima koji žele da se upišu na neki univerzitet ili drugu instituciju visokog obrazovanja. Druga verzija, Gneral training je namenjen onima koji žele radno iskustvo, da pohađaju srednju školu ili da emigriraju u neku od zemalja sa engleskog govornog područja.
 • Iako su TOEFL i IELTS međunarodno priznati ispiti koji potvrđuju znanje iz engleskog jezika, nije svejedno koji ćete polagati. Iako mnogi univerziteti i institucije priznaju oba ispita, na tebi je da se na vreme informišeš koji ispit je baš tebi potreban. Oba ispita ne mogu ni da se polože niti da se padnu. Oba se boduju i na osnovu tih bodova se utvrđuje na kom nivou znanja je kandidat. Rezultati oba ispita su važeći dve godine nakon polaganja.

23. Da li je moguće da kurseve srpskog jezika pohađaju stranci bez ikakvog predznanja?

 • Apsolutno. Kursevi srpskog jezika za strane državljane koje imamo u našoj ponudi upravo smo i osmislili za one polaznike koji se nikada ranije nisu susreli sa srpskim jezikom. Iz tog razloga, metod učenja koji smo razvili je jedinstven, jer za jako kratko vreme osposobljava polaznika da progovori tečno i ispravno.

Naravno, za one polaznike koji već imaju predznanje, organizujemo nastavu iz naprednijih nivoa učenja srpskog jezika.

24. Kome su namenjeni konverzacijski kursevi?

 • Konverzacijski kursevi su namenjeni osobama koje poseduju uglavnom pasivno znanje stranog jezika, što znači da poznaju gramatička pravila i vladaju određenim fondom reči, ali imaju problema sa aktivnom upotrebom jezika, odnosno korišćenjem svega toga u govoru. Ovi kursevi su takođe korisni svima onima koji žele da prošire svoj fond reči i rade na fluentnosti, odnosno brzini tečnog i tačnog govora na stranom jeziku, kao i onima koji dugo nisu koristili strani jezik pa samo žele da se podsete nečega što su ranije učili kako im nivo znanja vremenom ne bi opadao.

25. Da li postoji razlika u programu i kvalitetu klasičnih i online kurseva?

Ne. Nastavni program je isti bez obzira na to da li pohađate nastavu u učionici ili online, ali su aktivnosti tokom časa prilagođene tipu nastave za koji ste se opredili, kako bi se isti kvalitet zadržao i na klasičnom i na online kursu. Ono što je zajedničko i klasičnom i online kursu je komunikativni pristup u nastavi, sa mnogo didaktičkih igrica i govornih aktivnosti, tako da polaznici sve vreme aktivno učestvuju u času. Profesori sa mnogo pažnje planiraju časove kako bi se aktivnosti adekvatno smenjivale, čineći čas dinamičnim i lakim za praćenje.

26. Koje su razlike između online i klasične nastave?

ONLINE nastava stranih jezika u EQUILIBRIO - Obrazovnom sistemu održava se putem Skype-a, sa 3 do 7 polaznika u grupi. Nastavu realizuje tim diplomiranih profesora stranih jezika, koji poseduju veliko iskustvo u izvođenju kurseva putem Skype-a. Zahvaljujući tome, osećaćete se kao deo grupe u pravoj učionici, uz konstantno i aktivno učestvovanje u svim aktivnostima, jer će profesori-mentori sve vreme pažljivo pratiti rad svih polaznika i svakoga ponaosob uključivati u diskusije, vežbe i dijaloge.

KLASIČNA nastava podrazumeva pohađanje kurseva u prostorijama naše škole, u malim mentorskim grupama sa maksimum 3 ili 4 polaznika. Nastava se održava u moderno opremljenim učionicama, uz primenu savremenih nastavnih sredstava, audio i video sadržaja, koji omogućavaju lako usvajanje stranog jezika.

<
<
MENI