Duo Premium kursevi stranih jezika - online nastava

duo-premium-kursevi

Već 20 godina otvaramo vrata sveta...

Ove godine, navršava se 20 godina od kada je EQUILIBRIO – Obrazovni sistem po prvi put otvorio svoja vrata polaznicima željnim novih znanja. 

Povodom obeležavanja 20 godina postojanja tokom 2021, pripremili smo za sve vas ROĐENDANSKE CENE DUO PREMIUM kurseva stranih jezika.

DUO PREMIUM kursevi stranih jezika su poluindividualni (samo dvoje polaznika + profesor) ONLINE Premium kursevi jezika i pravi su izbor za sve one koji žele da na najbolji i najefektniji način ulože u svoje znanje i steknu trajno primenljiva znanja iz stranog jezika, kao rezultat temeljnog i sistematičnog rada, primene najsavremenijih metoda, uz idealan tempo i kontinuitet rada.

DUO PREMIUM kursevi su pravi izbor za Vas ukoliko želite da učite jezik u paru i napredujete većom brzinom nego da pohađate nastavu u grupi. Svojom fleksibilnošću po pitanju termina i početka nastave, DUO PREMIUM kursevi nude sve prednosti individualnog kursa, a sa druge strane imate na raspolaganju sve didaktičke aktivnosti i komunikativne aspekte kursa za koje je neophodno prisustvo još nekog polaznika.

Bilo da želite da znanje stranog jezika stičete u paru sa nekim koga poznajete (prijatelj, član porodice, kolega, partner) ili sa nekom drugom osobom, ova vrsta sertifikovanog kursa je pravo rešenje za to.

U ponudi su, pre svega, DUO PREMIUM kursevi za početne nivoe učenja engleskog, nemačkog, italijanskog, španskog, ruskog, norveškog, švedskog i francuskog jezika. Pored početnih nivoa, za polaznike koji već imaju predznanje iz nekog od ovih jezika, a žele da uče jezik u paru sa nekim ko je na istom nivou predznanja kao i oni, takođe organizujemo DUO PREMIUM kurseve pod navedenim uslovima.

 DUO Premium kursevi se održavaju ONLINE, preko Skype-a. Sve što vam je potrebno za pohađanje ONLINE DUO PREMIUM kurseva jeste računar (ili bilo koji smart uređaj, npr. mobilni telefon) i pristup internetu!

VEĆ 20 GODINA UČIMO ZAJEDNO! 2001 - 2021

U nastavi DUO PREMIUM kurseva (samo dvoje polaznika + profesor) se primenjuju najnovija dostignuća evropskih stručnjaka iz ove oblasti, a sve metode učenja jezika zasnivaju se na komunikativnom pristupu koji polaznike usmerava da sva svoja znanja koriste pre svega pri usmenom izražavanju. Ipak, da bi nastava stranog jezika bila potpuna, nužno je razvijanje i ostalih jezičkih kompetencija: razumevanje pročitanog teksta, razumevanje odslušanog teksta i pismeno izražavanje.

Napredak polaznika se redovno prati od strane profesora - mentora koji ih vodi, kako kroz redovne, tako i kroz vanredne provere znanja i konsultacije.

Za uspešnu karijeru potrebna su dodatna znanja i veštine. Pogledajte šta o našim kursevima stranih jezika kažu poznati sportisti, glumci, pevači...

U KRIZNIM VREMENIMA, KAO ŠTO JE OVO, JEDINA SIGURNA INVESTICIJA JE - ZNANJE!

PRAVO JE VREME DA OSIGURATE SEBI BOLJU BUDUĆNOST.

Glavna prednost DUO PREMIUM kurseva je poluindividualna nastava (samo dvoje polaznika + profesor) koja svojim personalizovanim pristupom pruža maksimalan fokus na ono što je Vama kao polazniku najvažnije i najpotrebnije da savladate tokom kursa,  a istovremeno niste uskraćeni za interakciju sa drugim polaznikom koji se nalazi na istom nivou znanja kao i Vi, baš kako biste iskoristili sve prednosti komunikativnog pristupa u nastavi.

Opšte informacije o DUO PREMIUM kursevima:

premium-kurs-engleskog-jezika-beograd

 • nastava je poluindividualnog tipa (samo dvoje polaznika + profesor)
 • u ponudi su: engleski, nemački, italijanski, španski, ruski, norveški, švedski i francuski jezik
 • početak nastave – druga polovina septembra 2021. godine
 • trajanje kursa – 8 nedelja
 • tempo rada - 2 puta nedeljno po 90 minuta
 • termini nastave - dnevni, poslepodnevni ili večernji (u dogovoru sa polaznicima)
 • fond kursa – 30 školskih časova (kompletan jedan podnivo učenja – pun nastavni fond)
 • nastava se održava u vidu ONLINE NASTAVE (preko Skype-a)
 • nastavu izvode isključivo diplomirani filolozi
 • izdavanje zvaničnog sertifikata EQUILIBRIO - Obrazovnog sistema

Ukoliko želite nekome da poklonite ovaj sertifikovani kurs stranog jezika, kliknite na POKLONITE KURS JEZIKA

godina

ROĐENDANSKE CENE DUO PREMIUM KURSEVA - POPUST 30%!

Povodom 20 godina postojanja za sve polaznike obezbedili smo rođendanske cene kurseva stranih jezika.

Broj polaznika koji mogu pohađati kurseve po ovoj akcijskoj ceni je ograničen. Požurite i rezervišite svoje mesto!

REDOVNA CENA
KURSA
za ceo kurs, po osobi
349 €
 
ROĐENDANSKA CENA
(za plaćanje na 2 rate)
za ceo kurs, po osobi
299 €
 UŠTEDA 50€!
ROĐENDANSKA CENA
(za plaćanje u celosti)
za ceo kurs, po osobi
249 €
UŠTEDA 100€

plaćanje se vrši u dinarima, prema srednjem kursu NBS na dan uplate

Osnovni udžbenik i radna sveska nisu uračunati u cenu, a moguće ih je nabaviti u ovlašćenim knjižarama

Najbolji odnos cene kursa stranog jezika i naučenog gradiva.

Navedena cena sertifikovanog kursa iz tabele sa uračunatim popustom obuhvata:

premium-kurs-engleskog-jezika-beograd-garancija

 • upis na DUO Premium kurs stranog jezika
 • polaganje ulaznog testa radi preciznog utvrđivanja prethodnog nivoa znanja*
 • pohađanje poluindividualnog kursa stranog jezika (samo dvoje polaznika + profesor)
 • e-learning podrška
 • customer support servis
 • mentorsko praćenje polaznika
 • redovne konsultacije sa profesorima – mentorima
 • pismena garancija kvaliteta za svakog polaznika (besplatno, ponovno pohađanje istog kursa ukoliko polaznik ne položi završni ispit)
 • izdavanje zvaničnog sertifikata EQUILIBRIO - Obrazovnog sistema** (kao brenda broj 1, priznatog od većine poslodavaca u Srbiji)

*Pre početka nastave, za polaznike koji već imaju predznanje iz jezika koji žele da usavrše, organizuje se ulazno testiranje – pismeno i usmeno. Testiranje može da se održi u nekom od naših nastavnih centara ili online, u zavisnosti od želja i mogućnosti polaznika. Na osnovu rezultata ulaznog testa, utvrđuje se nivo znanja polaznika, odnosno, na kom podnivou nastavlja sa učenjem jezika u našem centru. Osim utvrđivanja nivoa znanja, uz testiranje se obavlja i analiza jezičkih potreba polaznika, na osnovu čega se kreira nastavni plan i program, kako bi se te potrebe u što kraćem roku i realizovale.

**Sertifikat EQUILIBRIO - Obrazovnog sistema - Po završetku svakog podnivoa, polaznici polažu završni ispit, a oni koji uspešno polože završni ispit ostvaruju pravo na zvanični sertifikat EQUILIBRIO - Obrazovnog sistema. Osim sertifikata koji se izdaje po uspešnom završetku svakog podnivoa, polaznicima inidividualnog kursa u bilo kom trenutku može da se izda uverenje o pohađanju nastave na određenom podnivou, koje služi kao potvrda o trenutnom nivou znanja.

Sertifikat kao dokaz znanja!

Sticanje sertifikata EQUILIBRIO - Obrazovnog sistema garantuje vam zvaničnu potvrdu Vašeg znanja stranog jezika jezika, koja će Vam obezbediti konkurentsku prednost pri nastavku studija, zaposlenju u zemlji i inostranstvu ili bilo kojoj drugoj situaciji u kojoj će Vam korišćenje stranog jezika biti potrebno.

Equilibrio sistem, kao brend broj 1 u oblasti dodatnog obrazovanja i učenja stranih jezika u Srbiji, garantuje svim svojim polaznicima kvalitet usvojenog znanja koje je potvrđeno upravo zvaničnim sertifikatom, priznatim od strane obrazovnih institucija, kao i domaćih i stranih poslodavaca.

Sertifikat

VEĆ 20 GODINA UČIMO ZAJEDNO! 2001 - 2021

U EQUILIBRIO - Obrazovnom sistemu predaju diplomirani i master profesori stranih jezika koji vam uz savremene nastavne metode, rečnike, literaturu i audio materijale pružaju visokokvalitetnu nastavu stranog jezika. Odlikuju ih velika motivacija, kreativnost i predanost svom pozivu, i uvek su vam na usluzi doslovno primenjujući mentorski rad i individualni pristup u radu sa svakim polaznikom.

Nivelacija  svih  kurseva stranih jezika  koji se održavaju u EQUILIBRIO - Obrazovnom sistemu  u potpunosti je usaglašena sa ZAJEDNIČKIM EVROPSKIM OKVIROM ZA STRANE JEZIKE, usvojenim na Skupštini Saveta Evrope.

1. Šta podrazumeva DUO Premium kurs?

DUO Premium kurs podrazumeva poluindividualni opšti kurs jezika na kome se radi na razvijanju svih jezičkih veština – razumevanja, pisanog i usmenog sporazumevanja, kao i podizanju nivoa poznavanja jezičkih sistema – gramatike i vokabulara. Iako je akcenat tokom časova na usmenoj komunikaciji, temeljnim pristupom se provežbavaju i ostale veštine neophodne za usavršavanje stranog jezika. Kako je u pitanju poluindividualni kurs, na časovima ste, osim profesora, prisutni Vi i još jedan polaznik.

2. Da li se nastava održava u školi ili online?

Nastava na DUO Premium kursu se do daljnjeg održava online.

3. Da li postoji razlika u programu i kvalitetu klasičnih i online DUO Premium kurseva?

Ne. Nastavni program je isti bez obzira na to da li pohađate nastavu u učionici ili online, ali su aktivnosti tokom časa prilagođene tipu nastave za koji ste se opredili, kako bi se isti kvalitet zadržao i na klasičnom i na online kursu. Ono što je zajedničko i klasičnom i online kursu je komunikativni pristup u nastavi, sa mnogo didaktičkih igrica i govornih aktivnosti, tako da polaznici sve vreme aktivno učestvuju u času. Profesori sa mnogo pažnje planiraju časove kako bi se aktivnosti adekvatno smenjivale, čineći čas dinamičnim i lakim za praćenje.

4. Da li mogu da menjam termine časova u toku kursa?

Pre početka nastave u dogovoru sa Vama utvrđuje se termin (tj. dan i sat) kada ćete imati nastavu. Ukoliko dođe do promene u Vašem rasporedu tokom trajanja kursa i potrebe da se promeni termin, nastojaćemo da Vam izađemo u susret, ali to može da podrazumeva promenu profesora koji vodi Vaš kurs.

5. Kada se polaže završni ispit?

Završni ispit se polaže na poslednjem času, a nakon što ga položite, stičete pravo na izdavanje uverenja ili sertifikata.

6. Šta se dešava ukoliko u nekom trenutku moram da odustanem od pohađanja kursa?

Ukoliko odustanete pre početka nastave, novac Vam se vraća u celosti. Međutim, ukoliko odustanete nakon što je nastava počela, uplaćeni novac Vam se ne vraća, ali niste u obavezi da uplatite drugu ratu.

7. Ako ne budem u mogućnosti da prisustvujem polaganju završnog ispita na poslednjem času, da li mogu da polažem kasnije?

Da, potrebno je da se u tom slučaju javite Sekretarijatu kako bi vam zakazali naknadni termin za polaganje. Završni ispit je moguće polagati najkasnije deset dana od datuma završetka kursa.

Pogledajte kako izgleda jedan od naših nastavnih centara: EQUILIBIRO - Vukov spomenik

ONLINE UČENJE - IDENTIČNO KAO I U PRAVOJ UČIONICI - BRZ I SIGURAN NAPREDAK!

Kako izgleda ONLINE poluindividualna nastava?

ONLINE poluindividualna nastava stranih jezika u EQUILIBRIO - Obrazovnom sistemu koncipirana je tako da uspešno kombinuje personalizovan pristup u nastavi sa dinamičnim, interaktivnim sadržajima specifičnim za grupne časove. Na taj način, polaznici ovog kursa će kroz konstantnu komunikaciju veoma brzo  razvijati sve svoje jezičke veštine, uz stavljanje posebnog akcenta na specifične potrebe polaznika kada je u pitanju vokabular i kontekstna upotreba jezika koji uče. Osim toga, fleksibilnost u odabiru termina nastave i brzo savladavanje jednog podnivoa kroz ONLINE časove, još je jedna od odlika poluindividualnog kursa koja ga čini pravim izborom za sve one koji žele nešto više u odnosu na klasičnu grupnu nastavu.

Ovim časovima prisustvujete UŽIVO, u unapred odabranim terminima, uz 100% uživo prisustvo profesora/mentora.

Pogledajte kako izgleda ONLINE nastava u EQUILIBRIO - Obrazovnom sistemu!

Potpuna sigurnost vaše investicije - pismena garancija kvaliteta usluge!

Kao polazniku EQUILIBRIO - Obrazovnog sistema, garantujemo Vam uspešno savladavanje predviđenog gradiva i položen završni test.
Uspešnost našeg metoda rada, predmet je ove Garancije.

Garancija je primenjiva u slučaju da je polaznik:
-  prisustvovao na minimum 70% ukupnog nastavnog fonda tokom trajanja kursa
-  na vreme predavao profesoru redovne i vanredne domaće zadatke
-  poštovao sugestije profesora u vezi sa dodatnim, samostalnim radom van časova

Garancija podrazumeva: BESPLATNO, PONOVNO POHAĐANJE ISTOG KURSA UKOLIKO POLAZNIK NE POLOŽI ZAVRŠNI ISPIT.

DUO Premium kursevi su pravo rešenje za vas ukoliko:

 • želite brz i dinamičan napredak u učenju jezika
 • ne želite rad u standardnoj grupi (od 4 do 6 polaznika)
 • želite da učite jezik u paru (samo Vi i još jedan polaznik + profesor)
 • želite mogućnost da birate termine za nastavu
 • želite da steknete Uverenje/Sertifikat EQUILIBRIO – Obrazovnog sistema, kao jedinstven dokaz o poznavanju stranog jezika

EQUILIBRIO - Obrazovni sistem izuzetno je ponosan na hiljade svojih polaznika (dece i odraslih), koji su upravo sa nama progovorili ili usavršili strane jezike. Tu smo i za Vas!

Za dodatne informacije i prijavu na Duo Premium kurseve stranih jezika, pozovite klikom ovde: 063 300 935

Ukoliko želite, možete se na ovaj kurs prijaviti popunjavanjem online aplikacionog formulara:

  Popunjavanje formulara zaštićeno je SSL enkripcijom.

  Ime i prezime:

  Broj telefona:

  I-mejl:

  Opština/grad/zemlja gde trenutno stanujete:

  Želim da pohađam kurs iz:

  Izaberite status:

  *Klikom na dugme Pošalji, dajem saglasnost da me predstavnik EQUILIBRIO - Obrazovnog sistema može lično kontaktirati u vezi sa prijavom na ovaj kurs jezika. (putem telefona ili i-mejla)

  Ako niste sigurni da li je ovo adekvatan Program/ kurs za Vas, možete nam postaviti  ONLINE PITANJE.

  U narednom video spotu, možete se upoznati sa načinom na koji se izvodi nastava:

  PROČITAJTE NEKE OD UTISAKA POLAZNIKA NAŠIH KURSEVA:
  Kao pevačica i profesorka italijanskog smatram da je učenje stranih jezika najbolje ulaganje u sebe. Ukoliko želite da počnete da učite italijanski jezik, Obrazovni sistem Equilibrio je pravo mesto za vas! Ana Štajdohar - pevačica
  Online kurs u EQUILIBRIO - Obrazovnom sistemu je super iskustvo, iako na početku nisam znao šta da očekujem od tog načina rada. Osećam da sam dosta napredovao. Marko Jović - student
  Equilibrio centar je opravdao ukazano poverenje i pokazao visok nivo profesionalnosti u svim domenima svog rada. Časovi su bili zanimljivo osmišljeni i interesantni. Ambasada Argentine u Beogradu
  Hvala školi EQUILIBRIO što je omogućila održavanje online kursa nemačkog jezika! Zadovoljna sam profesorkom kao i novim znanjima koje sam stekla. Aleksandra Kovačević - lekar
  Kompanija Dr. Oetker se zahvaljuje na divnoj saradnji školi stranih jezika EQUILIBRIO i planira da nastavi saradnju i ubuduće. Dr Oetker, Beograd
  S obzirom da govorim već dva strana jezika zbog prirode mog posla, želim da nučim i treći. Odlučio sam da ostvarenje mog cilja poverim Obrazovnom sistemu Equilibrio, koji proces učenja stranog jezika čini mnogo lakšim! Ilija Bozoljac - teniser
  Online kurs je pokazao da je moguće steći nova znanja, kao i prijateljstva iz dnevne sobe. Cela grupa je uspela lako da se prilagodi online časovima, zahvaljujući dobro organizovanoj profesorki i lepoj atmosferi tokom online druženja. Nenad Ilić - mašinski inženjer
  Za potrebe naših zaposlenih, škola stranih jezika EQUILIBRIO je organizovala i sprovela kurseve jezika koji su ocenjeni od strane naših zaposlenih najvišom ocenom. Ikea, Srbija
  Online kurs u EQUILIBRIO - Obrazovnom sistemu mi je omogućio da značajno uštedim vreme koje mi uvek nedostaje u jednom danu. Kurs je odlično organizovan i znanja se lako usvajaju i na ovaj način. Neda Marijanović - ekonomista
  Tokom nešto više od godinu dana saradnje sa Centrom za strane jezike EQUILIBRIO, imali smo prilike da se uverimo u visok stepen profesionalnosti sa kojom ova škola pristupa radu. Carlsberg, Srbija
  Iskreno preporučujemo saradnju sa Centrom EQUILIBRIO. Banca Intesa, Beograd
  Pored engleskog jezika koji poznajem dobro, moj sledeći cilj je učenje ruskog! Obrazovni sistem Equilibrio je tu da mi pomogne da naučim da komuniciram na ovom jeziku, kao i da čitam omiljene klasike u originalnom izdanju! Viktor Savić - glumac

  NAŠI KLIJENTI SU I:

  Narodna skupština, Ministarstvo finansija, Ministarstvo pravde, Univerzitet u Beogradu - CZRK, Raiffeisen Banka, Opština Novi Beograd, Represent Communications, Ambasada Danske, Bayer, Henkel, Robert Bosch, Holcim, Philip Morris International, Ikea Srbija, Banca Intesa, Coca-Cola Hellenic, Delhaize group, Milšped, Nelt, Uniqa osiguranje, Carlsberg, Comtrade, Lidl Srbija, Ambasada Španije, OMV, Zara, Procredit banka, Strabag...

  Hvala na interesovanju i dobro došli!

  ONLINE podrška

  Da li želite da nam postavite neko pitanje na temu ovog kursa jezika?

  Kontakt

  MENI