Poslovni engleski jezik

Kurs poslovnog engleskog jezika Beograd

Kurs Poslovni engleski jezik u školi stranih jezika EQUILIBRIO organizuje se u vidu četiri različita modula - opšti poslovni engleski jezik, poslovni engleski jezik za ekonomiste, menadžere i bankare, poslovni engleski jezik u turizmu i poslovni engleski jezik u marketingu.

U ponudi EQUILIBRIO - Obrazovnog sistema se nalazi i Intenzivni kurs poslovng engleskog jezika. Više informacije o ovom kursu možete pročitati klikom na BIZ EXPRESS.

U današnje vreme gotovo je nemoguće zakoračiti u svet poslovanja bez engleskog jezika. Potreba za radnom snagom koja govori strane jezike se svake godine drastično povećava.  Upravo iz tog razloga sve više ljudi oseća potrebu da svoje znanje ovog jezika profesionalno oblikuje u smeru obogaćivanja jezičkog sadržaja izrazima i terminima neophodnim za komunikaciju u poslovnom svetu. Ulaganjem u svoje obrazovanje, povećavate svoju konkurentnost na celokupnom tržištu rada.

EQUILIBRIO - Obrazovni sistem izuzetno je ponosan na hiljade svojih polaznika (dece i odraslih), koji su upravo sa nama progovorili ili usavršili strane jezike. Tu smo i za Vas!

Za uspešnu karijeru potrebna su dodatna znanja i veštine. Pogledajte šta o našim kursevima stranih jezika kažu poznati sportisti, glumci, pevači...

1) OPŠTI POSLOVNI ENGLESKI JEZIK

Kurs opšteg poslovnog engleskog jezika je intenzivan, dinamičan, praktičan i zasnovan na konverzaciji. Polaznik se osposobljava da komunicira na engleskom jeziku na poslovnim sastancima, seminarima, poslovnim putovanjima - pismenim ili telefonskim putem, koristi vokabular i termine shodno situacijama u kojima se nalazi i oblasti u okviru koje se vodi konverzacija.

2) POSLOVNI ENGLESKI ZA EKONOMISTE

Kurs poslovni engleski za ekonomiste, menadžere i bankare je namenjen svima koji se bave ili planiraju da se bave finansijama. Cilj ovog kursa je da se studentima ekonomije, menadžmenta i bankarstva olakša priprema za buduću karijeru u oblasti finansija, međunarodne trgovine, kreditnih poslova, računovodstva i upravljanja imovinom, a da se onima koji se već bave finansijama poboljša poznavanje potrebnih engleskih termina u aktivnostima poput telefoniranja, pregovaranja, držanja prezentacija, pisanja finansijskih izveštaja, kao i poslovne korespondencije u vezi sa finansijskom tematikom.

3) POSLOVNI ENGLESKI U TURIZMU

Kurs poslovni engleski u turizmu je specijalizovani kurs engleskog jezika namenjen studentima turizma i turističkim radnicima, bez obzira da li rade u agenciji, restoranu, hotelu ili bilo kojoj drugoj uslužnoj delatnosti u okviru turizma, hotelijerstva i ugostiteljstva. Kurs pokriva ključne oblasti turizma, kao što su organizovanje putovanja, produkcija i plasman turističkih aranžmana, informacije o smeštaju, dokumenta potrebna za rad u turističkim agencijama, izdavanje turističkih vaučera, dokumenta potrebna za izdavanje viza, putno osiguranje, načini plaćanja, recepcijski poslovi, upitnici o utiscima klijenata, uputstvo i komentari o planiranim turama, održivi turizam, poslovi turističkih vodiča i pratilaca.

4) POSLOVNI ENGLESKI U MARKETINGU

Kurs poslovni engleski u marketingu je kurs engleskog jezika namenjen svima koji se bave ili planiraju da se bave marketingom. Cilj ovog kursa je da se studenti marketinga upoznaju sa specijalizovanim terminima sa kojima će se susretati u budućem poslu, a da se onima koji već rade u oblasti marketinga pomogne da poboljšaju svoju sposobnost komunikacije na engleskom jeziku u situacijama koje taj posao zahteva. Kurs svojom tematikom pokriva ključne oblasti marketinga poput istraživanja tržišta, marketing strategije i odnosa sa javnošću, a kroz komunikativne aktivnosti uvežbavaju se veštine potrebne za posao u ovoj oblasti, kao i neophodne tehnike poput telefoniranja, pregovaranja, držanja prezentacija.

Svi moduli kursa Poslovnog engleskog jezika se organizuju u vidu individualnih kurseva!

Više informacija pročitajte na INDIVIDUALNI KURSEVI POSLOVNOG ENGLESKOG

ucenje-jezika-beograd-popust

MENI