INDIVIDUALNI KURSEVI STRANIH JEZIKA - KLASIČNA ILI ONLINE NASTAVA

premium intenzivni

Već 20 godina otvaramo vrata sveta...

Povodom obeležavanja 20 godina postojanja tokom 2021, pripremili smo za sve vas ROĐENDANSKE CENE individualnih kurseva stranih jezika.

OVE JESENI DARUJEMO DVA KURSA STRANOG JEZIKA PO CENI JEDNOG!

Iskoristite rođendanski popust od 35% i upišite se na Individualni kurs jezika i dobićete na poklon ONLINE kurs - COMMON VOCABULARY MISTAKES.

Individualni kursevi stranih jezika organizuju se za polaznike starije od 16 godina, svih nivoa znanja i mogu biti u vidu KLASIČNE nastave (u prostorijama naše škole) ili u vidu ONLINE nastave (preko Skype-a).

Individualni kursevi stranih jezika organizuju se prema konkretnim potrebama polaznika. Preciznim ulaznim testiranjem određuje se nivo predznanja stranog jezika, a na osnovu needs analysis testa, kao i usmenog intervjua utvrđuju se specifične potrebe svakog polaznika. Nakon toga pristupa se kreiranju nastavnog plana i programa sa ciljem da se polazniku omogući što brži napredak.

Za pohađanje KLASIČNE nastave (u prostorijama naše škole) možete da odaberete jedan od naših nastavnih centara (za više informacija kliknite na NASTAVNI CENTRI).

Za pohađanje ONLINE nastave sve što vam je potrebno jeste računar (ili bilo koji smart uređaj) i pristup internetu!

SAMO OVE JESENI: UZ UPISANI BILO KOJI INDIVIDUALNI KURS JEZIKA, DOBIJATE NA POKLON POSEBAN ONLINE KURS COMMON VOCABULARY MISTAKES!

Budući da je engleski jezik prisutan u mnogim segmentima svakodnevnog života, svi smo mu mnogo više izloženi nego nekom drugom stranog jeziku i većina nas ga poznaje u manjoj ili većoj meri.

Imajući to u vidu, za vas smo pripremili kurs COMMON VOCABULARY MISTAKES - ONLINE kurs engleskog jezika koji će vam ukazati na najčešće greške koje govornici srpskog jezika prave u upotrebi vokabulara engleskog jezika, bez obzira na to da li su na početnom, srednjem ili čak višem nivou znanja.

Osim ukazivanja na greške u upotrebi reči i fraza, u okviru ovog kursa data su objašnjenja za njih, kao i pravilne, tačne alternative za iste. Uočavanjem i izbegavanjem ovih grešaka, izražavaćete se tačnije nego ranije, bez izazivanja nesporazuma i nerazumevanja u komunikaciji na engleskom jeziku.

Pohađanje ONLINE kursa Common Vocabulary Mistakes nije obavezno.

Za uspešnu karijeru potrebna su dodatna znanja i veštine. Pogledajte šta o našim sertifikovanim kursevima kažu poznati sportisti, glumci, pevači...

INDIVIDUALNI KURSEVI STRANIH JEZIKA - KLASIČNA ILI ONLINE NASTAVA

U ponudi su individualni Premium kursevi iz engleskog, nemačkog, italijanskog, španskog, ruskog, norveškog, švedskog i francuskog jezika.

Individualni Premium kursevi stranih jezika su pravi izbor za sve one koji žele da na najbolji i najefektniji način ulože u svoje znanje i brzo steknu trajno primenljiva znanja iz stranog jezika, kao rezultat temeljnog i sistematičnog rada i primene najsavremenijih metoda.

Individualni kursevi jezika - opšte informacije:

 • nastava je tipa časa „1 na 1” – Vi i Vaš profesor
 • nastava može se održava u prostorijama naše škole ili online, preko Skype-a
 • u ponudi su: engleski, nemački, italijanski, španski, ruski, norveški, švedski i francuski jezik
 • pohađanje/pristup ONLINE kursu Common Vocabulary Mistakes
 • u ponudi su svi nivoi učenja (od A1 do C1)
 • početak nastave – tokom cele kalendarske godine, po izboru polaznika
 • termini se usklađuju prema vašim potrebama (u skladu sa trenutno raspoloživim kapacitetima i rasporedom)
 • trajanje – po izboru polaznika (preporučeni tempo rada – 2 puta nedeljno po 75 minuta)
 • fond kursa – 10, 20 ili 30 termina (Basic, Silver ili Gold paket)
 • nastavu izvode isključivo diplomirani filolozi
 • izdavanje zvaničnog uverenja/sertifikata EQUILIBRIO - Obrazovnog sistema

Ukoliko želite nekome da poklonite ovaj sertifikovani kurs stranog jezika, kliknite na POKLONITE KURS JEZIKA

rodjendanske cene

ROĐENDANSKE CENE KLASIČNIH I ONLINE INDIVIDUALNIH OPŠTIH KURSEVA - POPUST 35%!

Povodom 20 godina postojanja za sve polaznike obezbedili smo rođendanske cene kurseva stranih jezika.

Broj polaznika koji mogu pohađati kurseve po ovoj akcijskoj ceni je ograničen.
Požurite i rezervišite svoje mesto!


BASIC PAKET:

 
219 €
za 10 termina

SILVER PAKET:

 
399 €
za 20 termina

GOLD PAKET:

 
569 €
za 30 termina

Plaćanje se vrši u dinarima, prema srednjem kursu NBS na dan uplate

Silver i Gold paket je moguće platiti na dve radte

Najbolji odnos cene kursa stranog jezika i naučenog gradiva.

Navedena cena sertifikovanog kursa iz tabele sa uračunatim popustom obuhvata:

 • upis na individualni kurs stranog jezika
 • polaganje ulaznog testa radi preciznog utvrđivanja prethodnog nivoa znanja*
 • pohađanje Individualnog kursa
 • pohađanje/pristup ONLINE kursu Common Vocabulary Mistakes
 • izradu plana i programa za održavanje nastave na osnovu individualnih potreba polaznika
 • pohađanje individualnog kursa stranog jezika
 • e-learning podrška
 • customer support servis
 • mentorsko praćenje polaznika
 • redovne konsultacije sa profesorima – mentorima
 • izdavanje zvaničnog uverenja/sertifikata EQUILIBRIO - Obrazovnog sistema** (kao brenda broj 1, priznatog od većine poslodavaca u Srbiji)

*Pre početka nastave, za polaznike koji već imaju predznanje iz jezika koji žele da usavrše, organizuje se ulazno testiranje – pismeno i usmeno. Testiranje može da se održi u nekom od naših nastavnih centara ili online, u zavisnosti od želja i mogućnosti polaznika. Na osnovu rezultata ulaznog testa, utvrđuje se nivo znanja polaznika, odnosno, na kom podnivou nastavlja sa učenjem jezika u našem centru. Osim utvrđivanja nivoa znanja, uz testiranje se obavlja i analiza jezičkih potreba polaznika, na osnovu čega se kreira nastavni plan i program, kako bi se te potrebe u što kraćem roku i realizovale.

**Sertifikat EQUILIBRIO - Obrazovnog sistema - Po završetku svakog podnivoa, polaznici polažu završni ispit, a oni koji uspešno polože završni ispit ostvaruju pravo na zvanični sertifikat EQUILIBRIO - Obrazovnog sistema. Osim sertifikata koji se izdaje po uspešnom završetku svakog podnivoa, polaznicima inidividualnog kursa u bilo kom trenutku može da se izda uverenje o pohađanju nastave na određenom podnivou, koje služi kao potvrda o trenutnom nivou znanja.

Sticanje sertifikata EQUILIBRIO - Obrazovnog sistema garantuje vam zvaničnu potvrdu Vašeg znanja stranog jezika jezika, koja će Vam obezbediti konkurentsku prednost pri nastavku studija, zaposlenju u zemlji i inostranstvu ili bilo kojoj drugoj situaciji u kojoj će Vam korišćenje stranog jezika biti potrebno.

Equilibrio sistem kao brend broj 1 u oblasti dodatnog obrazovanja i učenja stranih jezika u Srbiji za odrasle i decu garantuje svim svojim polaznicima kvalitet usvojenog znanja koje je potvrđeno upravo zvaničnim sertifikatom, priznatim od strane obrazovnih institucija, kao i domaćih i stranih poslodavaca.

Sertifikat

VEĆ 20 GODINA UČIMO ZAJEDNO! 2001 - 2021

U izvođenju individualne nastave stranih jezika, EQUILIBRIO – Obrazovni sistem primenjuje iskustva evropskih stručnjaka iz ove oblasti, bazirajući metode učenja stranih jezika na komunikativnom pristupu, koji polaznike kurseva usmerava da sva svoja znanja koriste pre svega pri usmenom izražavanju. Naravno, da bi proces učenja stranog jezika bio potpun, ne zanemaruju se ni ostale jezičke kompetencije: čitanje, pisanje i razumevanje.

Individualnu nastavu stranih jezika izvode diplomirani profesori stranih jezika koji vam uz savremene nastavne metode, rečnike, literaturu i audio materijale pružaju visokokvalitetnu nastavu. Odlikuje ih velika motivacija, kreativnost i predanost svom pozivu. Prate vas sve vreme u procesu učenja i uvek su vam na usluzi.

Idealan program za sve vas koji menjate smene na poslu!

Nivelacija svih kurseva stranih jezika koji se održavaju u EQUILIBRIO - Obrazovnom sistemu potpuno je usaglašena sa ZAJEDNIČKIM EVROPSKIM PORTFOLIOM ZA STRANE JEZIKE, usvojenim na Skupštini Saveta Evrope. To znači da se primenjuju iskustva evropskih stručnjaka iz ove oblasti, i da se metod učenja stranih jezika bazira na komunikativnom pristupu koji polaznike usmerava da svoja znanja koriste pre svega za usmeno izražavanje, ne zanemarujući pri tom ni ostale jezičke veštine: čitanje, pisanje i razumevanje.

1. Kako izgleda INDIVIDUALNI KURS?

INDIVIDUALNI KURS podrazumeva kurs jezika tokom kojeg Vi sa svojim profesorom radite na usavršavanju stranog jezika prema Vašim potrebama – u pitanju može da bude opšti kurs jezika, kurs poslovnog engleskog jezika, konverzacijski kurs ili priprema za polaganje nekog od međunarodno priznatih ispita.

2. Da li se nastava održava u školi ili online?

U obzir dolaze obe mogućnosti, u zavisnosti od toga što Vama više odgovara. Kada je u pitanju online nastava, časovi se održavaju putem Skype platforme, dok je za nastavu u učionici dostupno više lokacija u Beogradu.

3. Da li postoji razlika u programu i kvalitetu klasičnih (u učionici) i online INDIVIDUALNIH KURSEVA?

NNe. Nastavni program je isti, ali su aktivnosti tokom časa prilagođene online tipu nastave, kako bi se isti kvalitet zadržao i na klasičnom i na online kursu. Ono što je zajedničko i klasičnom i online kursu je komunikativni pristup u nastavi, sa mnogo dinamičnih zadataka i govornih aktivnosti, tako da polaznici sve vreme aktivno učestvuju u samom času. Naš stručni tim profesora sa mnogo pažnje planira sve online časove kako bi se aktivnosti adekvatno smenjivale, čineći nastavu dinamičnom, lakom i pre svega interesantnom za praćenje od strane polaznika.

4. Šta podrazumeva GARANCIJA KVALITETA?

Ovom garancijom potpuno ste sigurni u svoju investiciju za kurs jezika koji upisujete. EQUILIBRIO – Obrazovni sistem polaznicima daje pismenu garanciju da će uspešno savladati nastavno gradivo i položiti završni test ukoliko su redovno pohađali nastavu ili će im u protivnom obezbediti ponovno besplatno pohađanje istog kursa.

5. Da li mogu da uplaćujem jedan po jedan čas ili moram da uplatim više časova odjednom?

Individualni kursevi jezika se uplaćuju u paketima časova. Postoje paketi od 10, 20 ili 30 časova. Dakle, nije moguće uplaćivanje jednog po jednog časa.

6. Da li mogu da menjam termine časova u toku kursa?

Pre početka nastave u dogovoru sa Vama utvrđuje se termin (tj. dan i sat) kada ćete imati nastavu. Ukoliko dođe do promene u Vašem ličnom rasporedu ostalih obaveza tokom trajanja kursa i potrebe da se promeni termin, nastojaćemo da Vam izađemo u susret, ali to može da podrazumeva promenu profesora koji vodi Vaš kurs.

7. Da li se i kada se polaže završni ispit?

Ukoliko želite da Vam bude izdat sertifikat ili uverenje, završno testiranje se organizuje po završetku jedne celine gradiva, odnosno podnivoa, što zavisi od izabranog paketa časova i nivoa znanja utvrđenog ulaznim testiranjem.

8. Šta se dešava ukoliko u nekom trenutku moram da prekinem pohađanje kursa?

Ukoliko odustanete pre početka nastave, novac koji ste uplatili biće Vam vraćen u celosti. Međutim, ukoliko odustanete nakon što je nastava počela, uplaćeni novac Vam se ne vraća, ali možete da “zamrznete” svoj status polaznika do trenutka kada budete u mogućnosti da nastavite sa časovima.

Pogledajte kako izgleda jedan od naših nastavnih centara: EQUILIBIRO - Vukov spomenik

Kako izgleda KLASIČNA individualna nastava?

ONLINE UČENJE - IDENTIČNO KAO I U PRAVOJ UČIONICI - BRZ I SIGURAN NAPREDAK!

KLASIČNA individualna nastava stranih jezika u EQUILIBRIO - Obrazovnom sistemu odvija se u nekom od naših nastavnih centara (u dogovoru sa Vama).  Časovi se održavaju u terminima prema vašim potrebama (u skladu sa trenutno raspoloživim kapacitetima i rasporedom).

Profesor se u radu sa Vama fokusira na one oblasti jezika koje su Vam najpotrebnije za usavršavanje. Nastavni materijal se prilagođava Vašem nivou znanja i temama koje Vas interesuju, tako da Vam je na raspolaganju širok dijapazon najsavremnijih didaktičkih materijala, od osnovnih udžbenika, preko jezičkih priručnika namenjenih razvoju određenih jezičkih veština i tema, do savremenih audio-vizuelnih resursa usmerenih ka podsticanju i olakšavanju učenja stranog jezika.

Kako izgleda ONLINE uživo individualna nastava?

ONLINE individualna nastava stranih jezika u EQUILIBRIO - Obrazovnom sistemu koncipirana je tako da u potpunosti odgovori Vašim potrebama kada je u pitanju učenje stranog jezika, bilo da su u pitanju termini nastave, bilo sadržaj kursa. Odabir aktivnosti i teme na časovima zavise isključivo od Vašeg trenutnog nivoa znanja i interesovanja, odnosno, potreba kada se radi o poznavanju stranog jezika. Prema tome, fokus je moguće staviti na različite jezičke veštine, kako bi se napravio balans između onih u kojima ste napredniji i onih za koje je potrebno dodatno usavršavanje.

U nastavi se koriste različiti audio i video sadržaji, kao i raznovrsni didaktički materijali, pažljivo odabrani i prilagođeni ovom tipu nastave, kako bi polaznici ostvarili maksimalan napredak. Ovim časovima prisustvujete UŽIVO, u unapred odabranim terminima, uz 100% uživo prisustvo profesora/mentora.

Pogledajte kako izgleda ONLINE nastava u EQUILIBRIO - Obrazovnom sistemu!

Individualni kursevi stranih jezika su pravo rešenje za vas ukoliko:

 • želite da se fokusirate na one segmente jezike koji su Vama problematični ili neophodni da usavršite
 • ne želite rad u grupi
 • želite da učenje jezika uskladite sa ostalim obavezama koje imate
 • ne možete da se prilagodite fiksnim terminima za održavanje nastave
 • želite mogućnost da birate termine za nastavu
 • želite da steknete Uverenje/Sertifikat EQUILIBRIO – Obrazovnog sistema, kao jedinstven dokaz o poznavanju stranog jezika.

Bez obzira na to da li ste apsolutni početnik ili već posedujete izvesna znanja koja želite da usavršite, EQUILIBRIO - Obrazovni sistem u svojoj ponudi ima INDIVIDUALNE kurseve jezika koji će se prilagoditi upravo Vašim potrebama.

EQUILIBRIO - Obrazovni sistem izuzetno je ponosan na hiljade svojih polaznika (dece i odraslih), koji su upravo sa nama progovorili ili usavršili strane jezike. Tu smo i za Vas!

Za dodatne informacije i prijavu na KLASIČNE ili ONLINE Individualne kurseve stranih jezika, pozovite klikom ovde: 063 300 935

Prijavite se na ovaj kurs popunjavanjem prijavnog formulara:

  Popunjavanje formulara zaštićeno je SSL enkripcijom.

  Ime i prezime:

  Broj telefona:

  I-mejl:

  Opština/grad/zemlja gde trenutno stanujete:

  Želim da pohađam kurs iz:

  Želim da pohađam kurs u vidu:

  Izaberite status:

  Vrsta paketa:

  *Klikom na dugme Pošalji, dajem saglasnost da me predstavnik EQUILIBRIO - Obrazovnog sistema može lično kontaktirati u vezi sa prijavom na ovaj kurs jezika. (putem telefona ili i-mejla)

  Ako niste sigurni da li je ovo adekvatan Program/ kurs za Vas, možete nam postaviti  ONLINE PITANJE.

  U narednom video spotu, možete se upoznati sa načinom na koji se izvodi nastava:

  PROČITAJTE NEKE OD UTISAKA POLAZNIKA NAŠIH KURSEVA:
  Kao pevačica i profesorka italijanskog smatram da je učenje stranih jezika najbolje ulaganje u sebe. Ukoliko želite da počnete da učite italijanski jezik, Obrazovni sistem Equilibrio je pravo mesto za vas! Ana Štajdohar - pevačica
  Online kurs u EQUILIBRIO - Obrazovnom sistemu je super iskustvo, iako na početku nisam znao šta da očekujem od tog načina rada. Osećam da sam dosta napredovao. Marko Jović - student
  Equilibrio centar je opravdao ukazano poverenje i pokazao visok nivo profesionalnosti u svim domenima svog rada. Časovi su bili zanimljivo osmišljeni i interesantni. Ambasada Argentine u Beogradu
  Hvala školi EQUILIBRIO što je omogućila održavanje online kursa nemačkog jezika! Zadovoljna sam profesorkom kao i novim znanjima koje sam stekla. Aleksandra Kovačević - lekar
  Kompanija Dr. Oetker se zahvaljuje na divnoj saradnji školi stranih jezika EQUILIBRIO i planira da nastavi saradnju i ubuduće. Dr Oetker, Beograd
  S obzirom da govorim već dva strana jezika zbog prirode mog posla, želim da nučim i treći. Odlučio sam da ostvarenje mog cilja poverim Obrazovnom sistemu Equilibrio, koji proces učenja stranog jezika čini mnogo lakšim! Ilija Bozoljac - teniser
  Online kurs je pokazao da je moguće steći nova znanja, kao i prijateljstva iz dnevne sobe. Cela grupa je uspela lako da se prilagodi online časovima, zahvaljujući dobro organizovanoj profesorki i lepoj atmosferi tokom online druženja. Nenad Ilić - mašinski inženjer
  Za potrebe naših zaposlenih, škola stranih jezika EQUILIBRIO je organizovala i sprovela kurseve jezika koji su ocenjeni od strane naših zaposlenih najvišom ocenom. Ikea, Srbija
  Online kurs u EQUILIBRIO - Obrazovnom sistemu mi je omogućio da značajno uštedim vreme koje mi uvek nedostaje u jednom danu. Kurs je odlično organizovan i znanja se lako usvajaju i na ovaj način. Neda Marijanović - ekonomista
  Tokom nešto više od godinu dana saradnje sa Centrom za strane jezike EQUILIBRIO, imali smo prilike da se uverimo u visok stepen profesionalnosti sa kojom ova škola pristupa radu. Carlsberg, Srbija
  Iskreno preporučujemo saradnju sa Centrom EQUILIBRIO. Banca Intesa, Beograd
  Pored engleskog jezika koji poznajem dobro, moj sledeći cilj je učenje ruskog! Obrazovni sistem Equilibrio je tu da mi pomogne da naučim da komuniciram na ovom jeziku, kao i da čitam omiljene klasike u originalnom izdanju! Viktor Savić - glumac

  NAŠI KLIJENTI SU I:

  Narodna skupština, Ministarstvo finansija, Ministarstvo pravde, Univerzitet u Beogradu - CZRK, Raiffeisen Banka, Opština Novi Beograd, Represent Communications, Ambasada Danske, Bayer, Henkel, Robert Bosch, Holcim, Philip Morris International, Ikea Srbija, Banca Intesa, Coca-Cola Hellenic, Delhaize group, Milšped, Nelt, Uniqa osiguranje, Carlsberg, Comtrade, Lidl Srbija, Ambasada Španije, OMV, Zara, Procredit banka, Strabag...

  Hvala na interesovanju i dobro došli!

  ONLINE podrška

  Da li želite da nam postavite neko pitanje na temu ovog kursa jezika?

  Kontakt

  <
  MENI