Utisci polaznika

(molimo, proverite da Vam je uključen zvuk na računaru)

Dragana Kovačević

Viktor Savić

Miloš Jović

Ana Štajdohar

Nina Pepić

Petar Strugar

Miljan Okuka

Una Senić

Milica Ćirić

Irina Vukotić

Marko Radovanović

Lena Kovačević

Nikola Savić

Ana Stanić

Ivan Ljubinković

Stefan Buzurović

Jovana Blagojević

Nina Radulović

Ilija Bozoljac

Miloje Cicvara

Kalina Kovačević

Željko Milić

Aleksandar Gajšek

Danilo Cvetojević

MENI