Konverzacijski engleski - popust 50% - samo 99 €

konverzacijski-engleski

OSVEŽI SVOJ ENGLESKI JEZIK, AKTIVIRAJ PASIVNO ZNANJE I PROGOVORI ENGLESKI ZA SAMO 5 NEDELJA!

Konverzacijski kurs engleskog jezika

Konverzacijski kursevi engleskog jezika osmišljeni su tako da poboljšaju sposobnost komunikacije polaznika kako u svakodnevnim i neformalnim situacijama, tako i u poslovnom i formalnom okruženju. Koncepcija samog programa je takva da polaznici sve vreme obavljaju komunikaciju, bilo u obliku dijaloga, bilo u obliku izlaganja na zadatu temu.

Kurs se odvija na više nivoa (A1, A2, B1, B2, C1), a odabir nivoa koji će se pohađati zavisi isključivo od stepena znanja polaznika.

VEĆ 20 GODINA SMO TVOJ IZBOR...

Osveži svoje znanje engleskog jezika uz mnogo priče, priče, priče......

Najčešći problem prilikom učenja engleskog jezika je komunikacija i spremnost pojedinca da svoje znanje upotrebi. Ljudi uglavnom poseduju pasivno znanje ovog jezika, što znači da su sposobni da razumeju, ali im je teško kada oni sami treba da govore. Dešava se da osoba ima visok nivo gramatičkog znanja i vokabulara, ali se teško izražava usmeno.

Cilj konverzacijskih kurseva engleskog jezika je aktivirati prethodno stečeno znanje diskusijom na neku od tema interesantnih i korisnih polaznicima, gde je uloga profesora svedena na trenera, koji će pomoći polaznicima kada „zapnu“, nudeći bolju reč ili strukturu.

Konverzacijski kursevi engleskog jezika polaznicima nude priliku da zaista „progovore“ engleski jezik kroz časove na kojima će vreme maksimalno iskoristiti isključivo za razvoj svojih govornih veština.

konverzacijski-engleski

Kome je namenjen kurs Konverzacijski engleski?

 • onima koji žele da dodatno usavrše svoje konverzacijske veštine engleskog jezika
 • onima koji ne žele da zapostave ranije naučeno
 • onima koji žele da osveže znanje jezika koji su nekada učili, a napravili su pauzu u učenju
 • onima koji nemaju vremena ili ne žele da dolaze na nastavu u nastavni centar, nego žele da uče u komforu svog doma
 • onima koji ne žive u Beogradu i nisu u mogućnosti da dolaze na nastavu u nastavni centar
 • onima koji su svesni prednosti intenzivne komunikacije na engleskom jeziku, kako sa profesorom, tako i sa ostalim polaznicima koji uče taj jezik
 • onima koji žele zvaničan, priznat sertifikat o svom poznavanju engleskog jezika

Za uspešnu karijeru potrebna su dodatna znanja i veštine. Pogledaj šta o našim kursevima stranih jezika kažu poznati sportisti, glumci, pevači...

U KRIZNIM VREMENIMA, KAO ŠTO JE OVO, JEDINA SIGURNA INVESTICIJA JE ULAGANJE U SVOJE ZNANJE!

U EQUILIBRIO - Obrazovnom sistemu u toku je upis na kurs Konverzacijski engleski po akcijskoj ceni sa 50% popusta, za samo 99 evra!

Kurs Konverzacijski engleski se održava u VIRTUELNOJ UČIONICI. Nastava se održava ONLINE, u malim mentorskim grupama sa 3 do 7 polaznika. Budući da se održava uživo, pruža ti doživljaj prave učionice jer i jeste identična nastavi u klasičnoj učionici, samo što se fizički nalaziš u komforu svoje sobe, kancelarije ili nekom drugom mestu. Sve što ti je potrebno za pohađanje kursa u virtuelnoj učionici jeste računar (ili bilo koji smart uređaj) i pristup internetu!

Konverzacijski kursevi engleskog jezika - opšte informacije:

premium-kurs-engleskog-jezika-beograd

 • početak kursa - od 05. do 09. septembra 
 • trajanje kursa – 5 nedelja
 • tempo rada – 2 x nedeljno po 90 minuta
 • termini za nastavu – poslepodnevni ili večernji (radnim danima)
 • kursevi se održavaju u VIRTUELNOJ učionici, uživo ONLINE 
 • rad u malim, mentorskim grupama, od 3 do 6 polaznika
 • u ponudi su svi nivoi učenja (od A1 do C1)
 • nastavu izvode isključivo diplomirani filolozi
 • izdavanje zvaničnog sertifikata EQUILIBRIO - Obrazovnog sistema (kao brenda broj 1, priznatog od većine poslodavaca u Srbiji)

Ukoliko želiš nekome da pokloniš ovaj kurs stranog jezika, klikni na POKLONITE KURS JEZIKA

1. Šta podrazumeva KONVERZACIJSKI KURS?

KONVERZACIJSKI KURS podrazumeva program koji dovodi do aktiviranja pasivnog znanja engleskog jezika kroz diskusiju i proširenje vokabulara na česte, svakodnevne teme. Na času su dominantno zastupljene govorne aktivnosti i jezičke vežbe koje polaznicima omogućavaju aktivnu upotrebu novih reči i izraza koje uče, uz ispravljanje grešaka koje prave u govoru. Ovo dovodi do toga da se polaznici postepeno oslobađaju straha da pričaju na engleskom jeziku i stiču sigurnost u konverzaciji.

2. Da li mogu da pohađam ovaj kurs ako nikada nisam učio/učila engleski jezik, tj. ako sam apsolutni početnik?

Ne. Ova vrsta kursa podrazumeva određeno predznanje, u zavisnosti od nivoa konverzacijskog kursa. Čak i da biste se upisali na konverzacijski kurs A1 nivoa, treba da posedujete elementarno znanje engleskog jezika, koje se utvrđuje ulaznim testiranjem.

3. Koje su prednosti online kurseva u odnosu na klasičnu nastavu u učionici?

Jedna od glavnih prednosti online nastave je ušteda vremena potrebnog za dolazak na časove i povratak kući, što povlači i izbegavanje korišćenja javnog prevoza ili traženje parking mesta. Osim toga, online časovi omogućavaju da pohađate časove u terminima koji bi Vam inače bili neprihvatljivi zbog vremena koje je potrebno za dolazak/odlazak, što znači da ukoliko završite sa poslom ili ostalim obavezama u jednom trenutku, već u sledećem možete da se uključite u online čas, gde god da se nalazite. Kako većina polaznika časove prati od kuće, mnogi kao prednost ističu i to što su svi opušteni, tako da i oni kojima bi komunikacija na stranom jeziku sa profesorom i drugim polaznicima inače bila problem, to vrlo lako prevazilaze. Kada je u pitanju sama nastava, online časovi nude tu prednost što su Vam materijali i beleške sa časa dostupni na Skype platformi i nakon što se čas završi, čak i ukoliko mu niste prisustvovali. Tako ćete lakše dopuniti svoje beleške, podsetiti se primera ili čak nadoknaditi propušteno gradivo.

4. Da li postoji razlika u programu i kvalitetu klasičnih (u učionici) i online KONVERZACIJSKIH KURSEVA?

Ne. Nastavni program je isti, ali su aktivnosti tokom časa prilagođene online tipu nastave, kako bi se isti kvalitet zadržao i na klasičnom i na online kursu. Ono što je zajedničko i klasičnom i online kursu je komunikativni pristup u nastavi, sa mnogo dinamičnih zadataka i govornih aktivnosti, tako da polaznici sve vreme aktivno učestvuju u samom času. Naš stručni tim profesora sa mnogo pažnje planira sve online časove kako bi se aktivnosti adekvatno smenjivale, čineći nastavu dinamičnom, lakom i pre svega interesantnom za praćenje od strane polaznika.

5. Šta podrazumeva GARANCIJA KVALITETA?

Ovom garancijom potpuno ste sigurni u svoju investiciju za kurs jezika koji upisujete. EQUILIBRIO – Obrazovni sistem polaznicima daje pismenu garanciju da će uspešno savladati nastavno gradivo i položiti završni test ukoliko su redovno pohađali nastavu ili će im u protivnom obezbediti ponovno besplatno pohađanje istog kursa.

6. Da li mogu da menjam termine časova u toku kursa?

Ne, ovo nije moguće. Kada se pre početka nastave utvrdi termin za vašu grupu, on se ne menja tokom trajanja semestra. To znači da tokom tog perioda nastavu uvek imate u istom terminu. Međutim, ukoliko vam zbog promenjenog rasporeda Vaših ostalih, ličnih obaveza, termin u kom ste započeli sa nastavom više ne bude odgovarao, možete trajno da pređete u neku drugu grupu u novom, željenom terminu, pod uslovom da se radi o istom nivou znanja i da u toj grupi postoji slobodno mesto.

7. Šta se dešava ukoliko u nekom trenutku moram da odustanem od pohađanja kursa?

Ukoliko odustanete pre početka nastave, novac koji ste uplatili biće Vam vraćen u celosti. Međutim, ukoliko od kursa odustanete nakon što je nastava počela, uplaćeni novac Vam ne može biti vraćen.

8. Da li se polaže završni ispit?

Ne, budući da se radi o konverzacijskom kursu čiji je cilj oslobađanje od barijera u usmenoj komunikaciji na engleskom jeziku.

9. Da li po završetku kursa dobijam neki sertifikat?

Ukoliko ste redovno prisustvovali nastavi, odnosno, ukoliko niste propustili više od 30% časova, po završetku kursa vam se izdaje sertifikat o pohađanju konverzacijskog kursa na određenom nivou, sa navedenim temama koje ste obradili. Sertifikat se izdaje na Vaš lični zahtev.

10. Da li po završetku jednog nivoa KONVERZACIJSKOG KURSA prelazim na sledeći nivo?

Ne, to nije moguće bez prethodnog pohađanja opšteg kursa jezika. Budući da se na konverzacijskom kursu radi na aktiviranju postojećeg znanja i proširenju vokabulara u okviru nivoa na kome se nalazite, po završetku konverzacijskog kursa možete da pređete na drugi modul kursa istog nivoa, na kome će se obrađivati drugačije teme. Da biste prešli na naredni nivo konverzacijskog kursa, potrebno je da pre toga pohađate opšti kurs jezika, kako biste podigli i svoje znanje gramatike, kao i drugih jezičkih veština, a ne samo veština usmene komunikacije.

11. Koje opcije za dalje učenje imam po završetku KONVERZACIJSKOG KURSA?

Kada završite jedan ciklus konverzacijskog kursa, možete da nastavite sa nastavom na sledećem modulu konverzacijskog kursa istog nivoa, ili možete da promenite vrstu kursa: na primer, možete da pohađate neki opšti kurs engleskog (Premium, Premium intenzivni, Vikend optimum), kurs Max 3 ili pripremni kurs za polaganje nekog međunarodno priznatog ispita, ukoliko Vaš nivo znanja engleskog jezika to dozvoljava. Ukoliko sa konverzacijskog kursa prelazite na drugu vrstu kursa, organizuje se kratko testiranje jezičkih veština kako bi se precizno utvrdio podnivo od koga nastavljate sa učenjem nakon aktiviranja postojećeg znanja tokom konverzacijskog kursa.

Pogledaj kako izgleda jedan od naših nastavnih centara: EQUILIBIRO - Vukov spomenik

Konačno "otključaj" svoj engleski jezik upisom na ovaj kurs,
po ceni od samo 99 evra!

REDOVNA CENA
KONVERZACIJSKOG KURSA:
na 2 rate
199 €
 
AKCIJSKA CENA
KONVERZACIJSKOG KURSA:
na 2 rate
139 €
 UŠTEDA 80€!
AKCIJSKA CENA
KONVERZACIJSKOG KURSA:
za uplate u celosti
99 €
 UŠTEDA 100€!

plaćanje se vrši u dinarima, prema srednjem kursu NBS na dan uplate

 Za drugog člana porodice - dodatnih 20% popusta

Navedena cena Konverzacijskog kursa engleskog iz tabele sa uračunatim popustom obuhvata:

 • polaganje ulaznog testa*
 • pohađanje konverzacijskog kursa engleskog
 • celokupan nastavni materijal
 • redovne konsultacije sa profesorima – mentorima
 • praćenje napretka polaznika od strane profesora
 • customer support servis
 • izdavanje zvaničnog sertifikata EQUILIBRIO - Obrazovnog sistema** (kao brenda broj 1, priznatog od većine poslodavaca u Srbiji)

* Pre početka nastave, za polaznike koji već imaju predznanje iz engleskog jezika, organizuje se ulazno testiranje – pismeno i usmeno, kao i analiza jezičkih potreba polaznika. Testiranje se vrši u nekom od naših nastavnih centara ili online (po želji polaznika).

** Sticanje sertifikata EQUILIBRIO – Obrazovnog sistema garantuje svim polaznicima zvaničnu potvrdu znanja engleskog jezika, koja će im obezbediti konkurentsku prednost pri zaposlenju u zemlji i inostranstvu ili bilo kojoj drugoj situaciji u kojoj će im korišćenje stranih jezika biti potrebno.

Sertifikat

NAŠI KLIJENTI SU I:

Narodna skupština, Ministarstvo finansija, Ministarstvo pravde, Univerzitet u Beogradu - CZRK, Opština Novi Beograd, Ambasada Danske, Bayer, Henkel, Bosch, Philip Morris, Ikea, Banca Intesa, Coca-Cola, Delhaize, Milšped, Nelt, Uniqa, Carlsberg, Comtrade, Lidl, Ambasada Španije, OMV, Procredit banka, Strabag, Leranupon, Ubisoft, Finbet, Mozzart, Arbor Education, Gate Group, Greiner Jp Packaging ...

EQUILIBRIO sistem kao brend broj 1 u oblasti dodatnog obrazovanja i učenja jezika u Srbiji za odrasle i decu garantuje svim svojim polaznicima kvalitet usvojenog znanja koje je potvrđeno upravo zvaničnim sertifikatom, priznatim od strane obrazovnih institucija, kao i domaćih i stranih poslodavaca.

SPREČITI ZABORAVLJANJE JEZIKA PODJEDNAKO JE VAŽNO KAO I NAUČITI GA!

Koje su dobiti od Konverzacijskog kursa engleskog?

 • uspešno savladavanje sposobnosti konverzacije
 • proširenje vokabulara
 • razbijanje jezičkih barijera i blokada pri izražavanju
 • oslobađanje od osećaja nelagodnosti u konverzaciji
 • sticanje samopouzdanja u svoje znanje
 • praćenje nastave od kuće ili sa bilo kog mesta na kom se nalazite
 • osposobljavanje upotrebe u živim i direktnim situacijama
 • kvalifikovani i stručni predavači

Nikada više nemoj imati blokade pri usmenom izražavanju na engleskom jeziku.

EQUILIBRIO - Obrazovni sistem izuzetno je ponosan na hiljade svojih polaznika (dece i odraslih), koji su upravo sa nama progovorili ili usavršili strane jezike. Tu smo i za tebe!

Za dodatne informacije i prijavu na Konverzacijski kurs, pozovi klikom ovde: 069 31 22 253 (10h - 17.30h)

ili

se prijavi na ovaj kurs popunjavanjem online prijavnog formulara u nastavku:

  Popunjavanje formulara zaštićeno je SSL enkripcijom.

  Ime i prezime:

  Broj telefona:

  I-mejl:

  Opština/grad/zemlja gde trenutno stanujete:

  Izaberite status:

  *Klikom na dugme Pošalji, dajem saglasnost da me predstavnik EQUILIBRIO - Obrazovnog sistema može lično kontaktirati u vezi sa prijavom na ovaj kurs jezika. (putem telefona ili i-mejla)

  Ako nisi siguran/na da li je ovo adekvatan Program/ kurs za tebe, možeš nam postaviti  ONLINE PITANJE.

  U narednom video spotu, možeš se upoznati sa načinom na koji se izvodi nastava:

  PROČITAJ NEKE OD UTISAKA POLAZNIKA NAŠIH KURSEVA:
  Kao pevačica i profesorka italijanskog smatram da je učenje stranih jezika najbolje ulaganje u sebe. Ukoliko želite da počnete da učite italijanski jezik, Obrazovni sistem Equilibrio je pravo mesto za vas! Ana Štajdohar - pevačica
  Online kurs u EQUILIBRIO - Obrazovnom sistemu je super iskustvo, iako na početku nisam znao šta da očekujem od tog načina rada. Osećam da sam dosta napredovao. Marko Jović - student
  Equilibrio centar je opravdao ukazano poverenje i pokazao visok nivo profesionalnosti u svim domenima svog rada. Časovi su bili zanimljivo osmišljeni i interesantni. Ambasada Argentine u Beogradu
  Hvala školi EQUILIBRIO što je omogućila održavanje online kursa nemačkog jezika! Zadovoljna sam profesorkom kao i novim znanjima koje sam stekla. Aleksandra Kovačević - lekar
  Kompanija Dr. Oetker se zahvaljuje na divnoj saradnji školi stranih jezika EQUILIBRIO i planira da nastavi saradnju i ubuduće. Dr Oetker, Beograd
  S obzirom da govorim već dva strana jezika zbog prirode mog posla, želim da nučim i treći. Odlučio sam da ostvarenje mog cilja poverim Obrazovnom sistemu Equilibrio, koji proces učenja stranog jezika čini mnogo lakšim! Ilija Bozoljac - teniser
  Online kurs je pokazao da je moguće steći nova znanja, kao i prijateljstva iz dnevne sobe. Cela grupa je uspela lako da se prilagodi online časovima, zahvaljujući dobro organizovanoj profesorki i lepoj atmosferi tokom online druženja. Nenad Ilić - mašinski inženjer
  Za potrebe naših zaposlenih, škola stranih jezika EQUILIBRIO je organizovala i sprovela kurseve jezika koji su ocenjeni od strane naših zaposlenih najvišom ocenom. Ikea, Srbija
  Online kurs u EQUILIBRIO - Obrazovnom sistemu mi je omogućio da značajno uštedim vreme koje mi uvek nedostaje u jednom danu. Kurs je odlično organizovan i znanja se lako usvajaju i na ovaj način. Neda Marijanović - ekonomista
  Tokom nešto više od godinu dana saradnje sa Centrom za strane jezike EQUILIBRIO, imali smo prilike da se uverimo u visok stepen profesionalnosti sa kojom ova škola pristupa radu. Carlsberg, Srbija
  Iskreno preporučujemo saradnju sa Centrom EQUILIBRIO. Banca Intesa, Beograd
  Pored engleskog jezika koji poznajem dobro, moj sledeći cilj je učenje ruskog! Obrazovni sistem Equilibrio je tu da mi pomogne da naučim da komuniciram na ovom jeziku, kao i da čitam omiljene klasike u originalnom izdanju! Viktor Savić - glumac

  Hvala na interesovanju i dobro došli!

  ONLINE podrška

  Da li želite da nam postavite neko pitanje na temu ovog kursa jezika?

  Kontakt

  <
  <
  MENI