Naš metod = Garancija kvaliteta za tebe!

nas metod

EQUILIBRIO METOD: BRZO, URAVNOTEŽENO, TRAJNO!

(španski/italijanski equilibrio, latinski equilibrium = ravnoteža, balans)

Potreba za poznavanjem stranih jezika sve je veća, a tempo života je takav da zahteva efikasnost i maksimalno iskorišćeno vreme koje provedemo u učenju istih.

Primenom jedinstvenog EQUILIBRIO metoda pravi se balans između pasivnih i aktivnih jezičkih veština i uravnoteženo se razvijaju sve četiri jezičke kompetencije.

Zahvaljujući takvom pristupu na svim našim kursevima jezika uspešno se razvijaju sposobnosti i veštine komunikacije, bez obzira da li se radi o početnom, srednjem ili naprednom nivou. Kako to postižemo?

  • Već od početnog nivoa nastava se izvodi na stranom jeziku radi BRZOG napredovanja

Imperativ na svim nivoima učenja svih stranih jezika u Obrazovnom sistemu EQUILIBRIO jeste da se određeni jezik što pre progovori. Zbog toga je neophodno da se polaznicima omogući što veća izloženost ciljnom jeziku i pruži prilika da od samog početka komuniciraju na njemu.

Uz adekvatno prilagođavanje vokabulara i jezičkih struktura nivou polaznika, upotrebu srpskog jezika svodimo na minimum kako bi učenici tokom časova učili i da razmišljaju na stranom jeziku. Polaznici tako vremenom stiču sve veću sigurnost i fluentnost u govoru, a pritom im komunikacija na stranom jeziku ne deluje neprirodno, niti imaju otpor da ga govore.

Isključiva upotreba ciljnog jezika tokom časova podržava princip istovremenog razvoja svih jezičkih veština koji Obrazovni sistem EQUILIBRIO neguje u svom radu, a ova ravnoteža jezičkih veština (equilibrio) dovešće do toga da strani jezik ne samo razumeš, nego da na njemu možeš i da se izražavaš - i pismeno, i usmeno.

  • Polaznici su aktivni učesnici u procesu učenja i URAVNOTEŽENO razvijaju sve jezičke veštine

Na svim časovima u Obrazovnom sistemu EQUILIBRIO prisutna je stalna interakcija između profesora i polaznika, bez obzira da li se radi o učenju gramatike, novog vokabulara ili pripremi za polaganje nekog međunarodno priznatog ispita stranog jezika.

Komunikativnim pristupom se pravi jedinstveni balans (equilibrio) između nivoa aktivnog i pasivnog znanja, što je već dugi niz godina odlika uspešne primene EQUILIBRIO metoda u radu sa decom i odraslima.

  • Nastavni materijal omogućava aktivnu upotrebu naučenog radi TRAJNIH rezultata

U nastavi koristimo najsavremenija izdanja zasnovana na principu konverzacijskog pristupa u nastavi. To podrazumeva mnogo interaktivnih vežbi, rada u paru i manjim grupama, kao i didaktičke igre od neprocenjivog značaja za lako i zanimljivo usvajanje novih sadržaja i njihovu aktivnu primenu.

U nastavi, osim osnovnih udžbenika, u velikoj meri zastupljeni su i razni dodatni materijali i aktivnosti koje podstiču na zaključivanje, razmenu mišljenja i simulacije realnih situacija. Kombinacija svih tih raznovrsnih materijala i aktivnosti donosi najbolje i najtrajnije rezultate u učenju, koje se pritom odvija u prijatnoj, vedroj i opuštenoj atmosferi.

Time kurs jezika postaje izuzetno zanimljiv i zabavan način da se provede slobodno vreme, ali ti donosi i mnogo više od toga jer te osposobljava da svojim veštinama dodaš i jednu novu, a to je uspešna i efektivna komunikacija na još jednom jeziku, čime povećavaš svoje šanse da u savremenom poslovanju pronađeš što bolje mesto za sebe.

  • EQUILIBRIO sertifikat

Pored primetnog napretka u poznavanju jezika koji učiš, po završetku kursa dobijaš i zvanični sertifikat Obrazovnog sistema EQUILIBRIO, kojim se garantuje kvalitet stečenog znanja i kojim ćeš pri konkurisanju za posao ili praksu dokazati da uspešno i bez barijera umeš da komunicirate na stranom jeziku.

nas metod manje

U svom radu, naš stručni tim predavača vodi se sledećim principima:

nas tim final2

U narednom video spotu, možeš se upoznati sa načinom na koji se izvodi nastava:

PERSONALNA PAŽNJA

Naše posvećeno i stručno osoblje će te usmeravati  i pružati podršku tokom učenja stranog jezika. O tebi će se brinuti kako profesor stranog jezika, tako i čitav tim supervizora. Tokom interaktivnih časova, naši predavači su uvek na raspolaganju da odgovore na sva tvoja pitanja i pruže pomoć pri usvajanju novog nastavnog materijala.

PERSONALNI KURS  I RITAM UČENJA

Naši kursevi zadovoljavaju potrebe osoba sa najrazličitijim nivoima znanja-od početnog do najnaprednijeg. Učićeš strani jezik po programu specijalno prilagođenom tebi. Mi definišemo početnu tačku tvog znanja i krajnji rezultat. Ne moraš trošiti vreme i novac na savladavanje tebi već poznatog gradiva. Za razliku od tradicionalnih metoda nastave, u kojima učenici različitog nivoa znanja mogu biti u istoj grupi, u Obrazovnom sistemu EQUILIBRIO ćeš učiti strani jezik u grupi polaznika sa identičnim nivoom znanja. U grupama nema više od osam polaznika, i to omogućava interakciju sa profesorom u potpunosti.

VISOKO KVALIFIKOVAN KADAR

Naši profesori  su visoko kvalifikovani i sertifikovani stručnjaci, diplomirani filolozi. Oni će ti pomoći da ovladaš stranim jezikom i da ga pravilno koristiš u bilo kojoj situaciji, motivisaće te da dostigneš svoje ciljeve. Svi naši predavači imaju diplome profesora stranog jezika koji predaju. Osim toga, pre početka njihovog rada, naši nastavnici su prošli i posebnu obuku Obrazovnog sistema EQUILIBRIO.

PROVERENI NAČINI UČENJA

Naš metod učenja uključuje različite metode usvajanja jezika kroz jedinstven ciklus obuke i omogućava ti da naučiš jezik na najprirodniji i najefikasniji način. Naši nivoi su koncipirani u skladu sa evropskim standardima (CEFR ) – opšte prihvaćenim standardom u učenju stranih jezika. Možeš biti siguran/a da program po kom učiš jezik ispunjava međunarodne standarde u obrazovanju. Obrazovni sistem EQUILIBRIO već dugi niz godina uspešno radi sa polaznicima svih uzrasta. Nećeš više učiti pravila i izuzetke, učićeš sam jezik i uspešno ga govoriti!

ZAGARANTOVAN REZULTAT

Svi naši kursevi su osmišljeni kako bi ti dostigao/la svoje ciljeve u učenju, zahvaljujući strukturi kursa, personalnoj pažnji naših predavača i tome što je naš metod fokusiran na individualni pristup svakom polazniku. Kada se jezik tako uči, uspeh je zagarantovan.

OD 2000. OTVARAMO VRATA SVETA...

<
<
MENI