Naš metod = Garancija kvaliteta za Vas!

Potreba za poznavanjem stranih jezika sve je veća, a tempo života je takav da zahteva efikasnost i maksimalno iskorišćeno vreme koje provedemo u učenju istih. Zbog toga smo, kreirajući nastavne programe u Obrazovnom sistemu EQUILIBRIO, imali u vidu realne potrebe naših polaznika koje podrazumevaju neophodnost brzog osposobljavanja za komunikaciju na ciljnom jeziku. Svi naši kursevi jezika akcenat stavljaju upravo na razvijanje sposobnosti i veština komunikacije, bez obzira da li se radi o početnom, srednjem ili naprednom nivou. Kako to postižemo?

  • Već od početnog nivoa nastava se izvodi na stranom jeziku

Imperativ na svim nivoima učenja svih stranih jezika u Obrazovnom sistemu EQUILIBRIO jeste da se određeni jezik što pre progovori. Zbog toga je neophodno da se polaznicima omogući što veća izloženost ciljnom jeziku i pruži prilika da od samog početka komuniciraju na njemu.  Uz adekvatno prilagođavanje vokabulara i jezičkih struktura nivou polaznika, upotrebu srpskog jezika svodimo na minimum kako bi učenici tokom časova učili i da razmišljaju na stranom jeziku. Osnovni cilj je da se onemogući mešanje dva različita jezička sistema (sistem maternjeg i ciljnog jezika), što bi značajno usporilo proces usvajanja stranog jezika. Polaznici tako vremenom stiču sve veću sigurnost i fluentnost dok govore na stranom jeziku, a pritom im komunikacija na njemu ne deluje neprirodno, niti imaju otpor da ga govore.

  • Polaznici su aktivni učesnici u procesu učenja

Na časovima u Obrazovnom sistemu EQUILIBRIO prisutna je stalna interakcija između profesora i polaznika, bez obzira da li se radi o učenju gramatike, novog vokabulara ili pripremi za polaganje nekog od međunarodno priznatih ispita stranog jezika. Primarna uloga profesora nije držanje predavanja ili diktiranje pravila već motivisanje polaznika da sami dođu do zaključaka pružajući im što više prilike da govore i pomažući im da pravilno formulišu ono što žele da kažu. U samom nastavnom procesu veliki značaj pridaje se mišljenjima i ličnim afinitetima polaznika koji su vrlo često izvor tema za razgovor, a sve to sa ciljem da se novi nastavni sadržaji asocijativno povežu sa ličnim iskustvima i što lakše i jasnije upamte.

  • Nastavni materijal omogućava aktivnu upotrebu naučenog

U nastavi koristimo najsavremenija izdanja zasnovana na principima konverzacijskog pristupa u nastavi. To podrazumeva mnogo interaktivnih vežbi, rada u paru i manjim grupama, kao i didaktičke igre  od neprocenjivog značaja  za lako i zanimljivo usvajanje novih sadržaja i njihovu aktivnu primenu.  U nastavi, osim osnovnih udžbenika, u velikoj meri zastupljeni su i razni dodatni materijali i aktivnosti koje podstiču na zaključivanje, razmenu mišljenja i simulacije realnih situacija. Kombinacija svih tih raznovrsnih materijala i aktivnosti donosi najbolje i najtrajnije rezultate u učenju, koje se pritom odvija u prijatnoj, vedroj i opuštenoj atmosferi, pretvarajući kurs jezika u izuzetno zanimljiv i zabavan način da se provede slobodno vreme.

U svom radu, naš stručni tim predavača vodi se sledećim principima:

U narednom video spotu, možete se upoznati sa načinom na koji se izvodi nastava:

PERSONALNA PAŽNJA

Naše posvećeno i stručno osoblje će Vas usmeravati  i pružati podršku tokom Vašeg  učenja stranog jezika. O Vama će se brinuti kako profesor stranog jezika, tako i čitav tim supervizora. Tokom interaktivnih časova, naši predavači su uvek na raspolaganju da odgovore na sva Vaša pitanja i pruže pomoć pri usvajanju novog nastavnog materijala.

PERSONALNI KURS  I RITAM UČENJA

Naši kursevi zadovoljavaju potrebe osoba sa najrazličitijim nivoima znanja-od početnog do najnaprednijeg. Učićete strani jezik po programu specijalno prilagođenom Vama. Mi definišemo početnu tačku Vašeg znanja i krajnji rezultat. Ne morate trošiti vreme i novac na savladavanje Vama već poznatog gradiva. Za razliku od tradicionalnih metoda nastave, u kojima učenici različitog nivoa znanja mogu biti u istoj grupi, u Obrazovnom sistemu EQUILIBRIO ćete učiti strani jezik u grupi polaznika sa identičnim nivoom znanja. U grupama nema više od osam polaznika, i to omogućava interakciju sa profesorom u potpunosti.

VISOKO KVALIFIKOVAN KADAR

Naši profesori  su visoko kvalifikovani i sertifikovani stručnjaci, diplomirani filolozi. Oni će Vam pomoći da ovladate stranim jezikom i da ga  pravilno koristite u bilo kojoj situaciji, motivisaće Vas da dostignete svoje ciljeve. Svi naši predavači imaju diplome profesora stranog jezika koji predaju. Osim toga, pre početka njihovog rada, naši nastavnici su prošli i posebnu obuku Obrazovnog sistema EQUILIBRIO.

PROVERENI NAČINI UČENJA

Naš metod učenja uključuje različite metode usvajanja jezika kroz jedinstven ciklus obuke i omogućava Vam da naučite jezik na najprirodniji i najefikasniji način. Naši nivoi su koncipirani u skladu sa evropskim standardima (CEFR ) –opšte prihvaćenim standardom u učenju stranih jezika. Možete biti sigurni da program po kom učite jezik ispunjava međunarodne standarde u obrazovanju. Obrazovni sistem EQUILIBRIO već dugi niz godina uspešno radi sa polaznicima svih uzrasta. Nećete više učiti pravila i izuzetke, učićete sam jezik i uspešno ga govoriti!

ZAGARANTOVAN REZULTAT

Svi naši kursevi su osmišljeni kako biste Vi dostigli svoje ciljeve u učenju, zahvaljujući strukturi kursa, personalnoj pažnji naših predavača i tome što je naš metod fokusiran na individualni pristup svakom polazniku. Kada se jezik tako uči, uspeh je zagarantovan.