Naš metod = Garancija kvaliteta za Vas!

Metod rada Equilibrio - Obrazovnog sistema

EQUILIBRIO METOD: BRZO, URAVNOTEŽENO, TRAJNO!

(španski/italijanski equilibrio, latinski equilibrium = ravnoteža, balans)

 Potreba za poznavanjem stranih jezika sve je veća, a tempo života je takav da zahteva efikasnost i maksimalno iskorišćeno vreme koje provedemo u učenju istih. Primenom jedinstvenog EQUILIBRIO metoda pravi se balans između pasivnih i aktivnih jezičkih veština i uravnoteženo se razvijaju sve četiri jezičke kompetencije. Zahvaljujući takvom pristupu na svim našim kursevima jezika uspešno se razvijaju sposobnosti i veštine komunikacije, bez obzira da li se radi o početnom, srednjem ili naprednom nivou. Kako to postižemo?

  • Već od početnog nivoa nastava se izvodi na stranom jeziku radi BRZOG napredovanja

Imperativ na svim nivoima učenja svih stranih jezika u Obrazovnom sistemu EQUILIBRIO jeste da se određeni jezik što pre progovori. Zbog toga je neophodno da se polaznicima omogući što veća izloženost ciljnom jeziku i pruži prilika da od samog početka komuniciraju na njemu. Uz adekvatno prilagođavanje vokabulara i jezičkih struktura nivou polaznika, upotrebu srpskog jezika svodimo na minimum kako bi učenici tokom časova učili i da razmišljaju na stranom jeziku. Polaznici tako vremenom stiču sve veću sigurnost i fluentnost u govoru, a pritom im komunikacija na stranom jeziku ne deluje neprirodno, niti imaju otpor da ga govore. Isključiva upotreba ciljnog jezika tokom časova podržava princip istovremenog razvoja svih jezičkih veština koji Obrazovni sistem EQUILIBRIO neguje u svom radu, a ova ravnoteža jezičkih veština (equilibrio) dovešće do toga da strani jezik ne samo razumete, nego da na njemu možete i da se izražavate - i pismeno, i usmeno.

  • Polaznici su aktivni učesnici u procesu učenja i URAVNOTEŽENO razvijaju sve jezičke veštine

Na svim časovima u Obrazovnom sistemu EQUILIBRIO prisutna je stalna interakcija između profesora i polaznika, bez obzira da li se radi o učenju gramatike, novog vokabulara ili pripremi za polaganje nekog međunarodno priznatog ispita stranog jezika. Komunikativnim pristupom se pravi jedinstveni balans (equilibrio) između nivoa aktivnog i pasivnog znanja, što je već dugi niz godina odlika uspešne primene EQUILIBRIO metoda u radu sa decom i odraslima.

  • Nastavni materijal omogućava aktivnu upotrebu naučenog radi TRAJNIH rezultata

U nastavi koristimo najsavremenija izdanja zasnovana na principu konverzacijskog pristupa u nastavi. To podrazumeva mnogo interaktivnih vežbi, rada u paru i manjim grupama, kao i didaktičke igre od neprocenjivog značaja za lako i zanimljivo usvajanje novih sadržaja i njihovu aktivnu primenu. U nastavi, osim osnovnih udžbenika, u velikoj meri zastupljeni su i razni dodatni materijali i aktivnosti koje podstiču na zaključivanje, razmenu mišljenja i simulacije realnih situacija. Kombinacija svih tih raznovrsnih materijala i aktivnosti donosi najbolje i najtrajnije rezultate u učenju, koje se pritom odvija u prijatnoj, vedroj i opuštenoj atmosferi. Time kurs jezika postaje izuzetno zanimljiv i zabavan način da se provede slobodno vreme, ali vam donosi i mnogo više od toga jer vas osposobljava da svojim veštinama dodate i jednu novu, a to je uspešna i efektivna komunikacija na još jednom jeziku, čime povećavate svoje šanse da u savremenom poslovanju pronađete što bolje mesto za sebe.

  • EQUILIBRIO sertifikat

Pored primetnog napretka u poznavanju jezika koji učite, po završetku kursa dobijate i zvanični sertifikat Obrazovnog sistema EQUILIBRIO, kojim se garantuje kvalitet stečenog znanja i kojim ćete pri konkurisanju za posao ili praksu dokazati da uspešno i bez barijera umete da komunicirate na stranom jeziku.

nas-metod-manje

U svom radu, naš stručni tim predavača vodi se sledećim principima:

nas-tim-final2

U narednom video spotu, možete se upoznati sa načinom na koji se izvodi nastava:

PERSONALNA PAŽNJA

Naše posvećeno i stručno osoblje će Vas usmeravati  i pružati podršku tokom Vašeg  učenja stranog jezika. O Vama će se brinuti kako profesor stranog jezika, tako i čitav tim supervizora. Tokom interaktivnih časova, naši predavači su uvek na raspolaganju da odgovore na sva Vaša pitanja i pruže pomoć pri usvajanju novog nastavnog materijala.

PERSONALNI KURS  I RITAM UČENJA

Naši kursevi zadovoljavaju potrebe osoba sa najrazličitijim nivoima znanja-od početnog do najnaprednijeg. Učićete strani jezik po programu specijalno prilagođenom Vama. Mi definišemo početnu tačku Vašeg znanja i krajnji rezultat. Ne morate trošiti vreme i novac na savladavanje Vama već poznatog gradiva. Za razliku od tradicionalnih metoda nastave, u kojima učenici različitog nivoa znanja mogu biti u istoj grupi, u Obrazovnom sistemu EQUILIBRIO ćete učiti strani jezik u grupi polaznika sa identičnim nivoom znanja. U grupama nema više od osam polaznika, i to omogućava interakciju sa profesorom u potpunosti.

VISOKO KVALIFIKOVAN KADAR

Naši profesori  su visoko kvalifikovani i sertifikovani stručnjaci, diplomirani filolozi. Oni će Vam pomoći da ovladate stranim jezikom i da ga  pravilno koristite u bilo kojoj situaciji, motivisaće Vas da dostignete svoje ciljeve. Svi naši predavači imaju diplome profesora stranog jezika koji predaju. Osim toga, pre početka njihovog rada, naši nastavnici su prošli i posebnu obuku Obrazovnog sistema EQUILIBRIO.

PROVERENI NAČINI UČENJA

Naš metod učenja uključuje različite metode usvajanja jezika kroz jedinstven ciklus obuke i omogućava Vam da naučite jezik na najprirodniji i najefikasniji način. Naši nivoi su koncipirani u skladu sa evropskim standardima (CEFR ) –opšte prihvaćenim standardom u učenju stranih jezika. Možete biti sigurni da program po kom učite jezik ispunjava međunarodne standarde u obrazovanju. Obrazovni sistem EQUILIBRIO već dugi niz godina uspešno radi sa polaznicima svih uzrasta. Nećete više učiti pravila i izuzetke, učićete sam jezik i uspešno ga govoriti!

ZAGARANTOVAN REZULTAT

Svi naši kursevi su osmišljeni kako biste Vi dostigli svoje ciljeve u učenju, zahvaljujući strukturi kursa, personalnoj pažnji naših predavača i tome što je naš metod fokusiran na individualni pristup svakom polazniku. Kada se jezik tako uči, uspeh je zagarantovan.

VEĆ 20 GODINA UČIMO ZAJEDNO! 2001 - 2021

<
MENI