ENGLESKI MAX 3 KURS - UŠTEDA 100 EVRA

engleski-max 3

JESEN JE PRAVO VREME DA NAPRAVIŠ KORAK NAPRED I UČINIŠ NEŠTO KORISNO ZA SEBE.

OSTVARI UŠTEDU OD 100 EVRA I POHAĐAJ KURS ENGLESKI MAX 3

Tri kursa engleskog jezika u jednom kursu:
opšti + poslovni + konverzacijski!

Specijalizovani kurs ENGLESKI MAX 3 je posebno osmišljen ONLINE UŽIVO program jezičke obuke za brzo ovladavanje veštinama poslovne komunikacije na engleskom jeziku i unapređenje opšteg poznavanja engleskog jezika.

Program predstavlja kombinaciju 3 kursa engleskog u jednom (opšti+poslovni+konverzacijski), čime se istovremeno radi na razvoju kompetencija i veština koje su neophodne kako biste uspešno komunicirali na engleskom jeziku, kako u svakodnevnim situacijama, tako i u poslovnom okruženju.

KURS ENGLESKI MAX 3 je prvenstveno namenjen zaposlenim ljudima čiji posao zahteva korišćenje engleskog jezika, kao i onima koji traže ili žele da promene posao, a smatraju da će im znanje engleskog jezika biti potrebno da bi ga obavljali.

Ovaj kurs engleskog jezika posebno preporučujemo studentima završnih godina osnovnih ili postdiplomskih studija koji planiraju ulazak u poslovni svet jer će im ovaj kurs pomoći da odgovore na zahteve svog budućeg radnog mesta kada je engleski jezik u pitanju.

OD 2000. OTVARAMO VRATA SVETA ...

Šta obuhvata kurs Engleski MAX 3?

 • ČASOVE OPŠTEG ENGLESKOG JEZIKA – zasnivaju se na razvoju sve četiri jezičke kompetencije (čitanje, pisanje, slušanje i govor), putem specijalizovane nastave koja je izuzetno dinamična i interaktivna i tematski zanimljiva. Gramatika se usvaja kroz posebno osmišljen metod koji je lak i zanimljiv.
 • ČASOVE POSLOVNOG ENGLESKOG JEZIKA – zasnivaju se na osposobljavanju polaznika za samopouzdano pismeno i usmeno izražavanje na poslovnim sastancima, seminarima, konferencijama, putovanjima, ali i u svakodnevnom radu sa kolegama i klijentima. ONLINE časovi poslovnog engleskog jezika su sveobuhvatni, sa konkretnim osvrtom na sva važna pitanja iz oblasti savremenog biznisa. Polaznik se osposobljava da koristi vokabular i termine shodno situacijama u kojima se nalazi i oblasti u okviru koje se vodi konverzacija.
 • ČASOVE KONVERZACIJE – zasnivaju se isključivo na razvoju veštine usmenog izražavanja. ONLINE časovi konverzacije engleskog jezika su osmišljeni tako da poboljšaju sposobnost komunikacije, i omoguće direktnu i uspešnu primenu iste kako u svakodnevnom, tako i u korporativnom svetu. Cilj časa je aktivirati kako prethodno, tako i tek stečeno znanje, bilo otvorenom diskusijom i debatom na neku od tema koje su interesantne i korisne polaznicima, bilo u obliku dijaloga ili u obliku izlaganja na zadatu temu.

Za uspešnu karijeru potrebna su dodatna znanja i veštine. Pogledaj šta o našim kursevima stranih jezika kažu poznati sportisti, glumci, pevači...

Koje su dobiti od kursa Engleski MAX 3?

 • Poboljšanje svih jezičkih kompetencija
 • Razbijanje treme pri usmenom izražavanju
 • Usvajanje gramatike kroz posebno osmišljen metod
 • Proširenje vokabulara
 • Usavršavanje sintaksičkih pravila
 • Samostalnost u pisanju eseja
 • Drastično poboljšanje opšteg razumevanja
 • Kvalifikovani i stručni predavači
 • Male grupe polaznika
 • Redovna testiranja i ocena napretka

Pogledaj kako izgleda jedan od naših nastavnih centara: EQUILIBIRO - Vukov spomenik

U KRIZNIM VREMENIMA, KAO ŠTO JE OVO, JEDINA SIGURNA INVESTICIJA JE ULAGANJE U SVOJE ZNANJE!

Upis na kurs Engleski MAX 3 - jesen 2022. 

U EQUILIBRIO - Obrazovnom sistemu u toku je upis na kurs Engleski MAX 3 po akcijskoj ceni koja omogućava uštedu od 100 evra.

Kurs Engleski MAX 3 se održava u VIRTUELNOJ UČIONICI. Nastava se održava ONLINE, u malim mentorskim grupama sa 4 do 7 polaznika. Budući da se održava uživo, pruža ti doživljaj prave učionice jer i jeste identična nastavi u klasičnoj učionici, samo što se fizički nalaziš u komforu svoje sobe, kancelarije ili nekom drugom mestu. Sve što ti je potrebno za pohađanje kursa u virtuelnoj učionici jeste računar (ili bilo koji smart uređaj) i pristup internetu!

KURS ENGLESKI MAX 3 - opšte informacije:

premium-kurs-engleskog-jezika-beograd

 • početak nastave - prva polovina decembra
 • trajanje kurseva - dva meseca
 • tempo rada - 2 puta nedeljno po 120 minuta
 • termini nastave – poslepodnevni i večernji
 • obim kursa – 40 školskih časova
 • kursevi se održavaju u VIRTUELNOJ učionici, uživo ONLINE, uz prisustvo profesora
 • u ponudi su svi nivoi učenja (od A1 do C1)
 • rad u malim, mentorskim grupama, od 4 do 7 polaznika
 • nastavu izvode isključivo diplomirani filolozi
 • izdavanje zvaničnog sertifikata EQUILIBRIO - Obrazovnog sistema (kao brenda broj 1, priznatog od većine poslodavaca u Srbiji)

ONLINE UČENJE - IDENTIČNO KAO I U PRAVOJ UČIONICI - BRZ I SIGURAN NAPREDAK!

Kako izgleda ONLINE UŽIVO nastava?

ONLINE nastava se održava u virtuelnoj učionici. Časovima prisustvuješ UŽIVO zajedno sa ostalim polaznicima iz grupe, u unapred odabranim terminima, uz 100% uživo prisustvo profesora/mentora.

U izuzetno dinamičnoj atmosferi, družeći se, a istovremeno negujući kulturu učenja stranih jezika, na najlepši mogući način ćeš provesti svoje slobodno vreme i na najbolji mogući način uložiti u svoju budućnost.

Osećaćeš se kao deo grupe u pravoj učionici, uz konstantno i aktivno učestvovanje u svim aktivnostima, jer će profesori sve vreme pažljivo pratiti rad svih polaznika i svakoga ponaosob uključivati u diskusije, vežbe i dijaloge.

Nastavu realizuje tim diplomiranih profesora stranih jezikakoji poseduju veliko iskustvo u izvođenju online kurseva.

U nastavi se koriste različite audio i video sadržaji, kao i raznovrsni didaktički materijali, pažljivo odabrani i prilagođeni ovom tipu nastave, kako bi svi polaznici ostvarili maksimalan napredak. Uz stalnu interakciju sa profesorom i polaznicima osetićeš napredak iz časa u čas i sve slobodnije i samouverenije ćeš komunicirati na stranom jeziku.

1. Šta podrazumeva ENGLESKI MAX 3 KURS?

ENGLESKI MAX 3 KURS podrazumeva kombinovani 3-u-1 program, i to: opšti engleski + poslovni engleski + konverzacijski engleski. Obradom opštih i poslovnih tema proširuje se fond reči engleskog jezika, kao i poznavanje gramatičkih pravila, a kroz konverzacijski segment kursa se to stečeno znanja odmah i aktivira. Zahvaljujući ovome, polaznici MAX 3 kursa stiču sigurnost, tačnost i fluentnost u komunikaciji na engleskom jeziku, kako u svakodnevnim, tako i u poslovnim situacijama.

2. Da li mogu da pohađam ovaj kurs ako nikada nisam učio/učila engleski jezik, tj. ako sam apsolutni početnik?

Ne. Ova vrsta kursa podrazumeva određeno predznanje, u zavisnosti od nivoa MAX 3 kursa. Čak i da bi se upisao/la na MAX 3 kurs A1 nivoa, treba da poseduješ elementarno znanje engleskog jezika, koje se utvrđuje ulaznim testiranjem.

3. Koje su prednosti online kurseva u odnosu na klasičnu nastavu u učionici?

Jedna od glavnih prednosti online nastave je ušteda vremena potrebnog za dolazak na časove i povratak kući, što povlači i izbegavanje korišćenja javnog prevoza ili traženje parking mesta. Osim toga, online časovi omogućavaju da pohađaš časove u terminima koji bi ti inače bili neprihvatljivi zbog vremena koje je potrebno za dolazak/odlazak, što znači da ukoliko završiš sa poslom ili ostalim obavezama u jednom trenutku, već u sledećem možeš da se uključiš u online čas, gde god da se nalaziš. Kako većina polaznika časove prati od kuće, mnogi kao prednost ističu i to što su svi opušteni, tako da i oni kojima bi komunikacija na stranom jeziku sa profesorom i drugim polaznicima inače bila problem, to vrlo lako prevazilaze. Kada je u pitanju sama nastava, online časovi nude tu prednost što su materijali i beleške sa časa dostupni na Skype platformi i nakon što se čas završi, čak i ukoliko mu nisi prisustvovao/la. Tako ćeš lakše dopuniti svoje beleške, podsetiti se primera ili čak nadoknaditi propušteno gradivo.

4. Da li postoji razlika u programu i kvalitetu klasičnih (u učionici) i online ENGLESKI MAX 3 KURSEVA?

Ne. Nastavni program je isti, ali su aktivnosti tokom časa prilagođene online tipu nastave, kako bi se isti kvalitet zadržao i na klasičnom i na online kursu. Ono što je zajedničko i klasičnom i online kursu je komunikativni pristup u nastavi, sa mnogo dinamičnih zadataka i govornih aktivnosti, tako da polaznici sve vreme aktivno učestvuju u samom času. Naš stručni tim profesora sa mnogo pažnje planira sve online časove kako bi se aktivnosti adekvatno smenjivale, čineći nastavu dinamičnom, lakom i pre svega interesantnom za praćenje od strane polaznika.

5. Šta podrazumeva GARANCIJA KVALITETA?

Ovom garancijom potpuno si siguran/na u svoju investiciju za kurs jezika koji upisuješ. EQUILIBRIO – Obrazovni sistem polaznicima daje pismenu garanciju da će uspešno savladati nastavno gradivo i položiti završni test ukoliko su redovno pohađali nastavu ili će im u protivnom obezbediti ponovno besplatno pohađanje istog kursa.

6. Da li mogu da menjam termine časova u toku kursa?

Ne, ovo nije moguće. Kada se pre početka nastave utvrdi termin za tvoju grupu, on se ne menja tokom trajanja semestra. To znači da tokom tog perioda nastavu uvek imaš u istom terminu. Međutim, ukoliko ti zbog promenjenog rasporeda tvojih ostalih, ličnih obaveza, termin u kom si započeo/la sa nastavom više ne bude odgovarao, možeš trajno da pređeš u neku drugu grupu u novom, željenom terminu, pod uslovom da se radi o istom nivou znanja i da u toj grupi postoji slobodno mesto.

7. Šta se dešava ukoliko u nekom trenutku moram da odustanem od pohađanja kursa?

Ukoliko odustaneš pre početka nastave, novac koji si uplatio/la biće ti vraćen u celosti. Međutim, ukoliko od kursa odustaneš nakon što je nastava počela, uplaćeni novac ti ne može biti vraćen.

8. Da li se polaže završni ispit?

Da, završni ispit se polaže na poslednjem času, u istom terminu u kome si pohađao/la nastavu.

9. Da li po završetku kursa dobijam neki sertifikat?

Ukoliko si položio/la završni ispit i redovno prisustvovao/la nastavi, odnosno, ukoliko nisi propustio/la više od 30% časova, po završetku kursa ti se izdaje sertifikat, sa navedenim nivoom i temama koje ste obradili. Sertifikat se izdaje na tvoj lični zahtev.

10. Da li po završetku jednog nivoa MAX 3 kursa prelazim na sledeći nivo

Da, naravno, jedini uslov je da uspešno položiš završni ispit.

11. Koje opcije za dalje učenje imam po završetku MAX 3 kursa?

Ukoliko želiš, možeš da nastaviš sa pohađanjem nastave na sledećem nivou u okviru iste vrste kursa, ili možeš da pređeš na odgovarajući nivo konverzacijskog ili opšteg Premium kursa, kao i na neki od pripremnih kurseva za polaganje međunarodno priznatih ispita engleskog jezika, ukoliko tvoj nivo znanja to dozvoljava.

JESENJA AKCIJSKA CENA ONLINE KURSEVA ENGLESKI MAX 3 - UŠTEDA 100 EVRA

Broj polaznika koji mogu pohađati kurseve po ovoj akcijskoj ceni je ograničen. Požuri i rezerviši svoje mesto!

REDOVNA CENA
KURSA:
za plaćanje na 2 rate
299 €

AKCIJSKA CENA
KURSA:
za plaćanje na 2 rate
219 €
 UŠTEDA 80€!
AKCIJSKA CENA
KURSA:
za uplate u celosti
199 €
 UŠTEDA 100€!

plaćanje se vrši u dinarima, prema srednjem kursu NBS na dan uplate

 za drugog člana porodice - dodatnih 10% popusta

Najbolji odnos cene kursa i naučenog gradiva.

Navedena cena online kursa Engleski MAX 3 iz tabele sa uračunatim popustom obuhvata:

 • polaganje ulaznog testa*
 • pohađanje nastave specijalizovanog kursa ENGLESKI MAX 3
 • mentorsko praćenje polaznika
 • personalizovani pristup svakom polazniku
 • redovne konsultacije sa profesorima – mentorima
 • customer support servis
 • pismenu garanciju kvaliteta za svakog polaznika (besplatno, ponovno pohađanje istog kursa ukoliko polaznik ne položi završni ispit)
 • izdavanje zvaničnog sertifikata EQUILIBRIO - Obrazovnog sistema** (kao brenda broj 1, priznatog od većine poslodavaca u Srbiji)

* Pre početka nastave, za polaznike koji već imaju predznanje iz engleskog jezika, organizuje se ulazno testiranje – pismeno i usmeno, kao i analiza jezičkih potreba polaznika. Testiranje se vrši u nekom od naših nastavnih centara ili online (po želji polaznika).

** Sticanje sertifikata EQUILIBRIO – Obrazovnog sistema garantuje svim polaznicima zvaničnu potvrdu znanja engleskog jezika, koja će im obezbediti konkurentsku prednost pri zaposlenju u zemlji i inostranstvu ili bilo kojoj drugoj situaciji u kojoj će im korišćenje stranih jezika biti potrebno.

Sertifikat

NAŠI KLIJENTI SU I:

Narodna skupština, Ministarstvo finansija, Ministarstvo pravde, Univerzitet u Beogradu - CZRK, Raiffeisen Banka, Opština Novi Beograd, Represent Communications, Ambasada Danske, Bayer, Henkel, Robert Bosch, Holcim, Philip Morris International, Ikea Srbija, Banca Intesa, Coca-Cola Hellenic, Delhaize group, Milšped, Nelt, Uniqa osiguranje, Carlsberg, Comtrade, Lidl Srbija, Ambasada Španije, OMV, Zara, Procredit banka, Strabag...

Equilibrio sistem kao brend broj 1 u oblasti dodatnog obrazovanja i učenja stranih jezika u Srbiji garantuje svim svojim polaznicima kvalitet usvojenog znanja koje je potvrđeno upravo zvaničnim sertifikatom, priznatim od strane obrazovnih institucija, kao i domaćih i stranih poslodavaca.

PISMENA GARANCIJA KVALITETA USLUGE - POTPUNA SIGURNOST TVOJE INVESTICIJE!

Garancija podrazumeva: BESPLATNO, PONOVNO POHAĐANJE ISTOG KURSA UKOLIKO POLAZNIK NE POLOŽI ZAVRŠNI ISPIT.

EQUILIBRIO METOD: BRZO, URAVNOTEŽENO, TRAJNO!

Zašto baš ovaj kurs engleskog jezika?

 • Maksimalno iskorišćenje utrošenog vremena
 • Brzo napredovanje u čak tri oblasti - opšti jezik, poslovni vokabular i konverzacija
 • Aktiviranje prethodno stečenog pasivnog znanja
 • Razvoj svih jezičkih kompetencija
 • Drastično proširenje vokabulara
 • Razbijanje jezičkih barijera i blokada pri usmenom izražavanju
 • Unapređenje poslovne komunikacije i korespodencije

Obnovi znanje, savladaj poslovne fraze i progovori tečno na engleskom jeziku!

EQUILIBRIO - Obrazovni sistem izuzetno je ponosan na hiljade svojih polaznika (dece i odraslih), koji su upravo sa nama progovorili ili usavršili strane jezike. Tu smo i za Vas!

Za dodatne informacije i prijavu na KURS ENGLESKI MAX 3, pozovi klikom ovde: 065 33 73 595 (09h - 17h)

ili

se prijavi na ovaj kurs popunjavanjem online prijavnog formulara u nastavku:

  Popunjavanje formulara zaštićeno je SSL enkripcijom.

  Ime i prezime:

  Broj telefona:

  I-mejl:

  Opština/grad/zemlja gde trenutno stanuješ:

  Izaberi status:

  *Klikom na dugme Pošalji, dajem saglasnost da me predstavnik EQUILIBRIO - Obrazovnog sistema može lično kontaktirati u vezi sa prijavom na ovaj kurs jezika. (putem telefona ili i-mejla)

  U narednom video spotu, možeš se upoznati sa načinom na koji se izvodi nastava:

  PROČITAJ NEKE OD UTISAKA POLAZNIKA NAŠIH KURSEVA:
  Kao pevačica i profesorka italijanskog smatram da je učenje stranih jezika najbolje ulaganje u sebe. Ukoliko želite da počnete da učite italijanski jezik, Obrazovni sistem Equilibrio je pravo mesto za vas! Ana Štajdohar - pevačica
  Equilibrio centar je opravdao ukazano poverenje i pokazao visok nivo profesionalnosti u svim domenima svog rada. Časovi su bili zanimljivo osmišljeni i interesantni. Ambasada Argentine u Beogradu
  Kompanija Dr. Oetker se zahvaljuje na divnoj saradnji školi stranih jezika EQUILIBRIO i planira da nastavi saradnju i ubuduće. Dr Oetker, Beograd
  S obzirom da govorim već dva strana jezika zbog prirode mog posla, želim da nučim i treći. Odlučio sam da ostvarenje mog cilja poverim Obrazovnom sistemu Equilibrio, koji proces učenja stranog jezika čini mnogo lakšim! Ilija Bozoljac - teniser
  Za potrebe naših zaposlenih, škola stranih jezika EQUILIBRIO je organizovala i sprovela kurseve jezika koji su ocenjeni od strane naših zaposlenih najvišom ocenom. Ikea, Srbija
  Tokom nešto više od godinu dana saradnje sa Centrom za strane jezike EQUILIBRIO, imali smo prilike da se uverimo u visok stepen profesionalnosti sa kojom ova škola pristupa radu. Carlsberg, Srbija
  Iskreno preporučujemo saradnju sa Centrom EQUILIBRIO. Banca Intesa, Beograd
  Pored engleskog jezika koji poznajem dobro, moj sledeći cilj je učenje ruskog! Obrazovni sistem Equilibrio je tu da mi pomogne da naučim da komuniciram na ovom jeziku, kao i da čitam omiljene klasike u originalnom izdanju! Viktor Savić - glumac

  Hvala ti na poverenju!

  ONLINE podrška

  Da li želite da nam postavite neko pitanje na temu ovog kursa jezika?

  Kontakt

  <
  <
  MENI