Saveti za učenje stranih jezika

Šta je jezička skala A1-C2?

Šta je jezička skala A1-C2?

Pod skalom A1-C2 se podrazumeva nivelacija poznavanja nekog stranog jezika koja obuhvata 6 nivoa: A1, A2, B1, B2, C1 i C2, pri čemu je A1 najniži, a C2 najviši nivo znanja.

Pročitajte više
<
<

MENI