Saveti i uputstva za korišćenje rečnika stranog jezika

Kao što svi znamo, prilikom učenja novog jezika imati rečnik uz sebe je neophodno. Ne samo što nudi ogroman i pregledan prikaz leksike jednog jezika i samim tim bogati naš vokabular, rečnik ima i druge funkcije. U ovom tekstu ćete naći uputstva i smernice za korišćenje rečnika.

 • Da bi se rečnik mogao ispravno koristiti potrebno je poznavati alfabet jezika koji učite. Dakle, veoma je bitno obratiti pažnju, na primer, na akcente koji mogu uticati na značenje neke reči i samim tim vas navesti na pogrešan trag, ukoliko ne znate kako se reč tačno piše.
 • Ukoliko tražite glagol, u rečniku ćete ga tražiti u infinitivu.
 • Imenice i pridevi su u rečniku navedeni najpre u muškom rodu.
 • U rečniku se nalazi i etimologija određene reči, kao i njen izgovor.
 • Navedena su i druga značenja reči, ukoliko postoji polisemija (osobina jezika da neke reči imaju više različitih značenja zavisno od konteksta u kome su upotrebljene). Figurativna značenja su takođe navedena.
 • Ako tražena reč postoji i u nekim izrazima, primer za to će biti naveden.
 • Sinonimi i antonimi neke reči se takođe mogu naći.
 • Prikaz rekcije nekog glagola je velika pomoć koju rečnik nudi (npr. glagol smetati može imati objekat u dativu i u akuzativu: smetati nekom i smetati nekoga; kad to označimo u rečniku, označili smo rekciju dotičnog glagola).
baner-kurs-engleskog-nemackog-beograd

Sledi značenje osnovnih oznaka u rečniku:

 • (f) genus femininum - imenica ženskog roda
 • (m) genus masculinum - imenica muškog roda
 • (n) genus neutrum - imenica srednjeg roda
 • (pl) pluralis - množina, iza oznake roda imenice
 • (plt) pluralia tantum- imenica koja postoji samo u obliku množine
 • (sgt) singularia tantum- imenica koja postoji samo u obliku jednine
 • (adj) adjectivum - pridev
 • (adv) adverbium – prilog
 • (v) verbum - glagol
 • (abbr) abbreviatio - abrevijacija ili akronim
 • (ph) phrasis – fraza
 • (pp) participium perfecti – glagolski particip

Postoji više vrsta rečnika: jednojezični, dvojezični i višejezični, opšti, predmetni, terminološki, specijalni, rečnici sinonima i antonima, etimološki itd. Bilo da vam je potreban da bi nešto preveli ili učite nove reči, rečnik će vam biti najbolji saputnik u procesu učenja novog jezika.

Pogledajte aktuelnu akcijsku ponudu kurseva stranih jezika klikom na: Akcijske cene!

Pročitajte još korisnih saveta o učenju stranih jezika i otkrijte jezičke zanimljivosti u Bazi znanja.

Prijavite se na mejling listu i dobijajte najnovije tekstove iz baze znanja na svoj i-mejl.

  Popunjavanje formulara zaštićeno je SSL enkripcijom.

  *Klikom na dugme Pošalji, dajem saglasnost da mi EQUILIBRIO - Obrazovni sistem može periodično slati nove korisne tekstove za učenje stranih jezika (putem i-mejla)

  <
  <

  MENI