Gde se u mozgu nalaze centri za maternji i strani jezik i kako oni funkcionišu?

Tehnologija je omogućila mapiranje mozga i dala nam na uvid koji centri se aktiviraju pri različitim aktivnostima. Ovom tehnikom otkriveno je da se prilikom učenja i upotrebe maternjeg i stranog jezika aktiviraju različiti delovi mozga.

Postoji deo mozga koji je zadužen za učenje i upotrebu jezika, za obradu leksike i izgradnju rečenica. Kada koristimo maternji jezik, ova zona se aktivira više u odnosu na to kada koristimo ili učimo strani jezik. Mozak onog ko uči strani jezik je prinuđen da koristi više izvora i načina da bi „dekodirao“ informacije, značenje reči i rečenica.

Usvajanje jezika je dugotrajan proces za koji je potrebno skladištenje informacija nesvesno u mozgu, da bi se mogle koristiti u usmenom i pisanom obliku. Suprotno tome, učenje jezika je svestan proces koji zahteva potpunu kontrolu i prisutnost onoga ko uči.

Kada koristimo maternji jezik, svesni procesi su svedeni na minimum, jer je to znanje usvojeno još od malih nogu. S druge strane, da bi sklopili rečenicu na stranom jeziku prvo se aktivira ovaj nesvesni deo, ono što je usvojeno, a zatim svesni mehanizmi koji obrađuju, ispravljaju i prilagođavaju tu rečenicu.

Taj svesni proces obrade jezičkog materijala zahteva trud i vreme, i mora da bude pokrenut namerno. Zato je težak put usavršavanja stranog jezika do nivoa fluentnosti njegovog maternjeg govornika.

Za proces usvajanja jezika krucijalne su socijalne interakcije. Ovu pretpostavku su podržala naučna istraživanja koja su dokazala da postoji snažna veza između društvenog ponašanja deteta i njegovog kapaciteta da usvoji nove jezičke koncepte i vokabular.

Usvajanje i učenje jezika nisu isto. Potrebno je truda i volje da bi se jedan jezik savladao, kao i što češća njegova upotreba u komunikaciji sa drugim ljudima. Za razliku od ostalih vrsta znanja, jezik aktivira poseban deo mozga i proces je po svemu jedinstven i karakterističan.

 

Pogledajte aktuelnu akcijsku ponudu kurseva stranih jezika klikom na: Akcijske cene!

 

Pogledajte našu ponudu kurseva stranih jezika

Pročitajte još korisnih saveta o učenju stranih jezika i otkrijte jezičke zanimljivosti u Bazi znanja.

Prijavite se na mejling listu i dobijajte najnovije tekstove iz baze znanja na svoj i-mejl.

Popunjavanje formulara zaštićeno je SSL enkripcijom.

*Klikom na dugme Pošalji, dajem saglasnost da me predstavnik EQUILIBRIO - Obrazovnog sistema može lično kontaktirati u vezi sa prijavom na ovaj kurs jezika. (putem telefona ili i-mejla)

MENI