Šta je jezička skala A1-C2?

Ako ste u poslednjih nekoliko godina želeli da upišete kurs stranog jezika ili ste se raspitivali o uslovima studiranja ili zaposlenja u inostranstvu, verovatno ste primetili da je nivo znanja stranog jezika predstavljen u vidu skale A1-C2.

Pod skalom A1-C2 se podrazumeva nivelacija poznavanja nekog stranog jezika koja obuhvata 6 nivoaA1, A2, B1, B2, C1 i C2, pri čemu je A1 najniži, a C2 najviši nivo znanja.

Ova skala je rezultat više od dve decenije istraživanja i deo je smernica Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike. Zahvaljujući njoj moguće je porediti testove i poznavanje stranih jezika prevazilazeći jezičke i državne barijere.

Zajednički evropski referentni okvir za jezike (eng. Common European Framework of Reference for Languages – CEFRL ili CEF) prvi put je objavljen 2001. godine.

Sadrži smernice koje je Savet Evrope izradio zajedno sa ustanovama ALTE (Udruženje jezičkih ispitnih centara u Evropi) i EAQUALS (Evropsko udruženje za kvalitetne jezičke usluge).

PROČITAJTE I: ČETIRI JEZIČKE VEŠTINE - MALI VODIČ KAKO DA IH SAVLADATE

Glavni cilj je bio da se na objektivan način opiše znanje učenika stranih jezika širom Evrope i da se pomoću nje uspostavi jedinstveni sistem utvrđivanja jezičkih sposobnosti. Zahvaljujući ovom okviru stvoren je temelj za sastavljanje nastavnih planova, programa i materijala za učenje, kao i za ocenjivanje jezičkih kompetencija.

Pored evropskih zemalja, ovi standardi su se proširili i na ostale delove sveta, kao npr. Kolumbiju i Filipine, a dostupni su na 39 jezika, između ostalih na arapskom, kineskom i japanskom.

Jedan od temeljnih dokumenata ovog okvira je Evropski jezički portfolio koji se sastoji iz tri dela: Jezičkog pasoša, Jezičke biografije i Dosijea.

baner-kurs-engleskog-nemackog-beograd

PROČITAJTE I: ZAŠTO UČITI STRANI JEZIK - 10 NAJVAŽNIJIH RAZLOGA

CEF ne nudi samo skalu znanja stranih jezika, nego i detaljnu analizu komunikativnih konteksta, tema, zadataka i ciljeva, kao i detaljne opise kompetencija na koje se oslanjamo pri komunikaciji.

Zbog ovoga se CEF sve više koristi u obrazovanju nastavnika jezika, reformama nastavnih planova i programa za učenje stranih jezika i razvijanju nastavnih materijala, a šest referentnih nivoa se sve više priznaju kao evropski standard za utvrđivanje nečijeg poznavanja stranog jezika.

Pogledajte aktuelnu akcijsku ponudu kurseva stranih jezika klikom na: Akcijske cene!

Pročitajte još korisnih saveta o učenju stranih jezika i otkrijte jezičke zanimljivosti u Bazi znanja.

Prijavite se na mejling listu i dobijajte najnovije tekstove iz baze znanja na svoj i-mejl.

    Popunjavanje formulara zaštićeno je SSL enkripcijom.

    *Klikom na dugme Pošalji, dajem saglasnost da mi EQUILIBRIO - Obrazovni sistem može periodično slati nove korisne tekstove za učenje stranih jezika (putem i-mejla)

    <
    <

    MENI