9 korisnih izraza koje bi trebalo da znate

Sigurno ste se mnogo puta u životu susreli sa izrazima kao što je Vis-à-vis, ad hoc, Status quo ili skraćenicama i.e. ili etc. Ali da li ste apsolutno sigurni koje je njihovo pravo značenje i kada i kako se ovi izrazi koriste? Evo kratkog pregleda 9 korisnih izraza koji će vam olakšati razumevanje jezika.

1. De facto

De facto je latinski izraz koji znači “činjenično” ili “u praksi”. Obično se koristi kao suprotnost izrazu de jure (koji znači "po zakonu") kad se govori o pitanjima zakona, administracije ili pravila poput standarda koja se mogu naći u svakidašnjem životu, a stvorena su bez ili protiv pravila. Kad je reč o nekoj pravnoj situaciji, de jure označava ono što kaže zakon, a de facto označava ono što se događa u praksi (i što može, ali i ne mora biti zakonito).

PROČITAJTE I... ZANIMLJIVOSTI O JEZICIMA

2. Vis-à-vis

Doslovan prevod ovog izraza u francuskom jeziku je “licem u lice”. Prilog vizavi se koristi kada hoćemo da kažemo da se nešto nalazi jedno naspram drugog. Dakle, ako su dve osobe okrenute jedna ka drugoj. Danas se koristi i u nešto drugačijem kontekstu, pa vizavi ima i značenje sledećih priloga: u vezi sa, zbog, vezano za. Na primer, ako se sa nekim sastajemo vizavi nekog dogovora, time definišemo razlog, tj. svrhu sastanka.

3. Status quo

Status kvo (lat. Status quo) je latinski izraz koji znači - sadašnje, trenutno, postojeće stanje stvari. Ako kažemo da je potrebno da se održi status kvo, to znači da moramo da održimo stanje neke stvari onako kakvo je ono trenutno. Bitno je istaći da se status kvo primenjuje nakon nastupanja nekog događaja koji drastično menja tok stvari.

4. Cul-de-sac

U doslovnom prevodu ovaj izraz označava “dno vreće”, ali zapravo se odnosi na “slepu ulicu”. ulicu”. Izraz cul-de-sac (izgovara se kul de sak) može se koristiti metaforički kada govorimo o situacijama koje ne vode nikuda ili nemaju smisla.

baner-kurs-engleskog-nemackog-beograd

5. Per se

Kada nešto opisujemo sa “per se”, to znači “samo po sebi“. Na primer, možemo da kažemo da neko mesto nije lepo per se, ali ga volimo jer potičemo odatle, što bi značilo da samo po sebi to mesto i nije lepo, ali za nas jeste.

6. i.e. / vs. / e.g.

i.e. je skraćeno od id est, što u doslovnom prevodu znači “to je”, ali se koristi u značenju “to jest” (ili tj.).

v. ili vs. su skraćenica za “versus”. Versus znači nasuprot, koristi se kada suprotstavljamo dva pojma ili kada se 2dva pojma porede.

Često se greši u upotrebi skraćenica i.e. i e.g. Kao što smo rekli, i.e. dodatno objašnjava frazu, dok e.g. znači “exempli gratia”, odnosno “na primer” (npr.).

PROČITAJTE I... ČETIRI JEZIČKE VEŠTINE - MALI VODIČ KAKO DA IH SAVLADATE

7. Et cetera

Značenje ovog izraza je “i tako dalje”. Češće se koristi skraćeni oblik etc. kao u našem jeziku itd.

8. Ergo

Ergo znači dakle, stoga, prema tome. Sigurno ste čuli čuvenu izreku francuskog filozofa Renea Dekarta “Cogito, ergo sum.” – Mislim, dakle postojim.

9. Ad hoc

Ad hoc je izraz latinskog porekla, označava rešenje nekog specifičnog zadatka, problema, koji se ne generalizuje i stoga se ne može primeniti na grupu problema. Primer za to bila bi određena organizacija koja je stvorena na nacionalnom nivou zbog tačno određenih zadataka koje samo ona može rešavati.
U engleskom jeziku koristi se kao prilog ili pridev.
The book was written ad hoc to inform the public about the importance of Latin. (Knjiga je napisana sa posebnom namenom da se informiše javnost).


Pogledajte našu akcijsku ponudu kurseva stranih jezika klikom na: Akcijske cene!

Pročitajte još korisnih saveta o učenju stranih jezika i otkrijte jezičke zanimljivosti u Bazi znanja.


Prijavite se na mejling listu i dobijajte najnovije tekstove iz baze znanja na svoj i-mejl.

    Popunjavanje formulara zaštićeno je SSL enkripcijom.

    *Klikom na dugme Pošalji, dajem saglasnost da mi EQUILIBRIO - Obrazovni sistem može periodično slati nove korisne tekstove za učenje stranih jezika (putem i-mejla)

    <
    <

    MENI