Deklinacija prideva u nemačkom

Pridevskih deklinacija u nemačkom jeziku ima tri. One se razlikuju samo po tome šta stoji ispred prideva i na taj način se određuje koji bi tip nastavaka za pridev trebalo upotrebiti.

Pridev se isključivo deklinira kada stoji ispred imenice, odnosno kada nakon prideva sledi imenica na koju se on odnosi. Ako nakon prideva ne sledi imenica, već se on odnosi na glagol u datoj rečenici, tada se zapravno radi o prilogu i njega nikada ne dekliniramo.

Das Bild ist sehr interessant.  – Slika je interesantna. *

Der Junge rennt sehr schnell. – Dečak trči brzo.

Meine Tasche ist neu. – Moja torba je nova. *

* Iako u sprskom jeziku ovaj pridev i dalje moramo deklinirati, to nije slučaj u nemačkom jer pridev ne stoji ispred imenice.

 

Jaka deklinacija

Ovaj tip deklinacije se koristi, kada pridev stoji sam ispred imenice, bez određenog ili neoređenog člana, bez prisvojnih prideva i bez negacije. Pošto stoji sam ispred imenice, pridev mora da preuzme ulogu određenog člana i da naglasi kog je člana imenica i stoga se deli skoro identično kao i sam određeni član (jedino u genitivu jednine imenica muškog i srednjeg roda nastavak za pridev  je drugačiji nego određeni član).

N:  neuer Hutneue Ketteneues Autoneue Schuhe
G:  neuen Hutsneuer Ketteneuen Autosneuer Schuhe
D:  neuem Hutneuer Ketteneuem Autoneuen Schuhen   !
A:  neuen Hutneue Ketteneues Autoneue Schuhe

 

! Imenica u dativu množine dobija nastavak N, dok imenice muškog i srednjeg roda u genitivu jednine dobijaju nastavak S, ES

 

Slaba deklinacija

Pridevska promena po ovom tipu se dešava kad pridev stoji nakon određenog člana DER, DIE, DAS, nakon pokazne zamenice DIESER, DIESE, DIESES (koji se dekliniraju kao i sam određeni član), kao i sledeće zamenice koje se po rodu, broju i padežu dekliniraju isto kao i određeni član: JEDER, JENER, WELCHER, SOLCHER, MANCHER. Prošto se sve menja po određenom članu nepotrebno je da i pridev ima isti nastavak.

N:  der neue Hutdie neue Kettedas neue Autodie neuen Schuhe
G:  des neuen Hutsder neuen Kettedes neuen Autosder neuen Schuhe
D:  dem neuen Hutder neuen Kettedem neuen Autoden neuen Schuhen   !
A:  den neuen Hutdie neue Kettedas neue Autodie neuen Schuhe

 

Pridev ima dva moguća nastavka E ili EN, nastavak E se koristi u nominativu jednine i akuzativu jednine ženskog i srednjeg roda, dok se nastavak EN koristi u svim ostalim oblicima. Može se reći da se nastavak EN koristi uvek kada se oblik imenice razlikuje od nominativa jednine te iste imenice.

Na primer - der Lehrer (nom. jed.), dem Lehrer (dat. jed.), den Lehrer (akuz. jed.), die Lehrer (mn.) u svim oblicima se razlikuje od nominativa jednine, to znači da će u svim oblicima za pridev biti nastavk EN, a samo u nominativu jednine E.

 

Mešovita deklinacija

Kako joj i ime govori, ona je spoj jake i slabe deklinacije. U nominativu jednine i u akuzativu jednine imenice ženskog i srednjeg roda, pridev preuzima nastavak koji bi dobio i u jakoj deklinaciji. Zašto? Član koji stoji ispred imenice u tim slučajevima ne može dovoljno da odredi imenicu pa to mora da uradi pridev sa jakim nastavkom.

U ostalim slučajevima pridev dobija nastavke iz slabe deklinacije, odnosno nastavak EN. Zašto? Određeni član ispred prideva dovoljno dobro određuje imenicu, pa nije potrebno da to radi i pridev.

Mešovita deklinacija se koristi kada se ispred prideva nalaze neodređeni član EIN, EINE, ili negativna zamenica KEIN, KEINE, ili svi prisvojni pridevi MEIN, DEIN, IHR, SEIN, UNSER, EUER.

N:  mein neuer  Hutmeine neue Kettemein neues Automeine neuen Schuhe
G:  meines neuen Hutsmeiner neuen Kettemeines neuen Autosmeiner neuen Schuhe
D:  meinem neuen Hutmeiner neuen Kettemeinem neuen Automeienen neuen Schuhen !
A:  meinen neuen Mutmeine neue Kettemein neues Automeinie neuen Schuhe

 

I na kraju još jedan koristan savet.

Zaokružite u mešovitoj i slaboj deklinaciji sve oblike koji se završavaju na EN. Oblik koji ćete dobiti podseća na ključ. Vizuelno možete pamtiti da ako oblik imenice spada u područje ključa obavezno ima nastavak EN.

 

Pogledajte aktuelnu akcijsku ponudu kurseva stranih jezika klikom na: Akcijske cene!

Saznajte sve o učenju nemačkog jezika i životu u zemljama nemačkog govornog područja na sajtu www.ucenjenemackog.rs

 

Pogledajte našu ponudu kurseva nemačkog jezika:

Premium kurs nemačkog jezika
Kurs Deutsch express

 

Pročitajte još korisnih saveta o učenju stranih jezika i otkrijte jezičke zanimljivosti u Bazi znanja.

 

Prijavite se na mejling listu i dobijajte najnovije tekstove iz baze znanja na svoj i-mejl.

ucenje-jezika-beograd