Glagoli praćeni predlozima

Mislim na tebe.”

U srpskom jeziku se kaže misliti NA nekoga ili nešto i moramo upotrebiti baš ovaj predlog. U suprotnom, izjava ne bi imala smisla. Zamislite samo kada bi neko umesto toga rekao: Ja mislim KA, OD ili ZA tebe”- ovakva rečenica bi zvučala koliko čudno, toliko i nerazumljivo. Srpski nam je maternji jezik pa upotreba odgovarajućeg predloga dolazi prirodno i bez razmišljanja. Naravno, i u nemačkom postoji ova pojava da neki glagoli zahtevaju uz sebe specijalni predlog. Nažalost, to se mora učiti napamet jer se većina takvih konstrukcija ne poklapa sa našim jezikom.

Nabrojaćemo neke od ovih glagola: denken an (+Akk.), träumen von (+Dat.), sich freuen auf/über (+Akk.), sich interessieren für (+Akk.), sich ärgern über (+Akk.), suchen nach (+Dat.), gehören zu (+ Dat.), sich erinnern an (+Akk.), schreiben an (+Akk.) itd.

Pomenuta izjava „Mislim na tebe”, na nemačkom bi glasila: „Ich denke an dich”. (denken AN + Akk.)

Navešćemo još jedan primer:

Wir sprechen mit unserer Mutter.” (sprechen MIT + Dat.) – Razgovaramo sa našom majkom.” U ovom primeru nam je logično da ide predlog „mit“ (mit – sa) jer se poklapa sa našim jezikom, ali nažalost nije uvek tako.

Prilikom postavljanja pitanja moramo pripaziti uz koji predlog ide glagol, ali i da li pitamo za predmet ili osobu.

Primer 1: DENKEN AN + AKK. – misliti na nekoga/nešto

  • Ich denke an dich. (Reč je o osobi.)

Pitanje je onda: AN WEN denkst du? – Na koga misliš?

(dakle, predlog AN + upitna zamenica WER u akuzativu)

  • Sie denkt nur ans Geld! (predmet, stvar)

Sada nećemo postaviti pitanje kao u prvom slučaju, već na ovaj način:

WORAN denkt sie? – Na šta misli ona?

wo/r/an = wo+(R)+predlog („R“ se ubacuje ukoliko predlog počinje vokalom!)

Primer 2: TRÄUMEN VON + DAT. – sanjati (maštati) o nekome/nečemu

  • Sie träumt von dem perfekten Mann. (osoba)

Pitanje glasi: VON WEM träumt sie? – O kome sanja(ri) ona?

(Predlog VON + upitna zamenica WER u dativu)

  • Sie träumt von dem perfekten Haus. (stvar, predmet)

Onda pitanje glasi: WOVON träumt sie? – O čemu ona sanja?

baner-kurs-engleskog-nemackog-beograd

wo/von = wo + predlog (Ovde nema „R“ jer predlog u ovom slučaju ne počinje vokalom.)

Postoji još jedna specifičnost prilikom upotrebe ovakvih glagola koju ćemo da demonstriramo na istim primerima:

Primer 1: Sie denkt nur ans Geld!

Da ne bismo ponavljali to „ans Geld“, a želimo da se na to odnosi, u sledećoj rečenici možemo upotrebiti:

DARAN denke ich nie! – Ja na to nikad ne mislim!

da/r/an – (princip kao i kod woran) – DA + (R) + predlog

R je opet ubačeno zbog vokala.

U primeru 2:

Sie träumt von dem perfekten Haus.

DAVON träumt sie lange. – O tome sanja već dugo.

da/von = da+von

Odnosi se na kuću, a opet nema ponavljanja.

Osim u slučaju ponavljanja, ovo možemo upotrebiti i ukoliko izraz želimo dopuniti zavisnom rečenicom.

Niemand denkt DARAN, dass so etwas passiert.

Sie träumt DAVON, dass sie den Mann ihrer Träume findet.

 

Pogledajte aktuelnu akcijsku ponudu kurseva stranih jezika klikom na: Akcijske cene!

Saznajte sve o učenju nemačkog jezika i životu u zemljama nemačkog govornog područja na sajtu www.ucenjenemackog.rs

 

Pogledajte našu ponudu kurseva nemačkog jezika:

Premium kurs nemačkog jezika
Kurs Deutsch express

Pročitajte još korisnih saveta o učenju stranih jezika i otkrijte jezičke zanimljivosti u Bazi znanja.

 

Prijavite se na mejling listu i dobijajte najnovije tekstove iz baze znanja na svoj i-mejl.

Popunjavanje formulara zaštićeno je SSL enkripcijom.

*Klikom na dugme Pošalji, dajem saglasnost da me predstavnik EQUILIBRIO - Obrazovnog sistema može lično kontaktirati u vezi sa prijavom na ovaj kurs jezika. (putem telefona ili i-mejla)

ucenje-jezika-beograd-popust

MENI