Nemački glagoli praćeni predlozima

Nemački glagoli

Kada koristimo maternji jezik upotreba odgovarajućeg predloga dolazi prirodno i bez razmišljanja. Naravno, i u nemačkom jeziku postoji ova pojava da neki glagoli zahtevaju uz sebe specijalni predlog. Nažalost, to se mora učiti napamet jer se većina takvih konstrukcija ne odgovara našem jeziku. Za početak, izdvojili smo koji su to to najčešći nemački glagoli praćeni predlozima.

Nabrojaćemo neke od najučestalijih nemačkih glagola: denken an (+Akk.), träumen von (+Dat.), sich freuen auf/über (+Akk.), sich interessieren für (+Akk.), sich ärgern über (+Akk.), suchen nach (+Dat.), gehören zu (+ Dat.), sich erinnern an (+Akk.), schreiben an (+Akk.) itd.

Kako se navedeno primenjuje u praksi? Počnimo od primera na našem jeziku:

Mislim na tebe.”

U srpskom jeziku se kaže misliti NA nekoga ili nešto i moramo upotrebiti baš ovaj predlog. U suprotnom, izjava ne bi imala smisla. Zamislite samo kada bi neko umesto toga rekao: Ja mislim KA, OD ili ZA tebe” - ovakva rečenica bi zvučala koliko čudno, toliko i nerazumljivo.

Pomenuta izjava „Mislim na tebe”, na nemačkom bi glasila: „Ich denke an dich”. (denken AN + Akk.)

Navešćemo još jedan primer:

Wir sprechen mit unserer Mutter.” (sprechen MIT + Dat.) – Razgovaramo sa našom majkom.” U ovom primeru nam je logično da ide predlog „mit“ (mit – sa) jer se poklapa sa našim jezikom, ali nažalost nije uvek tako.

Prilikom postavljanja pitanja moramo pripaziti uz koji predlog ide glagol, ali i da li pitamo za predmet ili osobu.

Primer 1: DENKEN AN + AKK. – misliti na nekoga/nešto

 • Ich denke an dich. (reč je o osobi)

Pitanje je onda: AN WEN denkst du? – Na koga misliš?

(dakle, predlog AN + upitna zamenica WER u akuzativu)

 • Sie denkt nur ans Geld! (predmet, stvar)

Sada nećemo postaviti pitanje kao u prvom slučaju, već na ovaj način:

WORAN denkt sie? – Na šta misli ona?

wo/r/an = wo+(R)+predlog („R“ se ubacuje ukoliko predlog počinje vokalom!)

Primer 2: TRÄUMEN VON + DAT. – sanjati (maštati) o nekome/nečemu

 • Sie träumt von dem perfekten Mann. (osoba)

Pitanje glasi: VON WEM träumt sie? – O kome sanja(ri) ona?

(Predlog VON + upitna zamenica WER u dativu)

 • Sie träumt von dem perfekten Haus. (stvar, predmet)

Onda pitanje glasi: WOVON träumt sie? – O čemu ona sanja?

wo/von = wo + predlog (Ovde nema „R“ jer predlog u ovom slučaju ne počinje vokalom.)

Postoji još jedna specifičnost prilikom upotrebe ovakvih glagola koju ćemo da demonstriramo na istim primerima:

Primer 1: Sie denkt nur ans Geld!

Da ne bismo ponavljali to „ans Geld“, a želimo da se na to odnosi, u sledećoj rečenici možemo upotrebiti:

DARAN denke ich nie! – Ja na to nikad ne mislim!

da/r/an – (princip kao i kod woran) – DA + (R) + predlog

R je opet ubačeno zbog vokala.

U primeru 2:

Sie träumt von dem perfekten Haus.

DAVON träumt sie lange. – O tome sanja već dugo.

da/von = da+von

Odnosi se na kuću, a opet nema ponavljanja.

Osim u slučaju ponavljanja, ovo možemo upotrebiti i ukoliko izraz želimo dopuniti zavisnom rečenicom.

Niemand denkt DARAN, dass so etwas passiert.

Sie träumt DAVON, dass sie den Mann ihrer Träume findet.

PROČITAJTE I... PREDLOZI U NEMAČKOM JEZIKU - NACH, AN, AUF, IN

 

Pogledajte našu akcijsku ponudu kurseva nemačkog jezika klikom na: Kurs nemačkog jezika!

Pročitajte još korisnih saveta o učenju stranih jezika i otkrijte jezičke zanimljivosti u Bazi znanja.

Saznajte sve o učenju nemačkog jezika i životu u zemljama nemačkog govornog područja na sajtu www.ucenjenemackog.rs

 

Prijavite se na mejling listu i dobijajte najnovije tekstove iz baze znanja na svoj i-mejl.

  Popunjavanje formulara zaštićeno je SSL enkripcijom.

  *Klikom na dugme Pošalji, dajem saglasnost da mi EQUILIBRIO - Obrazovni sistem može periodično slati nove korisne tekstove za učenje stranih jezika (putem i-mejla)

  <
  <

  MENI