Saveti za lakše učenje prezenta indikativa u italijanskom jeziku

Iako se gramatika italijanskog jezika ne smatra za previše tešku, polaznike često buni građenje vremena i upotreba pravilnih i nepravilnih glagola. Pred vama su saveti za lakše učenje prezenta indikativa u italijanskom jeziku, koji će vam sigurno olakšati savladavanje ove lekcije.

Pre svega, važno je napomenuti da se glagoli u italijanskom jeziku dele se na tri grupe (konjugacije), prema završetku u infinitivu:

 1. glagoli na –are (parlare)
 2. glagoli na –ere (correre)
 3. glagoli na –ire (partire)

Indikativ prezenta (il presente indicativo), odnosno sadašnje vreme gradi se uz pomoć nastavaka koji se dodaju na glagolsku osnovu (bez –are/-ere/-ire).

PARLARE   CORRERE PARTIRE
IO PARL-O CORR-O PART-O
TU PARL-I CORR-I PART-I
LUI/LEI PARL-A CORR-E PART-E
NOI PARL-IAMO CORR-IAMO PART-IAMO
VOI PARL-ATE CORR-ETE PART-ITE
LORO PARL-ANO CORR-ONO PART-ONO

PROČITAJTE I... ITALIJANSKI JEZIK I IZAZOVI KOJI SE JAVLJAJU PRILIKOM UČENJA

Međutim, postoje i brojni nepravilni glagoli.

Kao i u drugim jezicima, nepravilne oblike glagola moramo učiti napamet, ali ipak u svakoj nepravilnosti može se pronaći i neka pravilnost koja će olakšati naše učenje.

 • Prvo i drugo lice množine su najčešće pravilna i kod nepravilnih glagola.
Uscire Venire Andare
Io esco Io vengo Io vado
Noi usciamo Noi veniamo Noi andiamo
Voi uscite Voi venite Voi andate
 • Nepravilnost u prvom licu jednine se često ponavlja i u trećem licu množine uz dodavanje nastavka –no.
Venire Dovere Potere
Io vengo Io devo Io posso
Loro vengono Loro devono Loro possono
 • Neki glagoli su zapravo nepravilni tj. skraćeni u infinitivu, tako da se u promeni ponašaju kao pravilni ali uz dodatak sloga koji je ispao u infinitivu.
Bere (bevere) Dire (dicere)
Io bevo Io dico
Tu bevi Tu dici
Lui/ lei beve Lui/lei dice
Noi beviamo Noi diciamo
Voi bevete Voi dite*
Loro bevono Loro dicono

     

Pogledajte aktuelnu akcijsku ponudu kurseva stranih jezika klikom na: Akcijske cene!

Pročitajte još korisnih saveta o učenju stranih jezika i otkrijte jezičke zanimljivosti u Bazi znanja.

 

Prijavite se na mejling listu i dobijajte najnovije tekstove iz baze znanja na svoj i-mejl.

  Popunjavanje formulara zaštićeno je SSL enkripcijom.

  *Klikom na dugme Pošalji, dajem saglasnost da mi EQUILIBRIO - Obrazovni sistem može periodično slati nove korisne tekstove za učenje stranih jezika (putem i-mejla)

  <
  <

  MENI