Italijanski jezik i izazovi koji se javljaju prilikom učenja

Italijanski jezik - saveti za učenje!

Pre nego što počnu da uče italijanski jezik, mnogi imaju određena predubeđenja, često se veruje da je italijanski jezik lak i da se može savladati relativno brzo. To verovanje je potkrepljeno prilično jednostavnim fonetskim sistemom ovog jezika.

Pravila čitanja i pisanja su malobrojna i jednostavna, pa se tako i u nastavi pokazalo da segmenti pisanja i čitanja stvaraju manje problema u odnosu na gramatiku. Ako naučite ta pravila, bez problema ćete čitati i reči kojima ne razumete značenje.

U italijanskom jeziku nailazimo u nekim rečima i na udvojene suglasnike (bb, cc, dd, gg, ll, mm, nn, pp, rr, ss, tt, vv, zz), ali svi udvojeni suglasnici čitaju se kao da nisu udvojeni, samo se njihov izgovor malo otegne.

Teškoće sa kojima možete da se suočite već na početnom nivou vezane su za vrste reči i oblike koje u srpkom jeziku nemamo. Tu su kao prvo članovi. Oblike članova naučićete lako uz pomoć jasnih pravila, ali za upotrebu će osim pravila biti neophodan i osećaj za koji može biti potrebno i duže vreme.

Italijanski kao analitički jezik ne koristi padeže, pa će odnose među rečeničnim delovima izražavati uz pomoć predloga. Svaki predlog u italijanskom ima više značenja, a pritom se većina predloga spaja sa članom (preposizioni articolate). Ako ste naučili određene članove i ako se ne dvoumite koji upotrebiti, lako ćete savladati kako se spajaju sa predolozima, dok upotreba ponovo može zahtevati više vremena i uranjanja u ovaj jezik.

PROČITAJTE I... 18 IZRAZA U ITALIJANSKOM JEZIKU ZA SVAKODNEVNU KOMUNIKACIJU

Osvrćući se na glagolski sistem, nailazimo na dosta nepravilnih oblika u raznim glagolskim vremenima i načinima. U tim slučajevima nema puno diskusije, nepravilni oblici se moraju naučiti. Na sreću, i tu često ima logike, tako da malo truda na početnim nivoima vredi puno, jer se tako vremenom usvaja i logika jezika.

Na višim nivoima susrećemo se sa glagolskim načinom koji je maternjim govornicima srpskog jezika potpuna novost, osim ako nisu učili neke druge romanske jezike ili se dobro sećaju latinskog jezika. Radi se o konjuktivu koji najčešće izražava nesigurnost, sumnju ili lični stav govornog lica, ali tu se spisak ne završava. Srećom, konjuktiv u italijanskom ima četiri vremena, za razliku od indikativa koji ih ima osam.

Sve to nije bauk, naročito ako uzmemo u obzir da poneka vremena u italijanskom jeziku lagano izčezavaju iz upotrebe.

Generalni savet ako učite italijanski jezik je da zaboravite srpsku i englesku sintaksu, zaboravite španske serije i mnoge stvari koje znate iz drugih jezika, naravno, pritom se misli na upoređivanje i direktno prevođenje.

Koristite svaku priliku da jezik slušate, da posmatrate njegove govornike, njihovu mimiku, pokrete, reakcije. I u njima je duh jezika, a učenje stranog jezika ne znači isključivo izučavanje jezičkog sistema, već sticanje komunikativne kompetencije za delovanje u realnim životnim situacijama.

 

Ukoliko želite da naučite italijanski jezik kliknite na: Kurs italijanskog jezika!

 

Pročitajte još korisnih saveta o učenju stranih jezika i otkrijte jezičke zanimljivosti u Bazi znanja.

 

Prijavite se na mejling listu i dobijajte najnovije tekstove iz baze znanja na svoj i-mejl.

    Popunjavanje formulara zaštićeno je SSL enkripcijom.

    *Klikom na dugme Pošalji, dajem saglasnost da mi EQUILIBRIO - Obrazovni sistem može periodično slati nove korisne tekstove za učenje stranih jezika (putem i-mejla)

    <
    <

    MENI