Negacija u nemačkom jeziku

Na časovima nemačkog jezika se pokazalo da je učenicima koji su tek počeli sa učenjem ovog „komplikovanog“ jezika, način na koji se izražava negacija u nemačkom jeziku pomalo nejasan. Tipična nemačka karakteristika je preciznost, te se i u ovom slučaju treba držati samo sledećih par pravila. Tada nemački, odnosno negacija, neće delovati komplikovano.

DVA NAČINA ZA IZRAŽAVANJE NEGACIJE U NEMAČKOM JEZIKU

U nemačkom jeziku postoje dva načina kojima možemo izvršiti negaciju, a to su: negativna rečca nicht i negacijski član kein.

Ich höre dich nicht. Ich habe kein Geld. Sie ist nicht hier. Er hat keine Schwester.

Pitanje glasi: kako odrediti kada se u nemačkom jeziku upotrebljava negacija nicht, a kada kein?

Kein je, da pojasnimo, jedna vrsta člana. Drugim rečima, ponaša se potpuno isto kao i (ne)određeni član, dakle stoji isključivo ispred imenice.

Dakle, ako u rečenici imamo imenicu sa neodređenim članom ili ako je imenica u množini bez člana (pošto neodređeni član nema oblik u množini) pri negaciji takve rečenice koristićemo negaciju kein.

Das ist ein Haus. Das ist kein Haus.

Ich habe eine Schwester. Ich habe keine Schwester.

Er hat einen Hund. Er hat keinen Hund.

baner-kurs-nemackog-beograd

Primer sa imenicom u množini:

Wir verkaufen Autos. Wir verkaufen keine Autos.

U ostalim slučajevima koristimo rečcu nicht:

 1. Sa glagolom - negiramo radnju

Ich schlafe. Ich schlafe nicht.

 1. Sa pridevom - negiramo opis

Das Haus ist alt. Das Haus ist nicht alt.

 1. Sa prilogom - kako se vrši neka radnja

Sie fahren schnell. Sie fahren nicht schnell.

 1. Vlastitu imenicu uvek negiramo sa nicht

Das ist Ana. Das ist nicht Ana.

 1. Imenicu sa određenim članom takođe negiramo sa nicht

Das ist der Professor. Das ist nicht der Professor.

 1. Imenicu sa prisvojnom zamenicom takođe negiramo sa nicht

Das ist meine Freundin. Das ist nicht meine Freundin.

PROČITAJTE I... NAJČEŠĆE POGREŠNO PISANE REČI U NEMAČKOM JEZIKU

Pogledajte aktuelnu akcijsku ponudu kurseva stranih jezika klikom na: Akcijske cene!

Pročitajte još korisnih saveta o učenju stranih jezika i otkrijte jezičke zanimljivosti u Bazi znanja.

Saznajte sve o učenju nemačkog jezika i životu u zemljama nemačkog govornog područja na sajtu www.ucenjenemackog.rs

Prijavite se na mejling listu i dobijajte najnovije tekstove iz baze znanja na svoj i-mejl.

  Popunjavanje formulara zaštićeno je SSL enkripcijom.

  *Klikom na dugme Pošalji, dajem saglasnost da mi EQUILIBRIO - Obrazovni sistem može periodično slati nove korisne tekstove za učenje stranih jezika (putem i-mejla)

  <
  <

  MENI