Modali kao pomoćni glagoli u engleskom jeziku

Šta su pomoćni glagoli?

Pomoćne glagoli ili na engleskom- auxiliary verbs, možemo podeliti u četiri grupe.

U prvu grupu spadaju svi oblici glagola to be - am, are, is, was, were, be, being i been.

Druga grupa sastoji se od oblika glagola havehave, has, had and having.

Treću kategoriju čine oblici glagola dodo, does, and did. (Ali ne doing i done.)

I četvrtu grupu čine modali.

Pre nego što nastavimo da pričamo o modalnim pomoćnim glagolima, jedna mala napomena – be, do i have nisu uvek pomoćni glagoli.

U rečenici: Tom doesn’ t dance and has never wanted to, doesn’t i has su pomoćni glagoli.

Ali u rečenici: Tom does his homework every day and has good grades, does i has su leksički glagoli.

Šta su modalni pomoćni glagoli?

Najčešći modali u ulozi pomoćnih glagola su will, would, shall, should, can, could, may, might must. Modali su nepotpuni glagoli što znači da im nedostaju neki oblici. Oni nemaju oblik za treće lice jednine, tj. rečenice poput he cans, she mays, it woulds nisu tačne. Takođe nemaju infinitive sa to (to should).

Modali se razlikuju od ostalih (leksičkih) glagola i po tome što se njihovi oblici za prošlo vreme ne koriste da označe prošlo vreme. Will, shall, can, may su oblici za prezent. Odgovarajući oblici za prošlo vreme su would, should, could might. Must nema poseban oblik za prošlo vreme nego koristi oblik had to. Od svih oblika za prošlo vreme, samo se could koristi u tu svrhu - When I was in high school, I could do 100 push-ups.

Oblici modala za prošlo vreme, umesto da ukazuju na prošlo vreme, imaju jednu od sledećih funkcija :

  1. Pokazuju koliko je nešto verovatno

Primer ove upotrebe su kondicionali - If I won the lottery, I could start a new business , mada se ova upotreba ne javlja samo u kondicionalima.

Na primer, ako kažemo nekom - She would help you, impliciramo da toj ( u ovom slučaju ženskoj) osobi treba nagovestiti da nam treba pomoć, dok je u rečenici - She will help you  verovatnoća je mnogo veća, tj. izvesno je da će nam ona pomoći.

  1. Izražavaju ljubaznost

Osobi kojoj je engleski maternji jezik rečenica: “Could you do me a favor?” zvučaće prijatnije i manje nasrtljivo nego: Can you do me a favor?”

  1. Slaganje vremena

Tom kaže Džonu : “I may go skiing in November.”   Nešto kasnije Džon priča sa Anom o Tomu i kaže: “Tom said he might go skiing in November.” Modalni glagol may postaje might da bi se slagao sa glagolom say koji je u prošlom vremenu.

Postoje i drugi modali 

Pored may, might, can, could, will, would, shall, should i must, postoje još neki dalji rođaci porodice modala. Jedan od njih je ought koji se razlikuje od ostalih modala zato što posle njega koristimo infinitive sa to. Pa možemo da kažemo : “We must go,” ili “We should go”, ali ako koristimo ought, onda će biti “We ought to go.” Još dalji rod su neke arhaične upotrebe glagola need i dare : Silly people need not apply.” i “How dare you speak to me that way? “

Na jugu Amerike se koriste dupli modali

We might could help you.

You might should apologize to him.

Ove rečenice nisu potpuno bez smisla, one zapravo znače isto što i :  

We might be able to help you, tj.

Maybe you should apologize to him.

Ali u stardandnom engleskom iako drugi pomoćni glagoli mogu da idu iza modala, kombinacija dva modala nije moguća.

 

Pogledajte aktuelnu akcijsku ponudu kurseva stranih jezika klikom na: Akcijske cene!

 

Pogledajte našu ponudu kurseva engleskog jezika:

Premium kurs engleskog jezika
Konverzacijski kurs engleskog jezika
Kurs Engleski MAX 3

Pročitajte još korisnih saveta o učenju stranih jezika i otkrijte jezičke zanimljivosti u Bazi znanja.

 

Prijavite se na mejling listu i dobijajte najnovije tekstove iz baze znanja na svoj i-mejl.

ucenje-jezika-beograd