Par saveta za uspešno polaganje TOEFL ispita

Saveti za uspešnu pripremu za TOEFL ispit

Test engleskog kao stranog jezika (TOEFL) ključan je korak za osobe čiji maternji nije engleski, a koje žele da studiraju ili rade u zemljama engleskog govornog područja. Bez obzira da li ste student koji želi da pohađa prestižni univerzitet u inostranstvu ili profesionalac koji želi da napreduje u karijeri, polaganje TOEFL-a je od suštinskog značaja. Kako biste vam pomogli u tome, sastavili smo listu korisnih saveta za efikasnu pripremu za TOEFL test, uz praktične primere.

 1. Upoznajte se sa formatom TOEFL ispita

Prvi korak u vašoj pripremi za TOEFL jeste upoznavanje sa formatom testa. TOEFL se sastoji od četiri dela: čitanje, slušanje, govor i pisanje. Svaki deo ocenjuje različite jezičke veštine. Na primer, u delu vezanom za čitanje susrešćete se sa različitim vrstama tekstova, kao što su akademski članci, i odgovaraćete na pitanja zasnovana na vašem razumevanju.

      2. Razvijajte veštine upravljanja vremenom

Upravljanje vremenom je ključno na TOEFL-u, jer svaki deo ima određeni vremenski limit. Kao ilustracija toga, u delu koji se odnosi na čitanje imate otprilike 60-80 minuta za odgovor na 36-56 pitanja, u zavisnosti od verzije testa. Vežbajte sa probnim ispitima sa vremenskim ograničenjem kako biste usavršili veštine upravljanja vremenom i poboljšali tempo rada.

     3. Obogatite svoj rečnik

Bogat rečnik je ključan za delove Čitanje i Pisanje na TOEFL-u. Da biste izgradili svoj rečnik, razmotrite redovno čitanje engleskih novina, knjiga i akademskih članaka. Na primer, svakodnevno čitanje engleskog romana ili članka može vas izložiti raznovrsnom rečniku u kontekstu, čime će vam biti lakše da ga zapamtite i koristite u svojim odgovorima.

     4. Aktivno slušajte i pravite beleške

Deo Slušanje ocenjuje vašu sposobnost razumevanja govora na engleskom jeziku. Aktivno slušanje podcasta, TED razgovora ili radio emisija na engleskom može biti korisno. Dok vežbate, pravite beleške o ključnim delovima kako biste poboljšali pamćenje i kasnije efikasno odgovorili na povezana pitanja.

     5. Glasno vežbajte govorni engleski

Usmeni deo TOEFL-a ocenjuje vašu sposobnost jasnog i koherentnog komuniciranja. Snimajte sebe dok govorite o različitim temama, a zatim uporedite svoje odgovore sa govornicima engleskog jezika. Ova praksa će vam pomoći da identifikujete oblasti koje treba poboljšati. Na primer, možete se snimiti dok dajete kratak govor o poznatoj temi, kao što je vaša omiljena knjiga ili film, a zatim unaprediti izgovor i fluentnost.

     6. Unapredite svoje veštine pisanja

Jedan deo TOEFL ispita zahteva da napišete eseje na osnovu datih zadataka. Poboljšajte svoje veštine pisanja tako što ćete pisati eseje na različite teme i vežbati strukturiranje argumenata. Pregledajte i uređujte svoj rad kako biste eliminisali gramatičke i pravopisne greške. Na primer, možete odgovoriti na zadatak, a zatim izmeniti svoje odgovore kako biste poboljšali jasnoću i koherentnost.

     7. Potražite profesionalnu podršku

Razmislite o upisu na kurs pripreme za TOEFL. Iskusan profesor jezika može pružiti personalizovanu povratnu informaciju i ciljane strategije za vaše specifične potrebe. Takođe može da pruži dragocene uvide u format testa i kriterijume za ocenjivanje, što će vam dati konkurentske prednosti.

     8. Radite probne testove

Redovan rad probnih TOEFL testova je jedan od najefikasnijih načina da procenite svoj napredak. ETS (Educational Testing Service), organizacija koja sprovodi TOEFL, nudi zvanične materijale za vežbanje na internetu. Ovi probni testovi simuliraju uslove stvarnog ispita, omogućavajući vam da prepoznate svoje snage i slabosti. Analizirajte svoj rezultat na ovim testovima kako biste usmerili svoje napore na mesta gde su najpotrebniji.

Priprema za TOEFL može biti pravi izazov. Razumevanjem formata testa, efikasnim upravljanjem vremenom, proširenjem rečnika i aktivnom vežbom možete značajno da povećate svoje šanse za uspeh.

Za više informacija posetite: Pripremni kursevi za TOEFL i IELTS ispite


Pročitajte još korisnih saveta o učenju stranih jezika i otkrijte jezičke zanimljivosti u Bazi znanja.


Prijavite se na mejling listu i dobijajte najnovije tekstove iz baze znanja na svoj i-mejl.

  Popunjavanje formulara zaštićeno je SSL enkripcijom.

  *Klikom na dugme Pošalji, dajem saglasnost da mi EQUILIBRIO - Obrazovni sistem može periodično slati nove korisne tekstove za učenje stranih jezika (putem i-mejla)

  <
  <

  MENI