Da li si čuo najnovije vesti, na engleskom?

Volite da budete informisani i redovno čitate vesti? To je ljubav koja može biti iskorišćena u svrhu učenja engleskog jezika zahvaljujući internet stranicama koje nude najnovije vesti ispričane jezikom prilagođenim različitim nivoima znanja.

Breaking News (breakingnewsenglish.com) je stranica gde novine mogu čitati svi, bez obzira na nivo znanja. Dobro, ipak potrebno je elementarno poznavanje jezika. Vesti su prepričane, pojednostavljene i prilagođene različitim nivoima znanja (Level 0 - Level 6). Nakon svake pročitane vesti slede  gramatička i vežbanja vokabulara, vežbe razumevanja odslušanog teksta kao i diktati. Nakon svakog vežbanja data su i rešenja, tako da možete sami proveriti tačnost svojih odgovora.

News in Levels (newsinlevels.com) nudi najnovije vesti za tri različita nivoa znanja. Naime, Level 1 tesktovi su oni koji su napisani uz korišćenje 1000 najvažnijih reči u engleskom jeziku, Level 2 vesti ispričane su uz upotrebu 2000, a Level 3 uz upotrebu 3000 najvažnijih reči u engleskom jeziku. Kada budete u mogućnosti da u potpunosti razumete vesti na pomenutom najnižem nivou pod imenom Level 1,  to znači da znate 1000 reči na engleskom jeziku i da je vreme da pređete na Level 2.  Uz pomoć vesti na ovom sajtu možete unaprediti sve četiri jezičke veštine (veštinu usmenog i pismenog izražavanja, veštinu razumevanja odslušanih i pročitanih tekstova). Kako?

Razumevanje pročitanog teksta – Pročitajte sve današnje vesti i prevedite sve reči koje vam nisu poznate. Pročitajte vesti od prethodnog dana i vidite da li se sećate značenja svih reči.

Razumevanje odslušanog teksta – Odslušajte sve vesti za danas. Posle svake rečenice bi bilo dobro da zaustavite snimak i ponovite rečenicu. Isto to bi bilo dobro uraditi sa vestima od prethodnog dana.

Pismeno izražavanje – Odgovorite na pitanja koja se nalaze ispod današnjih vesti i zapišite ih u komentarima. Razmenjujte mišljenja o pročitanim vestima sa drugima koristeći Chat room u trajanju od najmanje 2 minuta.

Usmeno izražavanje -  Izaberite osobu u okviru SKYPE section stranice i pričajte potpuno besplatno.  Sa tom osobom možete razgovarati o pročitanim vestima ili možete odgovarati na pitanja koja su data na stranici  Questions.

Da vesti prestanu biti izvor loših informacija i postanu izvor zadovoljstva i učenja! Uživajte!

 

Pogledajte aktuelnu akcijsku ponudu kurseva stranih jezika klikom na: Akcijske cene!

Pogledajte našu ponudu kurseva engleskog jezika:

Premium kurs engleskog jezika
Konverzacijski kurs engleskog jezika
Kurs Engleski MAX 3

 

Pročitajte još korisnih saveta o učenju stranih jezika i otkrijte jezičke zanimljivosti u Bazi znanja.

 

Prijavite se na mejling listu i dobijajte najnovije tekstove iz baze znanja na svoj i-mejl.

Popunjavanje formulara zaštićeno je SSL enkripcijom.

*Klikom na dugme Pošalji, dajem saglasnost da me predstavnik EQUILIBRIO - Obrazovnog sistema može lično kontaktirati u vezi sa prijavom na ovaj kurs jezika. (putem telefona ili i-mejla)

ucenje-jezika-beograd-popust

MENI