Važna pravila koja se koriste pri oslovljavanju u engleskom jeziku

Sigurno vam se desilo da ste proveli deset minuta ispred monitora razmišljajući da li da počnete mejl sa  rečima Draga gospođo ili gospođice ili ste se pitali u kom momentu je zgodno preći sa Vi na ti?

U nastavku teksta smo za vas spremili set pravila koja se koriste pri oslovljavanju u engleskom jeziku.

  • Kada se osobi obraćamo direktno, koristimo ime te osobe ili zvanje.

Hello, Emma , how are you?

Professor Smith, do you have time to look at my essay?

  • Kada pričamo o nekom drugom, oslovljavanje će zavisiti od našeg odnosa sa njima.

-Osobe oslovljavamo imenom samo u neformalnim situacijama:

A: Have you seen Tom today?

B: No, I haven’t seen him for ages.

-Kada nismo sigurni da sagovornik zna osobu o kojoj pričamo, koristimo ime i prezime:

Do you know Garrett O’Brian? He works in our Dublin office.

  • U formalnim situacijama oslovljavamo osobu sa Mr/Mrs/Ms/Dr + prezime. Pomenute titule se ne koriste same ili sa imenom.

Dr McDonald, can you call me back?  Dr David, can you …?

Mrs Turner, can you sign here? Mrs, can you sign here …?

Mr/ˈmɪstə(r)/ koristimo za muškarce – gospodin.

Mrs/ˈmɪsɪz/ koristimo za udate žene – gospođa.

Ms/məz/ koristimo za žene, ne označava bračno stanje žene.

Miss /mis/ koristimo za neudate žene, gospođice, mada se ovaj oblik sve ređe koristi.

Sir i Madam su reči koje se najčešće koriste na mestima kao što su prodavnice, hoteli ili mesta uslužne delatnosti. Takođe se koriste da se počne formalno pismo ukoliko ne znamo ime osobe kojoj pišemo.

PROČITAJTE I: JEZIČKE POSLASTICE ENGLESKOG JEZIKA

Dear Sir/Madam,

I’m writing to inform you…

[U prodavnici: prodavac se obraća mušteriji]     How can I help you, madam?

  • Kada želimo da se obratimo grupi ljudi koristimo folks, guys, everyone/everybody, children, boys, lads, girls, ladies, gentlemen. Ladies and gentlemen je formalnije od folks ili guys. Guys se sve više koristi za grupe ljudi oba pola, ne samo za muškarce.

 OK, boys, lunch is ready!

Everybody, could you come in and take your seat, please?

Hey guys, wait for me!

  • Kada se obraćamo neznancima, u engleskom jeziku ne postoji neka standardizovana forma, uglavnom se koriste izrazi pooput Hello, SorryExcuse me da bi se privukla pažnja.

Sorry, you’ve dropped your keys.

Excuse me, is there a post office nearby?

  • Kada je reč o članovima porodice, mother je poprilično formalan način da se obratimo majci. Takođe se koriste: mum, mam, mummy koje su manje formalne varijante, pritom se mom uglavnom koristi u Americi. Father je formalan način da se obratimo ocu, a takođe se koriste i: dad, daddy, papa koji su manje formalni. Za baku koristimo: gran, grandma, nana, nan, a za deku koristimo: grandad, grandpa, granpy, gramps, pops.

Mum, can you fix this?

My gran’s the best cook ever!!!

  • Neki od termina koji se koriste kada želimo da pokažemo naklonost ili kada nam je neko blizak su: darling, dear, love, luvvie, sweetheart.

Darling, you look fabulous!

Simon, love, can you answer the phone?

Pogledajte aktuelnu akcijsku ponudu kurseva engleskog jezika klikom na: Kurs engleskog jezika!

Pročitajte još korisnih saveta o učenju stranih jezika i otkrijte jezičke zanimljivosti u Bazi znanja.

<
<

MENI