Pridev SHORT u engleskom jeziku i najčešći primeri

Pridev SHORT u engleskom jeziku ima dva značenja – nisko i kratko!

Međutim, ono što buni učenike i zbog čega je ovaj pridev nekad komplikovan jesu su fraze i idiomi koji u sebi kriju reč SHORT, a zapravo se ne prevode na bukvalan način.

U nastavku ćete pronaći četiri najpoznatije fraze sa prevodom, te će vam upotreba ovog prideva biti mnogo lakša i jasnija.

Da li želite besplatno da dobijete online lekciju engleskog jezika - Business Vocabulary? Kliknite na LINK.

TO MAKE A LONG STORY SHORT

Reč je o frazi koja se upotrebljava na kraju izlaganja kako biste sumirali sve što je do tada rečeno. Prevod na naš jezik bi bio “SKRATITI PRIČU”.

SELL YOURSEL SHORT

Tom frazom govorite da sebe ne cenite dovoljno.

Never sell yourself short!

SHORT OF SOMETHING

I’m afraid I’m a little short this month.

U prevodu na naš jezik, ova poznata fraza služi da opiše da neka osoba nema dovoljno novca ovoga meseca. Takođe, zapamtite da skup reči "short of" prevodimo kao "nemati dovoljno (nečega)".

SHORT FOR SOMETHING

Ova fraza se upotrebljava kada koristite skraćene oblike za pun naziv nečega. Na primer, Call me Jo—it's short for Joanna ili file transfer protocol or FTP for short.

PROČITAJTE I... ZANIMLJIVO POREKLO POZNATIH IDIOMA U ENGLESKOM

Foto: Designed by Freepik

 

Pogledajte našu akcijsku ponudu kurseva stranih jezika klikom na: Akcijske cene!

Pročitajte još korisnih saveta o učenju stranih jezika i otkrijte jezičke zanimljivosti u Bazi znanja.

 

Prijavite se na mejling listu i dobijajte najnovije tekstove iz baze znanja na svoj i-mejl.

    Popunjavanje formulara zaštićeno je SSL enkripcijom.

    *Klikom na dugme Pošalji, dajem saglasnost da mi EQUILIBRIO - Obrazovni sistem može periodično slati nove korisne tekstove za učenje stranih jezika (putem i-mejla)

    <
    <

    MENI