Tri reči u engleskom koje najčešće zbunjuju - ensure, assure ili insure?

Kao i u svim jezicima, i u engleskom jeziku postoje reči koje se slično pišu i izgovaraju, zahvaljujući tome što dele isti koren reči, ali i pored toga, njihova značenja se razlikuju. Pogledajte tri reči koje nas najčešće zbunjuju:

INSURE /ɪnˈʃɔː/- osigurati se od rizika, ili osigurati svoju imovinu od rizika, kao što su povrede, krađa ili smrt.

Primer: The house is insured for two million euros.

Kuća je osigurana na dva miliona evra.

All our household goods are insured against accidental damage.

Sva imovina u našem domaćinstvu je osigurana protiv nehotičnog oštećenja.

Dobro je znati da imenica izvedena od ovog glagola glasi INSURANCE.

PROČITAJTE I... 20 ZANIMLJIVOSTI O SVETSKIM JEZICIMA

ENSURE /ɪnˈʃɔː/  - postarati se da se nešto (ne) desi.

primer: The role of the police is to ensure (that) the law is obeyed.

            Uloga policije je da se postara da se zakon poštuje.

            Their victory ensured a place in the Cup Final for the Italian team.

            Pobeda italijanskog tima osigurala/zagarantovala im je mesto u finalu Kupa.

Možemo primetiti da se značenja glagola INSURE I ENSURE poklapaju u određenim segmentima, ali se u slučaju glagola INSURE, značenje ,,osigurati’’ uglavnom koristi bukvalno, dok se u slučaju glagola ENSURE koristi metaforički.

ASSURE /əˈʃɔː/ - uveriti nekoga u tačnost/ispravnost određene tvrdnje.

primer: He’s telling the truth, I can assure you.

            Uveravam vas da on govori istinu.

            You can rest assured that I shall be there as promised.

            Budite uvereni da ću biti tamo, kao što sam i obećao.

Da li želite besplatno da dobijete online lekciju engleskog jezika - Business Vocabulary? Kliknite na LINK.

Kako se znanje najbolje potvrđuje kroz vežbu i praktične primere, uradite ovaj kratki test i proverite razumevanje razlike između glagola INSURE, ENSURE i ASSURE.

 1. Can you INSURE/ASSURE the package for the value of the contents?
 2. George’s ASSURED/ENSURED me that my presentation was appropriate.
 3. You have my ASSURANCE/INSURANCE that I will be on time.
 4. The company put two extra clauses into their contract to ASSURE/ENSURE that they covered everything.
 5. Please ASSURE/INSURE me that you will drive safely.
 6. They decided to INSURE/ENSURE their new bicycles against theft.
 7. Following the work plan will ENSURE/INSURE that the project is completed on time.
 8. Your house was INSURED/ASSURED when the storm hit.
 9. It is very expensive to INSURE/ENSURE homes in Florida against hurricane damage.
 10. Can you ASSURE/INSURE me that we won't have any problems with this software?

 

ANSWERS:  1) insure 2) assured 3) assurance 4) ensure 5) assure 6) insure 7) ensure 8) insured 9) insure 10) assure

 

Pogledajte aktuelnu akcijsku ponudu kurseva stranih jezika klikom na: Akcijske cene!

Pročitajte još korisnih saveta o učenju stranih jezika i otkrijte jezičke zanimljivosti u Bazi znanja.

 

Prijavite se na mejling listu i dobijajte najnovije tekstove iz baze znanja na svoj i-mejl.

  Popunjavanje formulara zaštićeno je SSL enkripcijom.

  *Klikom na dugme Pošalji, dajem saglasnost da mi EQUILIBRIO - Obrazovni sistem može periodično slati nove korisne tekstove za učenje stranih jezika (putem i-mejla)

  <
  <

  MENI