Britanski i američki engleski: razlike u pisanju

Engleski jezik kao jedan od najrasprostranjenijih jezika na svetu svoje dve najpoznatije  varijante ima kod govornika iz Velike Britanije, tačnije Engleske s jedne, i Amerike s druge strane. Iako se razlike između britanskog i američkog engleskog mogu analizirati na više nivoa, ovde se bavimo isključivo razlikama u spelingu. S obzirom na to da je u engleski jezik ušlo dosta reči iz drugih jezika kao što su francuski, grčki, latinski itd. Britanci su nastojali da zadrže originalnu pisanu formu, dok su Amerikanci prilagodili reč kako bi bila što sličnija svome izgovorenom obliku. Tako da npr. globalisation ili globalization u britanskom ima samo jednu varijantu globalization američkom engleskom. Razlike se uglavnom odnose na završni slog reči i primećuju se u narednim slučajevima:

1. Imenice koje se u britanskom engleskom završavaju na –re, u američkom imaju završetak –er.

metre – meter

centre – center

theatre – theater

litre – liter

2. Imenice sa nastavkom –our u britanskom gube slovo ‘u’ u svojoj američkoj varijanti.

flavour – flavor

humour – humor

neighbour – neighbor

colour – color

PROČITAJTE I...ZANIMLJIVO POREKLO IDIOMA U ENGLESKOM

3. Britanski engleski preferira imenički nastavak –ce, dok američki koristi –se.

defence – defense

licence – license

offence – offense

americki vs britanski

4. U britanskom engleskom neki glagoli mogu imati dva nastavka –ise ili –ize, ali u američkom pravopisu prihvaćen je samo nastavak –ize. Ukoliko je u pitanju nastavak –yse, on se upotrebljava samo u britanskom, a –yze u američkom.

apologise/apologize – apologize                     analyse – analyze

organise/organise – organize                         paralyse – paralyze

recognise/recognize – recognize

realise/realize – realize

5. Naredne imenice u engleski su došle iz grčkog jezika i dok su u britanskoj verziji zadržale nastavak –gue, u američkoj pored standardne postoji i skraćena verzija.

analogue – analogue/analog

catalogue – catalogue/catalog

dialogue – dialogue/dialog

6. Kod nekih glagola kao što su travel i fuel prilikom dodavanja nastavaka –ed za Past Simple Tense ili –ing za Present Continuous Tense dolazi do dupliranja poslednjeg suglasnika ‘l’ u britanskom engleskom (travelled/travelling, fuelled/fuelling), dok u američkom to nije nužno (traveled/traveling, fueled/fueling).

Pogledajte aktuelnu akcijsku ponudu kurseva stranih jezika klikom na: Akcijske cene!

Pročitajte još korisnih saveta o učenju stranih jezika i otkrijte jezičke zanimljivosti u Bazi znanja.


Pogledajte utiske našeg polaznika o kursu engleskog jezika u EQUILIBRIO - Obrazovnom sistemu:

Prijavite se na mejling listu i dobijajte najnovije tekstove iz baze znanja na svoj i-mejl.

    Popunjavanje formulara zaštićeno je SSL enkripcijom.

    *Klikom na dugme Pošalji, dajem saglasnost da mi EQUILIBRIO - Obrazovni sistem može periodično slati nove korisne tekstove za učenje stranih jezika (putem i-mejla)

    <
    <

    MENI