Prednosti i mane Guglovog prevodioca

Sa brzim, sveprožimajućim i, iznad svega, neospornim razvojem tehnologije, čovek na raspolaganju ima alate u vidu softvera koji mu u mnogo čemu olakšavaju svakodnevni život. Veliki broj softvera može se lako koristiti na internetu ili se preuzeti sa interneta. Slobodno možemo reći da mnogobrojni lako dostupni alati rade određeni deo posla umesto nas. Podrazumeva se, svakako, da znamo da ih koristimo, kao i da poznajemo njihova ograničenja. S tim u vezi, ni alati za prevođenje nisu izuzetak.

Google Translate (Guglov prevodilac)

Kao primer najkorišćenijeg prevodilačkog alata uzećemo popularni Google Translate (Guglov prevodilac). Guglov prevodilac uglavnom koriste laici kada im je potreban prevod neke reči ili fraze, za šta Guglov prevodilac može biti vrlo koristan. Štaviše, ukoliko je reč koju želite da prevedete višeznačna, Guglov prevodilac vam nudi ne samo prevod svih značenja te reči, već i sinonime.

Ovaj onlajn prevodilac je toliko usavršen da lako možete dobiti približno tačan prevod čak i nesvakidašnjih reči. Uzmimo kao primer engleski pridev lacklustre, čija definicija u rečniku Cambridge Advanced Learner's Dictionary glasi without energy and effort (bez energije ili truda). Prevodi koje pokazuje Guglov prevodilac su mutan i bez sjaja. Iako je prevod približno tačan, Guglov prevodilac ne daje primere upotrebe ove reči ni na engleskom ni na srpskom jeziku. Moramo uzeti u obzir da Guglov prevodilac nije rečnik, u kome se gotovo uvek mogu naći primeri upotrebe neke reči ili fraze, ali je očigledno da ovako izolovan prevod bez primera upotrebe u kontekstu ostavlja značenje prevedene reči nedorečenim.

Prevođenje fraza sa stranog jezika

Kada je u pitanju prevod fraza, rezultati su višestruki. Kako Guglov prevodilac nudi tačan prevod fraze pursuant to, koja je specifična za pravni registar, a prevod glasi u skladu sa (zakonom, članom itd.), može se zaključiti da ova alatka efikasno prevodi frazalne konstrukcije, čak i kada su stilski obeležene, što je ovde slučaj. Međutim, zanimljivi su prevodi idioma, koji predstavljaju fraze čije se ukupno značenje ne može izvesti iz značenja svake pojedinačne reči. Takvi su izrazi kad na vrbi rodi grožđe, kupiti mačku u džaku, doterati cara do duvara itd.

Prevođenje idioma sa stranog jezika

Kada biste pokušali da prevedete idiom kad na vrbi rodi grožđe u Guglovom prevodiocu, dobili biste *when the pigs eat ili *when in his lifetime, ukoliko se zada komanda prevoda sa hrvatskog jezika. Iako prvi prevodni ekvivalent svojom strukturom podseća na idiom u engleskom jeziku, ovaj idiom ne postoji, dok je drugo rešenje u potpunosti netačno. Ustaljeni prevodni ekvivalent pomenutog sinonima je when hell freezes over, iako je sa približnim značenjem moguće upotrebiti i when pigs fly. Kada biste obrnuli proces, i hteli da prevedete idiom when hell freezes over na srpski jezik, Guglov prevodilac bi vam ponudio frazu kad pakao zaledi, što očigledno nije adekvatno rešenje, jer se ovakvim bukvalnim prevodom ne bi prenelo značenje idioma, koje glasi nikada.

baner-kurs-engleskog-nemackog-beograd

Prevođenje pasusa sa stranog jezika

Pored prevoda samo jedne reči ili kraće fraze, neretko se dešava da korisnici prevode i čitave pasuse uz pomoć Guglovog prevodica. Jako je važno napomenuti da je Guglov prevodilac vrlo koristan ukoliko vam je neophodan prevod jedne reči, ali je kod prevoda čitavih pasusa ili celokupnih tekstova neophodno proveriti dobijeni prevod, a često i izvršiti korekciju. Kao primer, uzećemo pasus iz novinskog članka Getting lost in the translation preuzetog sa vebsajta news.bbc.co.uk:

Relying on online translation tools can be a risky business, especially if you expect too much of it. For the time being, might translation be something best left to the humans?

Ako se ovaj pasus insertuje u Guglov prevodilac i zada se komanda prevoda sa engleskog na srpski jezik, dobija se sledeći prevod:

Ослањајући се на онлине алата за превођење може бити ризичан посао, поготово ако очекујете превише од ње. За сада, можда превод буде нешто најбоље препустити људима?

Iako je Guglov prevodilac ponudio neka legitimna rešenja, na primer prevod engleske imenice translation (koja u okviru fraze online translation tool ima opisnu funkciju) predloškom frazom za prevođenje, ili prevod fraze for the time being frazom za sada, što ne predstavlja prevod reč-za-reč, složićemo se da su na određenim mestima napravljeni propusti. Fraza online alata nije stavljena u odgovarajući padež, dok bi engleski internacionalizam online na srpski jezik trebalo prevesti transkripcijom, tako da se dobije onlajn. Pomenuta fraza nije stavljena ni u odgovarajući rod, pa kasnije u istoj rečenici imamo ličnu zamenicu za ženski rod u okviru predloške fraze (od) nje, iako je imenica alat muškog roda. Izvornim govornicima srpskog jezika je i na prvi pogled očigledno na kojim se mestima korekcija mora izvršiti.

Da li želite besplatno da dobijete online lekciju engleskog jezika - Business Vocabulary? Kliknite na LINK.

Neosporno je da Guglov prevodilac štedi vreme neophodno za prevod, jer nudi kompletne rečenice koje možete kopirati i nalepiti u svoj dokument, ali moramo biti svesni ograničenja ove popularne prevodilačke alatke. U pitanje se dovodi ne samo gramatička ispravnost prevoda, kao što je slaganje u rodu, broju i padežu, već i stilske greške kao što je pomenuta reč online. Svi izvorni govornici srpskog jezika lako će primetiti gramatička neslaganja, ali činjenica da je onlajn mnogo više u duhu srpskog jezika nego online može isto tako lako promaći mnogima. Slično je i sa frazom a risky business, koji Guglov prevodilac ovde prevodi bukvalno – rizičan posao. Umesto ovog bukvalnog prevoda možemo iskoristiti pridev u srednjem rodu rizično, pa bismo dobili rečenicu Oslanjanje na onlajn alate za prevođenje može biti rizično, što je mnogo prirodnije i stilski prihvatljivije rešenje. Prevođenje se ne svodi samo na poznavanje gramatičkih i leksičkih ekvivalenata, već i stilskih obeležja, što je od naročite važnosti kada su u pitanju tekstovi različitih žanrova.

Iako je značaj Guglovog prevodioca neosporan u svakodnevnom laičkom prevođenju, ne smemo ispustiti iz vida da je ova alatka softver koji radi na osnovu statističke obrade reči i fraza, a ne smislene obrade, odnosno dekodiranja jezičkog sadržaja, koji obavlja ljudski mozak. Jezik se ne sastoji samo iz gramatičkih pravila i leksike, već ga oblikuju i stilska i pragmatička pravila, što prevod sa jednog jezika na drugi čini mnogo kompleksnijim nego što se mnogima čini.

 

Pogledajte aktuelnu akcijsku ponudu kurseva stranih jezika klikom na: Akcijske cene!

Pročitajte još korisnih saveta o učenju stranih jezika i otkrijte jezičke zanimljivosti u Bazi znanja.

 

Prijavite se na mejling listu i dobijajte najnovije tekstove iz baze znanja na svoj i-mejl.

    Popunjavanje formulara zaštićeno je SSL enkripcijom.

    *Klikom na dugme Pošalji, dajem saglasnost da mi EQUILIBRIO - Obrazovni sistem može periodično slati nove korisne tekstove za učenje stranih jezika (putem i-mejla)

    <
    <

    MENI