N deklinacija imenica u nemačkom jeziku

Najpre moramo naglasiti da se imenica u nemačkom jeziku ne deklinira, odnosno ne menja po padežima. Po padežima se menjaju određeni i neodređeni član, negacijski član kein i sve ostale zamenice, prisvojne, pokazne i tako dalje. Prostije rečeno, po padežima se menja ona reč koja stoji ispred imenice. Kako se onda vrši N deklinacija imenica u nemačkom jeziku?

Sama imenica u svim padežima ostaje ista, osim imenica muškog i srednjeg roda u genitivu jednine, kao i u dativu množine.

U genitivu jednine muškog i srednjeg roda imenica dobija nastavak S ili ES, a u dativu množine imenica dobija nastavak N, i to samo ona imenica koja se u množini već ne završava na N i koja u množini nema nastavak S.

Dakle, da pokažemo to šematski:

der Mann - die Männer, die Frau - die Frauen, das Kind - die Kinder

des Mannes - der Männer, der Frau - der Frauen, des Kindes - der Kinder

dem Mann - den Männern, der Frau - den Frauen, dem Kind - den Kindern

den Mann - die Männer, die Frau - die Frauen, das Kind - die Kinder

Međutim, postoji jedna grupa imenica, koja se ipak deklinira. Ovaj tip deklinacije imenica se po gotovo svim programima izučava tek na naprednijim nivoima. Uprkos tome, polaznici i tih naprednijih kurseva često imaju problema sa ovom gramatičkom partijom, iz razloga što su se već navikli na to da se u nemačkom jeziku imenica ne menja. Na sreću, ova gramatička partija je prilično jednostavna.

N deklinacija ili slaba deklinacija je promena određene grupe imenica gde imenica u svim padežima, osim u nominativu jednine, dobija nastavak –N ili –EN.

baner-kurs-nemackog-beograd

Na ovaj način dekliniraju se sledeće imenice:

1. Imenice muškog roda koje se završavaju vokalom E.

Te imenice uglavnom označavaju osobe muškog pola, pripadnike naroda i životinje.

der Hase - die Hasen, der Junge - die Jungen, der Russe - die Russen

des Hasen - der Hasen, des Jungen - der Jungen, des Russen - der Russen

dem Hasen - den Hasen, dem Jungen - den Jungen, dem Russen - den Russen

den Hasen - die Hasen, den Jungen - die Jungen, den Russen - die Russen

2. Određeni broj imenica muškog roda, koje označavaju osobe muškog pola i životinje, ali se ne završavaju na E, takođe se dekliniraju na isti način, dodavanje nastavka –N ili –EN u svim padežima, osim u nominativu jednine.

der Bauer, des Bauern, die Bauern

der Mensch, des Menschen, die Menschen

der Elefant, des Elefanten, die Elefanten

3. Imenice muškog roda, latinskog porekla, koje se završavaju na:

–ANT, –AND: der Musikant, die Musikanten; der Doktorand, die Doktoranden

–ENT: der Student, die Studenten

–IST: der Jurist, die Juristen

–AT: der Diplomat, die Diplomaten

IZUZECI:

Mogli bismo na navedemo dva izuzetka, iako ih po nekim podelama ima i više. Ali takoreći pravi izuzeci su DAS HERZ i DER HERR.

Imenica das Herz je očigledan izuzetak od gore navedenih pravila, jer nije muškog roda. Ona i neće dobijati u svim padežima nastavak –EN.

Imenica der Herr je izuzetak, pošto će u jednini dobijati nastavak –N, dok u množini –EN.

das Herz, die Herzen, der Herr, die Herren

des Herzens, der Herzen, des Herrn, der Herren

dem Herzen, den Herzen, dem Herrn, den Herren

das Herz, die Herzen, den Herrn, die Herren

PROČITAJTE I... DEKLINACIJA PRIDEVA U NEMAČKOM JEZIKU - OBJAŠNJENJE I PRIMERI

 

Pogledajte aktuelnu akcijsku ponudu kurseva stranih jezika klikom na: Akcijske cene!

Pročitajte još korisnih saveta o učenju stranih jezika i otkrijte jezičke zanimljivosti u Bazi znanja.

Saznajte sve o učenju nemačkog jezika i životu u zemljama nemačkog govornog područja na sajtu www.ucenjenemackog.rs

 

Prijavite se na mejling listu i dobijajte najnovije tekstove iz baze znanja na svoj i-mejl.

    Popunjavanje formulara zaštićeno je SSL enkripcijom.

    *Klikom na dugme Pošalji, dajem saglasnost da mi EQUILIBRIO - Obrazovni sistem može periodično slati nove korisne tekstove za učenje stranih jezika (putem i-mejla)

    <
    <

    MENI