N deklinacija imenica u nemačkom jeziku

Najpre moramo naglasiti da se imenica u nemačkom jeziku ne deklinira, odnosno ne menja po padežima. Po padežima se menjaju određeni i neodređeni član, negativna zamenica kein i sve ostale zamenice, prisvojne, pokazne i tako dalje. Prostije rečeno, po padežima se menja ona reč koja stoji ispred imenice.

Sama imenica u svim padežima ostaje ista, osim imenica muškog i srednjeg roda u genitivu jednine, kao i u dativu množine.

U genitivu jednine muškog i srednjeg roda imenica dobija nastavak S ili ES, a u dativu množine imenica dobija nastavak N, i to samo ona imenica koja se u množini već ne završava na N i koja u množini nema nastavak S.

Dakle, da pokažemo to šematski:

der Mann   die Männer   die Frau   die Frauen   das Kind   die Kinder

des Mannes   der Männer   der Frau   der Frauen   des Kindes   der Kinder

dem Mann   den Männern   der Frau   den Frauen   dem Kind   den Kindern

den Mann   die Männer   die Frau   die Frauen   das Kind   die Kinder

Međutim, postoji jedna grupa imenica, koja se ipak deklinira. Ovaj tip deklinacije imenica se po gotovo svim programima izučava tek na naprednijim nivoima. Uprkos tome, polaznici i tih naprednijih kurseva često imaju problema sa ovom gramatičkom partijom, iz razloga što su se već navikli na to da se u nemačkom jeziku imenica ne menja.
Na sreću, ova gramatička partija je prilično jednostavna.

N deklinacija ili slaba deklinacija je promena određene grupe imenica gde imenica u svim padežima, osim u nominativu jednine, dobija nastavak –N ili –EN.

Na ovaj način dekliniraju se sledeće imenice:

1. Imenice muškog roda koje se završavaju vokalom E.

Te imenice uglavnom označavaju osobe muškog pola, pripadnike naroda i životinje.

der Hase   die Hasen   der Junge   die Jungen   der Russe   die Russen

des Hasen   der Hasen   des Jungen   der Jungen   des Russen   der Russen

dem Hasen   den Hasen   dem Jungen   den Jungen   dem Russen   den Russen

den Hasen   die Hasen   den Jungen   die Jungen   den Russen   die Russen

2. Određeni broj imenica muškog roda, koje označavaju osobe muškog pola i životinje, ali se ne završavaju na E, takođe se dekliniraju na isti način, dodavanje nastavka –N ili –EN u svim padežima, osim u nominativu jednine.

der Bauer, des Bauern, die Bauern

der Mensch, des Menschen, die Menschen

der Elefant, des Elefanten, die Elefanten

3. Imenice muškog roda, latinskog porekla, koje se završavaju na:

–ANT, –AND : der Musikant, die Musikanten; der Doktorand, die Doktoranden

–ENT : der Student, die Studenten

–IST : der Jurist, die Juristen

–AT : der Diplomat, die Diplomaten

IZUZECI:

Mogli bismo na navedemo dva izuzetka, iako ih po nekim podelama ima i više. Ali takoreći pravi izuzeci su DAS HERZ i DER HERR.

Imenica das Herz je očigledan izuzetak od gore navedenih pravila, jer nije muškog roda. Ona i neće dobijati u svim padežima nastavak –EN.

Imenica der Herr je izuzetak, pošto će u jednini dobijati nastavak –N, dok u množini –EN.

das Herz   die Herzen   der Herr   die Herren

des Herzens   der Herzen   des Herrn   der Herren

dem Herzen   den Herzen   dem Herrn   den Herren

das Herz   die Herzen   den Herrn   die Herren

 

Pogledajte aktuelnu akcijsku ponudu kurseva stranih jezika klikom na: Akcijske cene!

Saznajte sve o učenju nemačkog jezika i životu u zemljama nemačkog govornog područja na sajtu www.ucenjenemackog.rs

 

Pogledajte našu ponudu kurseva nemačkog jezika:

Premium kurs nemačkog jezika
Kurs Deutsch express

Pročitajte još korisnih saveta o učenju stranih jezika i otkrijte jezičke zanimljivosti u Bazi znanja.

 

Prijavite se na mejling listu i dobijajte najnovije tekstove iz baze znanja na svoj i-mejl.

Popunjavanje formulara zaštićeno je SSL enkripcijom.

*Klikom na dugme Pošalji, dajem saglasnost da me predstavnik EQUILIBRIO - Obrazovnog sistema može lično kontaktirati u vezi sa prijavom na ovaj kurs jezika. (putem telefona ili i-mejla)

MENI