Koliko se razlikuje engleski u Velikoj Britaniji i SAD?

Engleski je toliko rasprostranjen jezik da bi se reklo da postoji više engleskih jezika, ali dve varijante su najpoznatije – britanski engleski i (severno)američki engleski. Možda se većini čini da je razlika između jednog i drugog samo u izgovaranju ili neizgovaranju glasa r, ali razlike su dosta složenije i ogledaju se na više jezičkih nivoa. Ovo je mali pregled najvećih razlika.

Da li želite besplatno da dobijete online lekciju engleskog jezika - Business Vocabulary? Kliknite na LINK.

Teško je u tekstu ilustrovati razlike u izgovoru, tako da ćemo samo navesti neke reči koje su reprezentativne, a vi možete poslušati obe varijante izgovora na www.oxfordlearnersdictionaries.com i www.learnersdictionary.com. Kao što smo već naveli, suglasnik r u britanskom engleskom ne izgovara se ispred drugih suglasnika kao u reči card, niti kad je na kraju reči kao u doctor, što ne važi za američki. Ali, i glas t različito se izgovara što se može čuti u rečima cottage i attic. Reč cottage pokazuje i različito čitanje vokala – dok je u britanskom engleskom to kratko o, u američkom je dugo a.

Značajne su razlike u leksici, pri čemu se misli i na pojedinačne reči i na čitave izraze, naravno. U tabeli možete proveriti svoje poznavanje parnjaka, a rešenja su na kraju teksta.

BritishEnglish AmericanEnglish Serbian
1. a (bank)note novčanica
2. a chemist’s apoteka
3. a tap slavina
4. a bank holiday državni praznik
5. pavement trotoar
6. a motorway autoput
7. a waistcoat muški prsluk
8. a torch bater-lampa
9. a queue red za čekanje
10. the underground podzemna železnica
11. a car park parking (garaža)
12. a mobile phone mobilni telefon
13. a block of flats soliter ili velika stambena zgrada
14. trousers pantalone
15. chips pomfrit
 1. Ovde se misli na RP (Received pronunciation) iliti BBC English.
 2. U nekim dijalektima, r se uvek izgovara.

General American

Interesantno je da američki engleski ima dosta starih reči koje su se izgubile iz upotrebe u britanskom varijetetu. Čuveni primer jeseni – u britanskom je autumn, a u američkom fall. Američki engleski je „začet“ kad su se prvi doseljenici, engleski puritanci, doselili na istočnu obalu Severne Amerike početkom 17. veka. Oni su sa sobom prirodno poneli tadašnji engleski govor koji se posle razvijao ne sasvim samostalno, ali u nekim novim pravcima.

Znatan je broj reči koje imaju dvojne oblike u pisanju, pri čemu će američki speling biti onaj jednostavniji. Američki speling reči, koje se mogu dvojako pisati, ekonomičniji je – koristi manje slova i oslanja se na podudarnost između napisanog i izgovorenog. Tako se kombinacija ou u američkoj varijanti piše kao o – npr. colour – color, honour – honor, harbour – harbor. Izuzetak su jednosložne reči kao hour, koja se isto piše i u britanskom i američkom. U sledećim primerima biće lako prepoznati britansku i američku varijantu: Marlborough – Marlboro, travelling – traveling, jewellery – jewelry, dialogue – dialog, catalogue – catalog, programme – program. Smatra se i da je sufiks –ise češći u britanskom engleskom, a –ize u američkom: organise – organize, realise – realize.

I u gramatici postoje izvesne razlike. Najznačajnija je da američki engleski manje koristi glagolsko vreme Present Perfect u pojedinim upotrebama. Tako je u redu reći I never did that before, dok je u britanskom pravilnije I have never done that before. Razlike se pojavljuju kad se ovo vreme koristi za iskazivanje radnje koja se desila u prošlosti u nekom trenutku koji ne spominjemo. Zatim, postoje razlike u prošlom participu – treća kolona glagola get glasi gotten u američkom engleskom, a got u britanskom. Glagoli learn i dream u britanskom engleskom tretiraju se kao nepravilni te im druga i treća kolona glase learnt i dreamt, dok su na američkom kontinentu pravilni, te ti isti oblici glase learned i dreamed.

Rešenja iz tabele: 1 a bill; 2 a pharmacy; 3 a faucet; 4 a national holiday; 5 sidewalk; 6 a freeway; 7 a vest; 8 a flashlight; 9 a line; 10 the subway; 11 a parking lot; 12 a cell phone; 13 an apartment block; 14 pants; 15 fries

 

Pogledajte aktuelnu akcijsku ponudu kurseva stranih jezika klikom na: Akcijske cene!

Pročitajte još korisnih saveta o učenju stranih jezika i otkrijte jezičke zanimljivosti u Bazi znanja.

 

Prijavite se na mejling listu i dobijajte najnovije tekstove iz baze znanja na svoj i-mejl.

  Popunjavanje formulara zaštićeno je SSL enkripcijom.

  *Klikom na dugme Pošalji, dajem saglasnost da mi EQUILIBRIO - Obrazovni sistem može periodično slati nove korisne tekstove za učenje stranih jezika (putem i-mejla)

  Pogledajte utiske našeg polaznika o kursu engleskog u EQUILIBRIO - Obrazovnom sistemu:

  <
  <

  MENI