Premium kursevi - KLASIČNA ILI ONLINE NASTAVA

premium kurs

Već 20 godina otvaramo vrata sveta...

PREMIUM KURSEVI stranih jezika su pravi izbor za sve one koji žele da na najbolji i najefektniji način ulože u svoje znanje i brzo steknu trajno primenljiva znanja iz stranog jezika, kao rezultat temeljnog i sistematičnog rada i primene najsavremenijih metoda.

Časovi jezika su dinamični, interaktivni i tematski zanimljivi, a atmosfera na času pozitivna i izuzetno podsticajna. U svom radu, primenjujemo najsavremeniji konverzacijski metod, koji vas od prvog trenutka navodi da govorite na stranom jeziku i maksimalno aktivirate kako prethodno, tako i tek stečeno znanje. Gramatika se usvaja kroz posebno osmišljen metod koji je lak i razumljiv.

Visokokvalitetnu nastavu na PREMIUM kursevima izvode stručni i kvalifikovani predavači sa bogatim višegodišnjim iskustvom,  koji vam uz savremene nastavne metode, rečnike, literaturu i audio materijale pružaju visokokvalitetnu nastavu stranog jezika.

PREMIUM kursevi se organizuju za polaznike svih nivoa znanja i mogu biti u vidu KLASIČNE nastave (u prostorijama naše škole, u malim mentorskim grupama sa 3 ili 4 polaznika) ili u vidu ONLINE nastave (preko Skype-a, u malim mentorskim grupama do 6 polaznika).

Za pohađanje KLASIČNE nastave u ponudi su četiri nastavna centra: Vukov spomenik, Zeleni venac, Novi Beograd - Geneks i Banovo brdo.

Za pohađanje ONLINE nastave sve što vam je potrebno jeste računar (ili bilo koji smart uređaj) i pristup internetu!

Za uspešnu karijeru potrebna su dodatna znanja i veštine. Pogledajte šta o našim kursevima stranih jezika kažu poznati sportisti, glumci, pevači... 

UPIS NA PREMIUM KURSEVE STRANIH JEZIKA 

U ponudi su Premium kursevi: engleskog, nemačkog, španskogitalijanskog jezika. 

Početak KLASIČNE i ONLINE nastave je polovinom oktobra 2020, kursevi traju od oktobra do kraja decembra 2020. godine, tempo rada je 2 puta nedeljno po 90 minuta, termini su dnevni, poslepodnevni i večernji.

U KRIZNIM VREMENIMA, KAO ŠTO JE OVO, JEDINA SIGURNA INVESTICIJA JE - ZNANJE!

PRAVO JE VREME DA OSIGURATE SEBI BOLJU BUDUĆNOST.

Opšte informacije o PREMIUM kursevima stranih jezika:

premium-kurs-engleskog-jezika-beograd

 • u ponudi su: engleski, nemački, španski i italijanski jezik
 • početak nastave - polovinom oktobra 2020.
 • termini nastave - dnevni, poslepodnevni i večernji 
 • u ponudi su svi nivoi učenja (od A1 do C1)
 • nastavu izvode isključivo diplomirani filolozi
 • fond kursa – 46 školskih časova (kompletan jedan podnivo učenja – pun nastavni fond)
 • nastava se održava u vidu KLASIČNE NASTAVE (u prostorijama naše škole) ili u vidu ONLINE NASTAVE (preko Skype-a) - po izboru polaznika
 • KLASIČNA NASTAVA:
  - trajanje kurseva - od oktobra do kraja decembra 2020. godine
  - tempo rada - 2 puta nedeljno po 90 minuta
  - male mentorske grupe sa 3 ili 4 polaznika
  - lokacije za nastavu engleskog i nemačkog jezika: Vukov spomenik, Zeleni venac, Novi Beograd - Geneks i Banovo brdo
  - lokacija za nastavu italijanskog i španskog jezika - Vukov spomenik
 • ONLINE NASTAVA:
  - trajanje kurseva - od oktobra do kraja decembra 2020. godine
  - tempo rada - 2 puta nedeljno po 90 minuta
  - male mentorske grupe sa 3 do 6 polaznika
  - ONLINE nastava se održava putem Skype-a
 • izdavanje zvaničnog sertifikata EQUILIBRIO - Obrazovnog sistema
CENA PREMIUM KURSA
za ceo kurs
249 €
 

 Plaćanje se vrši u dinarima, prema srednjem kursu NBS na dan uplate

Osnovni udžbenik i radna sveska nisu uračunati u cenu, a moguće ih je nabaviti u ovlašćenim knjižarama

Najbolji odnos cene kursa i naučenog gradiva.

Navedena cena iz tabele sa uračunatim popustom obuhvata:

 • polaganje ulaznog testa radi preciznog utvrđivanja prethodnog nivoa znanja*
 • pohađanje nastave stranog jezika
 • e-learning podrška
 • customer support servis
 • mentorsko praćenje polaznika
 • personalizovani pristup svakom polazniku
 • redovne konsultacije sa profesorima – mentorima
 • pismena garancija kvaliteta za svakog polaznika (besplatno, ponovno pohađanje istog kursa ukoliko polaznik ne položi završni ispit)
 • izdavanje zvaničnog sertifikata EQUILIBRIO - Obrazovnog sistema** (kao brenda broj 1, priznatog od većine poslodavaca u Srbiji)

*Pre početka nastave, za polaznike koji već imaju predznanje iz jezika koji žele da usavrše, organizuje se ulazno testiranje – pismeno i usmeno. Testiranje može da se održi u nekom od naših nastavnih centara ili online, u zavisnosti od želja i mogućnosti polaznika. Na osnovu rezultata ulaznog testa, utvrđuje se nivo znanja polaznika, odnosno, na kom podnivou nastavlja sa učenjem jezika u našem centru.

**Sertifikat EQUILIBRIO - Obrazovnog sistema - Po završetku nastave, svi polaznici polažu završni ispit, a oni koji uspešno polože završni ispit i nisu propustili više od 30% ukupnog nastavnog fonda ostvaruju pravo na zvanični sertifikat EQUILIBRIO - Obrazovnog sistema.

Sticanje sertifikata EQUILIBRIO - Obrazovnog sistema garantuje vam zvaničnu potvrdu Vašeg znanja stranog jezika, koja će Vam obezbediti konkurentsku prednost pri nastavku studija, zaposlenju u zemlji i inostranstvu ili bilo kojoj drugoj situaciji u kojoj će Vam korišćenje stranog jezika biti potrebno.

Sertifikat

Equilibrio sistem kao brend broj 1 u oblasti dodatnog obrazovanja i učenja stranih jezika u Srbiji za odrasle i decu garantuje svim svojim polaznicima kvalitet usvojenog znanja koje je potvrđeno upravo zvaničnim sertifikatom, priznatim od strane obrazovnih institucija, kao i domaćih i stranih poslodavaca.

Nivelacija svih Premium kurseva stranih jezika koji se održavaju u EQUILIBRIO - Obrazovnom sistemu potpuno je usaglašena sa ZAJEDNIČKIM EVROPSKIM PORTFOLIOM ZA STRANE JEZIKE, usvojenim na Skupštini Saveta Evrope. To znači da se primenjuju iskustva evropskih stručnjaka iz ove oblasti, i da se metod učenja stranih jezika bazira na komunikativnom pristupu koji polaznike usmerava da svoja znanja koriste pre svega za usmeno izražavanje, ne zanemarujući pri tom ni ostale jezičke veštine: čitanje, pisanje i razumevanje. Napredak svakog polaznika se redovno prati od strane profesora, kako kroz redovne, tako i kroz vanredne provere znanja i konsultacije.

Potpuna sigurnost vaše investicije - pismena garancija kvaliteta usluge!

Kao polazniku EQUILIBRIO - Obrazovnog sistema, garantujemo Vam uspešno savladavanje predviđenog gradiva i položen završni test.
Uspešnost našeg metoda rada, predmet je ove Garancije.

Garancija je primenjiva u slučaju da je polaznik:
-  prisustvovao na minimum 70% ukupnog nastavnog fonda tokom trajanja kursa
-  na vreme predavao profesoru redovne i vanredne domaće zadatke
-  poštovao sugestije profesora u vezi sa dodatnim, samostalnim radom van časova

Garancija podrazumeva: BESPLATNO, PONOVNO POHAĐANJE ISTOG KURSA UKOLIKO POLAZNIK NE POLOŽI ZAVRŠNI ISPIT.

1. Šta podrazumeva Premium kurs?

Premium kurs podrazumeva opšti kurs jezika na kome se radi na razvijanju svih jezičkih veština – razumevanja, pisanog i usmenog sporazumevanja, kao i podizanju nivoa poznavanja jezičkih sistema – gramatike i vokabulara. Iako je akcenat tokom časova na usmenoj komunikaciji, temeljnim pristupom se provežbavaju i ostale veštine neophodne za usavršavanje stranog jezika.

2. Da li postoji razlika u programu i kvalitetu klasičnih i online Premium kurseva?

Ne. Nastavni program je isti bez obzira na to da li pohađate nastavu u učionici ili online, ali su aktivnosti tokom časa prilagođene tipu nastave za koji ste se opredili, kako bi se isti kvalitet zadržao i na klasičnom i na online kursu. Ono što je zajedničko i klasičnom i online kursu je komunikativni pristup u nastavi, sa mnogo didaktičkih igrica i govornih aktivnosti, tako da polaznici sve vreme aktivno učestvuju u času. Profesori sa mnogo pažnje planiraju časove kako bi se aktivnosti adekvatno smenjivale, čineći čas dinamičnim i lakim za praćenje.

3. Da li ću moći da pratim nastavu ako propustim neki čas?

Ukoliko propustite neki od časova, dobićete materijal i smernice od profesora u vezi sa gradivom koje je obrađeno kako biste nadoknadili propušteno, a postoji i mogućnost da zakažete individualni čas nadoknade sa profesorom, koji se dodatno plaća.

4. Da li mogu da menjam termine časova u toku kursa?

Ne. Kada se pre početka nastave utvrdi termin za vašu grupu, on se ne menja tokom trajanja semestra. To znači da tokom tog perioda nastavu uvek imate u istom terminu. Međutim, ukoliko vam zbog promenjenog rasporeda termin u kom ste započeli sa nastavom više ne odgovara, možete trajno da pređete u neku drugu grupu u željenom terminu, pod uslovom da se radi o istom nivou znanja i da u toj grupi postoji slobodno mesto.

5. Kada se polaže završni ispit?

Završni ispit se polaže na poslednjem času.

6. Šta se dešava ukoliko u nekom trenutku moram da odustanem od pohađanja kursa?

Ukoliko odustanete pre početka nastave, novac vam se vraća u celosti. Međutim, ukoliko odustanete nakon što je nastava počela, uplaćeni novac vam se ne vraća, ali niste u obavezi da uplatite drugu ratu.

7. Ako ne budem u mogućnosti da prisustvujem polaganju završnog ispita sa ostalim polaznicima iz grupe, da li mogu da polažem kasnije?

Da, potrebno je da se u tom slučaju javite Sekretarijatu kako bi vam zakazali naknadni termin za polaganje. Završni ispit je moguće polagati najkasnije deset dana od datuma kada je vaša grupa radila završni ispit.

Pogledajte kako izgleda jedan od naših nastavnih centara: EQUILIBIRO - Vukov spomenik

Kako izgleda KLASIČNA nastava?

KLASIČNA nastava podrazumeva pohađanje kurseva u prostorijama naše škole, u malim mentorskim grupama sa maksimum 3 ili 4 polaznika.

Nastava se održava u moderno opremljenim učionicama, uz primenu savremenih nastavnih sredstava, audio i video sadržaja, koji omogućavaju lako usvajanje stranog jezika. Časovi su prava oaza dobrog raspoloženja i predstavljaju jedan od najlepših i najkorisnijih načina da provedete svoje slobodno vreme.

Predavači su diplomirani i master profesori stranih jezika koji uz savremene nastavne metode, rečnike, literaturu i audio materijale pružaju visokokvalitetnu nastavu stranog jezika. Odlikuju ih velika motivacija, kreativnost i predanost svom pozivu, i uvek su na usluzi doslovno primenjujući mentorski rad i individualni pristup u radu sa svakim polaznikom.

Budući da epidemija virusa COVID 19 još uvek nije odjavljena, mi kao Centar smo u tom smislu, za pohađanje klasične nastave definisali sledeće mere:

- broj polaznika koji je iznosio od 4 do 10 po grupi, smanjen je na 3 polaznika
- sredstva za dezinfekciju ruku su obezbeđena u svim učionicama
- na ulazima u naše nastavne centre su postavljene dezo barijere
- sve učionice se redovno provetravaju otvaranjem prozora
- između časova je obezbeđena duža pauza
- naši zaposleni kao i svi polaznici u obavezi su da nose zaštitne maske (do trenutka ukidanja ove mere)

Za pohađanje kurseva možete da odaberete jedan od četiri nastavna centra u ponudi:

NASTAVNI CENTAR: VUKOV SPOMENIK INFO TEL:
Svetozara Ćorovića 15 069 31 22 253
NASTAVNI CENTAR: ZELENI VENAC INFO TEL:
Maršala Birjuzova 46 065 33 73 595
NASTAVNI CENTAR: NOVI BEOGRAD - GENEKS INFO TEL:
Narodnih heroja 49 063 300 935
NASTAVNI CENTAR: BANOVO BRDO INFO TEL:
Požeška 44 063 32 36 34

Kako izgleda ONLINE nastava?

ONLINE nastava stranih jezika u EQUILIBRIO - Obrazovnom sistemu održava se putem Skype-a i koncipirana je tako da predstavlja mnogo više od kursa jezika. U izuzetno dinamičnoj atmosferi, družeći se, a istovremeno negujući kulturu učenja stranih jezika, na najlepši mogući način ćete provesti svoje slobodno vreme i na najbolji mogući način uložiti u svoju budućnost.

Nastavu realizuje tim diplomiranih profesora stranih jezikakoji poseduju veliko iskustvo u izvođenju Premium kurseva putem Skype-a.

Zahvaljujući tome, osećaćete se kao deo grupe u pravoj učionici, uz konstantno i aktivno učestvovanje u svim aktivnostima, jer će profesori sve vreme pažljivo pratiti rad svih polaznika i svakoga ponaosob uključivati u diskusije, vežbe i dijaloge. U nastavi se koriste različite audio i video sadržaji, kao i raznovrsni didaktički materijali, pažljivo odabrani i prilagođeni ovom tipu nastave, kako bi svi polaznici ostvarili maksimalan napredak.

Iskoristite jesenju akciju, odaberite KLASIČNU ili ONLINE nastavu i po sniženim cenama usavršite znanje stranog jezika i steknite sertifikat!

EQUILIBRIO - Obrazovni sistem izuzetno je ponosan na hiljade svojih polaznika (dece i odraslih), koji su upravo sa nama progovorili ili usavršili strane jezike. Tu smo i za Vas!

Za dodatne informacije i prijavu na Premium kurseve pozovite 069 33 74 075 (10 - 17.30h)

Ukoliko želite, možete se na prijaviti na kurs popunjavanjem online aplikacionog formulara:

Popunjavanje formulara zaštićeno je SSL enkripcijom.

Ime i prezime:

Broj telefona:

I-mejl:

Opština gde trenutno stanujete:

Želim da pohađam kurs iz:

Izaberite status:

Prijavljujem se za:

Ovaj kurs želim da pohađam u:

*Klikom na dugme Pošalji, dajem saglasnost da me predstavnik EQUILIBRIO - Obrazovnog sistema može lično kontaktirati u vezi sa prijavom na ovaj kurs jezika. (putem telefona ili i-mejla)

Ako niste sigurni da li je ovo adekvatan Program/kurs za Vas, možete nam postaviti  ONLINE PITANJE.

Ukoliko želite nekome da poklonite ovaj kurs stranog jezika, kliknite na POKLONITE KURS STRANOG JEZIKA

U narednom video spotu, možete se upoznati sa načinom na koji se izvodi nastava:

PROČITAJTE NEKE OD UTISAKA POLAZNIKA NAŠIH KURSEVA:
Kao pevačica i profesorka italijanskog smatram da je učenje stranih jezika najbolje ulaganje u sebe. Ukoliko želite da počnete da učite italijanski jezik, Obrazovni sistem Equilibrio je pravo mesto za vas! Ana Štajdohar - pevačica
Online kurs u EQUILIBRIO - Obrazovnom sistemu je super iskustvo, iako na početku nisam znao šta da očekujem od tog načina rada. Osećam da sam dosta napredovao. Marko Jović - student
Equilibrio centar je opravdao ukazano poverenje i pokazao visok nivo profesionalnosti u svim domenima svog rada. Časovi su bili zanimljivo osmišljeni i interesantni. Ambasada Argentine u Beogradu
Hvala školi EQUILIBRIO što je omogućila održavanje online kursa nemačkog jezika! Zadovoljna sam profesorkom kao i novim znanjima koje sam stekla. Aleksandra Kovačević - lekar
Kompanija Dr. Oetker se zahvaljuje na divnoj saradnji školi stranih jezika EQUILIBRIO i planira da nastavi saradnju i ubuduće. Dr Oetker, Beograd
S obzirom da govorim već dva strana jezika zbog prirode mog posla, želim da nučim i treći. Odlučio sam da ostvarenje mog cilja poverim Obrazovnom sistemu Equilibrio, koji proces učenja stranog jezika čini mnogo lakšim! Ilija Bozoljac - teniser
Online kurs je pokazao da je moguće steći nova znanja, kao i prijateljstva iz dnevne sobe. Cela grupa je uspela lako da se prilagodi online časovima, zahvaljujući dobro organizovanoj profesorki i lepoj atmosferi tokom online druženja. Nenad Ilić - mašinski inženjer
Za potrebe naših zaposlenih, škola stranih jezika EQUILIBRIO je organizovala i sprovela kurseve jezika koji su ocenjeni od strane naših zaposlenih najvišom ocenom. Ikea, Srbija
Online kurs u EQUILIBRIO - Obrazovnom sistemu mi je omogućio da značajno uštedim vreme koje mi uvek nedostaje u jednom danu. Kurs je odlično organizovan i znanja se lako usvajaju i na ovaj način. Neda Marijanović - ekonomista
Tokom nešto više od godinu dana saradnje sa Centrom za strane jezike EQUILIBRIO, imali smo prilike da se uverimo u visok stepen profesionalnosti sa kojom ova škola pristupa radu. Carlsberg, Srbija
Iskreno preporučujemo saradnju sa Centrom EQUILIBRIO. Banca Intesa, Beograd
Pored engleskog jezika koji poznajem dobro, moj sledeći cilj je učenje ruskog! Obrazovni sistem Equilibrio je tu da mi pomogne da naučim da komuniciram na ovom jeziku, kao i da čitam omiljene klasike u originalnom izdanju! Viktor Savić - glumac

NAŠI KLIJENTI SU I:

Narodna skupština, Ministarstvo finansija, Ministarstvo pravde, Univerzitet u Beogradu - CZRK, Raiffeisen Banka, Opština Novi Beograd, Represent Communications, Ambasada Danske, Bayer, Henkel, Robert Bosch, Holcim, Philip Morris International, Ikea Srbija, Banca Intesa, Coca-Cola Hellenic, Delhaize group, Milšped, Nelt, Uniqa osiguranje, Carlsberg, Comtrade, Lidl Srbija, Ambasada Španije, OMV, Zara, Procredit banka, Strabag...

BROJ MESTA SA AKCIJSKOM CENOM JE OGRANIČEN.
HVALA NA INTERESOVANJU I DOBRO DOŠLI!

MENI
Škola stranih jezika Beograd