ONLINE Vikend optimum kursevi

vikend-kurs

Povodom obeležavanja 20 godina postojanja tokom 2021, pripremili smo za sve vas ROĐENDANSKE CENE ONLINE VIKEND OPTIMUM kurseva jezika.

UPIS NA VIKEND OPTIMUM KURSEVE JE ZAVRŠEN. VIŠE INFORMACIJA O AKTUELNIM KURSEVIMA KOJE MOŽETE POHAĐATI PO NOVOGODIŠNJIM CENAMA POGLEDAJTE KLIKOM NA AKCIJSKE CENE

Zauzeti ste radnim danima i zbog mnogobrojnih obaveza ne možete da nađete vremena za pohađanje kurseva stranih jezika? Želite da učite strane jezike, ali ne možete da se prilagodite fiksnim terminima za održavanje nastave tokom radne nedelje?

Imamo rešenje! Za vas smo pripremili i posebno osmislili ONLINE VIKEND OPTIMUM kurseve stranih jezika!

VIKEND OPTIMUM kursevi su opšti kursevi stranih jezika. U ponudi su engleski, nemački, italijanski i španski jezik. Kursevi obuhvataju potpuno isto gradivo kao i klasični PREMIUM kursevi stranih jezika. Raznovrsnim aktivnostima i modifikovanim nastavnim planom polaznici će uspešno savladati celokupno gradivo, pohađajući nastavu samo jedanput nedeljno (samo subotom ili samo nedeljom).

VIKEND OPTIMUM kursevi se održavaju ONLINE, uživo preko Skype-a, u ultra malim mentorskim grupama sa 3 - 6 polaznika. Sve što vam je potrebno za pohađanje ONLINE KURSEVA jeste računar (ili bilo koji smart uređaj) i pristup internetu!

OVE JESENI ODABERITE VIKEND KURS STRANOG JEZIKA I DOBIĆETE: ROĐENDANSKI POPUST 45% + DVA KURSA PO CENI JEDNOG + PISMENU GARANCIJU KVALITETA + ZVANIČNI SERTIFIKAT!

ONLINE VIKEND OPTIMUM kursevi se odvijaju prema metodama najeminentnijih evropskih stručnjaka. Časovi su dinamični, interaktivni i tematski zanimljivi. U svom radu, primenjujemo najsavremeniji konverzacijski metod, koji vas od prvog trenutka navodi da govorite na stranom jeziku i maksimalno aktivirate kako prethodno, tako i tek stečeno znanje. Gramatika se usvaja kroz posebno osmišljen metod koji je lak i razumljiv.

UZ UPISANI BILO KOJI VIKEND KURS DOBIJATE NA POKLON ONLINE KURS FUNCTIONAL ENGLISH

Budući da je engleski jezik prisutan u mnogim segmentima svakodnevnog života, svi smo mu mnogo više izloženi nego nekom drugom stranog jeziku i većina nas ga poznaje u manjoj ili većoj meri.

Imajući to u vidu, za vas smo pripremili kurs FUNCTIONAL ENGLISH - ONLINE kurs engleskog jezika koji će polaznike upoznati sa svakodnevnim izrazima koji se koriste u usmenoj komunikaciji, kako za postavljanje pitanja, tako i za komentarisanje nečijeg izlaganja. Ti izrazi su idiomatskog karaktera, što znači da je potrebno poznavanje izraza u celini, a ne samo pojedinačnih reči iz kojih se taj izraz sastoji.

Učenjem i usvajanjem ovakvih fraza i izraza poboljšaćete svoju svakodnevnu komunikaciju, lakše ćete razumeti maternje govornike engleskog, govorićete tečnije, odnosno, unapredićete svoju fluentnost na engleskom jeziku. Pohađanje ONLINE kursa Functional English nije obavezno.

VEĆ 20 GODINA UČIMO ZAJEDNO! 2001 - 2021

Učenje stranih jezika bez ograničenja, brzo i jeftino!

U EQUILIBRIO - Obrazovnom sistemu u toku je upis na ONLINE VIKEND OPTIMUM kurseve stranih jezika po rođendanskoj ceni koja podrazumeva popust od 45%. Početak nastave je u drugoj polovini novembra 2021. godine, trajanje kurseva je 10 nedelja, nastava se održava jednom nedeljno, subotom ili nedeljom po 180 minuta (2 x 90 minuta + pauza).

Za uspešnu karijeru potrebna su dodatna znanja i veštine. Pogledajte šta o našim sertifikovanim kursevima kažu poznati sportisti, glumci, pevači...

U KRIZNIM VREMENIMA, KAO ŠTO JE OVO, JEDINA SIGURNA INVESTICIJA JE - ULAGANJE U VAŠE ZNANJE!

ONLINE VIKEND OPTIMUM kursevi jezika - opšte informacije:

premium-kurs-engleskog-jezika-beograd

 • početak nastave - u drugoj polovini novembra 2021. godine
 • trajanje kurseva – 10 nedelja
 • u ponudi su: engleski, nemački, italijanski i španski jezik
 • za engleski i nemački jezik u ponudi su svi nivoi učenja (od A1 do C1, prema evropskoj CEFR skali)
 • za španski i italijanski jezik - u ponudi su početni nivoi učenja (A1/1 i A1/2, prema evropskoj CEFR skali)
 • tempo rada – jednom nedeljno po 180 minuta
 • termini nastave – dnevni i popodnevni, isključivo subotom ili nedeljom
 • fond kursa – 40 školskih časova (kompletan jedan podnivo učenja, pun nastavni fond)
 • nastava se održava ONLINE (uživo, preko Skype-a) 
 • nastavu izvode isključivo diplomirani filolozi
 • izdavanje zvaničnog sertifikata EQUILIBRIO - Obrazovnog sistema
Zašto odabrati VIKEND OPTIMUM kurseve:
OPTIMALAN odnos cene i kvaliteta pruženih usluga
OPTIMALNO iskorišćeno vreme (nastavu pohađate samo jednom nedeljno, imate 4 vezana školska časa, uz pauzu)
OPTIMALNO ukupno trajanje kursa (10 nedelja)
OPTIMALAN broj polaznika po grupi
godina

CENA VIKEND KURSA:
za ceo kurs
249 €
&nbsp

 Plaćanje se vrši u dinarima, prema srednjem kursu NBS na dan uplate

Osnovni udžbenik i radna sveska nisu uračunati u cenu, a moguće ih je nabaviti u ovlašćenim knjižarama

Najbolji odnos cene kursa i naučenog gradiva.

Navedena cena sertifikovanih ONLINE VIKEND OPTIMUM kurseva iz tabele sa uračunatim popustom obuhvata:
premium-kurs-engleskog-jezika-beograd-garancija

 • polaganje ulaznog testa radi preciznog utvrđivanja prethodnog nivoa znanja stranog jezika*
 • pohađanje ONLINE VIKEND OPTIMUM kursa stranog jezika
 • pohađanje ONLINE kursa Functional Englsih
 • customer support servis
 • mentorsko praćenje polaznika
 • personalizovani pristup svakom polazniku
 • redovne konsultacije sa profesorima – mentorima
 • pismenu garanciju kvaliteta za svakog polaznika (besplatno, ponovno pohađanje istog kursa ukoliko polaznik ne položi završni ispit)
 • izdavanje zvaničnog sertifikata EQUILIBRIO - Obrazovnog sistema** (kao brenda broj 1, priznatog od većine poslodavaca u Srbiji)

*Pre početka nastave, za polaznike koji već imaju predznanje iz jezika koji žele da usavrše, organizuje se ulazno testiranje – pismeno i usmeno. estiranje može da se održi u nekom od naših nastavnih centara ili online, u zavisnosti od želja i mogućnosti polaznika. Na osnovu rezultata ulaznog testa, utvrđuje se nivo znanja polaznika, odnosno, na kom podnivou nastavlja sa učenjem jezika. Osim utvrđivanja nivoa znanja, uz testiranje se obavlja i analiza jezičkih potreba polaznika, na osnovu čega se kreira nastavni plan i program, kako bi se te potrebe u što kraćem roku i realizovale.

**Sertifikat EQUILIBRIO - Obrazovnog sistema- Po završetku nastave, svi polaznici koji nisu propustili više od 30% ukupnog nastavnog fonda ostvaruju pravo na zvanični sertifikat EQUILIBRIO - Obrazovnog sistema.

Sticanje sertifikata EQUILIBRIO – Obrazovnog sistema garantuje svim polaznicima zvaničnu potvrdu znanja stranog jezika, koja će im obezbediti konkurentsku prednost pri zaposlenju u zemlji i inostranstvu ili bilo kojoj drugoj situaciji u kojoj će im korišćenje stranih jezika biti potrebno.

Sertifikat

VEĆ 20 GODINA UČIMO ZAJEDNO! 2001 - 2021

Equilibrio sistem kao brend broj 1 u oblasti dodatnog obrazovanja i učenja stranih jezika u Srbiji za odrasle i decu garantuje svim svojim polaznicima kvalitet usvojenog znanja koje je potvrđeno upravo zvaničnim sertifikatom, priznatim od strane obrazovnih institucija, kao i domaćih i stranih poslodavaca.

Potpuna sigurnost vaše investicije - pismena garancija kvaliteta usluge!

Kao polazniku EQUILIBRIO - Obrazovnog sistema, garantujemo Vam uspešno savladavanje predviđenog gradiva i položen završni test.

Uspešnost našeg metoda rada, predmet je ove Garancije.

Garancija podrazumeva: BESPLATNO, PONOVNO POHAĐANJE ISTOG KURSA UKOLIKO POLAZNIK NE POLOŽI ZAVRŠNI ISPIT.

1. Šta podrazumeva VIKEND OPTIMUM KURS stranog jezika?

VIKEND OPTIMUM je visokokvalitetan kurs koji podrazumeva rad na opštem znanju stranog jezika uz razvijanje svih jezičkih veština – razumevanja, pisanog i usmenog sporazumevanja, kao i podizanje nivoa poznavanja jezičkih sistema – gramatike i vokabulara. Iako je akcenat tokom samih časova na usmenoj komunikaciji, temeljnim pristupom se provežbavaju i ostale veštine koje su neophodne za kontinuirano i kvalitetno usavršavanje stranog jezika.

2. Da li postoji razlika u programu i kvalitetu klasičnih i online VIKEND OPTIMUM kurseva?

Ne. Nastavni program je isti, ali su aktivnosti tokom časa prilagođene online tipu nastave, kako bi se isti kvalitet zadržao i na klasičnom i na online kursu. Ono što je zajedničko i klasičnom i online kursu je komunikativni pristup u nastavi, sa mnogo dinamičnih zadataka i govornih aktivnosti, tako da polaznici sve vreme aktivno učestvuju u samom času. Naš stručni tim profesora sa mnogo pažnje planira sve online časove kako bi se aktivnosti adekvatno smenjivale, čineći nastavu dinamičnom, lakom i pre svega interesantnom za praćenje od strane polaznika.

3. Šta podrazumeva GARANCIJA KVALITETA?

Ovom garancijom potpuno ste sigurni u svoju investiciju za kurs jezika koji upisujete. EQUILIBRIO – Obrazovni sistem polaznicima daje pismenu garanciju da će uspešno savladati nastavno gradivo i položiti završni test ukoliko su redovno pohađali nastavu ili će im u protivnom obezbediti ponovno besplatno pohađanje istog kursa.

4. Da li je naporno da se održi koncentracija tokom tri sata koliko traje čas?

Zahvaljujući komunikativnom pristupu u nastavi, sa mnogo dinamičnih zadataka i govornih aktivnosti, polaznici sve vreme aktivno učestvuju u času. Stručni tim profesora sa mnogo pažnje planira sve časove tako da se aktivnosti adekvatno smenjuju, čineći nastavu dinamičnom, lakom i pre svega interesantnom za praćenje od strane polaznika.

5. Da li čas traje tri sata u kontinuitetu, bez pauze?

Ne. Posle prvih 90 minuta nastave imate pauzu od deset minuta.

6. Da li ću moći da nastavim sa praćenjem nastave ukoliko propustim neki čas?

Ukoliko propustite neki od časova, dobićete materijal i smernice od svog profesora u vezi sa gradivom koje je obrađeno kako biste nadoknadili propušteno, a postoji i mogućnost da zakažete individualni čas nadoknade sa profesorom.

7. Da li mogu da nastavu pohađam nekad subotom, a nekad nedeljom, u zavisnosti od drugih obaveza?

Ne. Kada se pre početka nastave utvrdi termin za vašu grupu, on se ne menja tokom trajanja semestra. To znači da tokom tih 10 nedelja nastavu uvek imate u istom terminu.

8. Kada se polaže završni ispit?

Završni ispit se polaže na poslednjem času, odnosno, desetog vikenda od početka nastave. Osim za polaganje završnog ispita, poslednji vikend je predviđen i za reviziju i utvrđivanje gradiva kroz didaktičke igrice i konverzacijske aktivnosti na podnivoima koji ne polažu usmeni deo ispita.

9. Šta se dešava ukoliko u nekom trenutku moram da odustanem od pohađanja kursa?

Ukoliko odustanete pre početka nastave, novac koji ste uplatili biće Vam vraćen u celosti. Međutim, ukoliko od kursa odustanete nakon što je nastava počela, uplaćeni novac Vam ne može biti vraćen.

10. Ako ne budem u mogućnosti da polažem završni ispit u zakazanom terminu, da li mogu da polažem kasnije?

Da, moguće je, u toku perioda od narednih deset dana od dana kada je Vaša grupa polagala ispit.

Pogledajte kako izgleda jedan od naših nastavnih centara: EQUILIBIRO - Vukov spomenik

ONLINE UČENJE - IDENTIČNO KAO I U PRAVOJ UČIONICI - BRZ I SIGURAN NAPREDAK!

Kako izgleda ONLINE uživo nastava?

ONLINE nastava stranih jezika održava se putem Skype-a, uživo i koncipirana je tako da predstavlja mnogo više od kursa jezika.

U izuzetno dinamičnoj atmosferi, družeći se, a istovremeno negujući kulturu učenja stranih jezika, na najlepši mogući način ćete provesti svoje slobodno vreme i na najbolji mogući način uložiti u svoju budućnost.

Ovim časovima prisustvujete UŽIVO zajedno sa ostalim polaznicima iz grupe, u unapred odabranim terminima, uz 100% uživo prisustvo profesora/mentora.

Zahvaljujući tome, osećaćete se kao deo grupe u pravoj učionici, uz konstantno i aktivno učestvovanje u svim aktivnostima, jer će profesori sve vreme pažljivo pratiti rad svih polaznika i svakoga ponaosob uključivati u diskusije, vežbe i dijaloge.

Nastavu realizuje tim diplomiranih profesora stranih jezikakoji poseduju veliko iskustvo u izvođenju kurseva putem Skype-a.

U nastavi se koriste različite audio i video sadržaji, kao i raznovrsni didaktički materijali, pažljivo odabrani i prilagođeni ovom tipu nastave, kako bi svi polaznici ostvarili maksimalan napredak. Uz stalnu interakciju sa profesorom i polaznicima osetićete napredak iz časa u čas i sve slobodnije i samouverenije ćete komunicirati na stranom jeziku.

EQUILIBRIO METOD: BRZO, URAVNOTEŽENO, TRAJNO!

Nivelacija svih VIKEND OPTIMUM kurseva stranih jezika koji se održavaju u EQUILIBRIO - Obrazovnom sistemu potpuno je usaglašena sa ZAJEDNIČKIM EVROPSKIM PORTFOLIOM ZA STRANE JEZIKE, usvojenim na Skupštini Saveta Evrope.

OVE JESENI ODABERITE VIKEND KURS STRANOG JEZIKA I DOBIĆETE: ROĐENDANSKI POPUST 45% + DVA KURSA PO CENI JEDNOG + PISMENU GARANCIJU KVALITETA + ZVANIČNI SERTIFIKAT!

EQUILIBRIO - Obrazovni sistem izuzetno je ponosan na hiljade svojih polaznika (dece i odraslih), koji su upravo sa nama progovorili ili usavršili strane jezike. Tu smo i za Vas!

Za dodatne informacije i prijavu na Vikend kurseve, pozovite klikom ovde: 065 33 73 595

Prijavite se na ovaj kurs popunjavanjem prijavnog formulara:

  Popunjavanje formulara zaštićeno je SSL enkripcijom.

  Ime i prezime:

  Broj telefona:

  I-mejl:

  Opština/grad/zemlja gde trenutno stanujete:

  Prijavljujem se na:

  Izaberite status:

  *Klikom na dugme Pošalji, dajem saglasnost da me predstavnik EQUILIBRIO - Obrazovnog sistema može lično kontaktirati u vezi sa prijavom na ovaj kurs jezika. (putem telefona ili i-mejla)

  Ako niste sigurni da li je ovo adekvatan Program/ kurs za Vas,
  možete nam postaviti  ONLINE PITANJE.

  PROČITAJTE NEKE OD UTISAKA POLAZNIKA NAŠIH KURSEVA:
  Kao pevačica i profesorka italijanskog smatram da je učenje stranih jezika najbolje ulaganje u sebe. Ukoliko želite da počnete da učite italijanski jezik, Obrazovni sistem Equilibrio je pravo mesto za vas! Ana Štajdohar - pevačica
  Online kurs u EQUILIBRIO - Obrazovnom sistemu je super iskustvo, iako na početku nisam znao šta da očekujem od tog načina rada. Osećam da sam dosta napredovao. Marko Jović - student
  Equilibrio centar je opravdao ukazano poverenje i pokazao visok nivo profesionalnosti u svim domenima svog rada. Časovi su bili zanimljivo osmišljeni i interesantni. Ambasada Argentine u Beogradu
  Hvala školi EQUILIBRIO što je omogućila održavanje online kursa nemačkog jezika! Zadovoljna sam profesorkom kao i novim znanjima koje sam stekla. Aleksandra Kovačević - lekar
  Kompanija Dr. Oetker se zahvaljuje na divnoj saradnji školi stranih jezika EQUILIBRIO i planira da nastavi saradnju i ubuduće. Dr Oetker, Beograd
  S obzirom da govorim već dva strana jezika zbog prirode mog posla, želim da nučim i treći. Odlučio sam da ostvarenje mog cilja poverim Obrazovnom sistemu Equilibrio, koji proces učenja stranog jezika čini mnogo lakšim! Ilija Bozoljac - teniser
  Online kurs je pokazao da je moguće steći nova znanja, kao i prijateljstva iz dnevne sobe. Cela grupa je uspela lako da se prilagodi online časovima, zahvaljujući dobro organizovanoj profesorki i lepoj atmosferi tokom online druženja. Nenad Ilić - mašinski inženjer
  Za potrebe naših zaposlenih, škola stranih jezika EQUILIBRIO je organizovala i sprovela kurseve jezika koji su ocenjeni od strane naših zaposlenih najvišom ocenom. Ikea, Srbija
  Online kurs u EQUILIBRIO - Obrazovnom sistemu mi je omogućio da značajno uštedim vreme koje mi uvek nedostaje u jednom danu. Kurs je odlično organizovan i znanja se lako usvajaju i na ovaj način. Neda Marijanović - ekonomista
  Tokom nešto više od godinu dana saradnje sa Centrom za strane jezike EQUILIBRIO, imali smo prilike da se uverimo u visok stepen profesionalnosti sa kojom ova škola pristupa radu. Carlsberg, Srbija
  Iskreno preporučujemo saradnju sa Centrom EQUILIBRIO. Banca Intesa, Beograd
  Pored engleskog jezika koji poznajem dobro, moj sledeći cilj je učenje ruskog! Obrazovni sistem Equilibrio je tu da mi pomogne da naučim da komuniciram na ovom jeziku, kao i da čitam omiljene klasike u originalnom izdanju! Viktor Savić - glumac

  Hvala na interesovanju i dobrodošli!

  NAŠI KLIJENTI SU I:

  Narodna skupština, Ministarstvo finansija, Ministarstvo pravde, Univerzitet u Beogradu - CZRK, Raiffeisen Banka, Opština Novi Beograd, Represent Communications, Ambasada Danske, Bayer, Henkel, Robert Bosch, Holcim, Philip Morris International, Ikea Srbija, Banca Intesa, Coca-Cola Hellenic, Delhaize group, Milšped, Nelt, Uniqa osiguranje, Carlsberg, Comtrade, Lidl Srbija, Ambasada Španije, OMV, Zara, Procredit banka, Strabag...

  <
  MENI