Nemački jezik

Kako da uvežbate nemačke umlaute?

Kako da uvežbate nemačke umlaute?

Postoje tri vokala u nemačkom jeziku (Ä Ö Ü/ ä ö ü) koji se zovu umlauti, tj. pomućeni vokali. Kao što i sam srpski naziv govori, to su samoglasnici koji su nastali spajanjem dva različita glasa...

Pročitajte više
O nemačkim dijalektima

O nemačkim dijalektima

Dijalekat je više od jezika: on predstavlja identit jednog naroda. Dijalekti ne gube na svojoj popularnosti pa se u Nemačkoj možemo susresti i sa rečenicom: Mi umemo sve osim da govorimo...

Pročitajte više
<
<

MENI