Subvencionisani kursevi stranih jezika za nezaposlena lica

Pohađanjem Programa, steknite sertifikat i lakše se zaposlite!

Obrazovni centar EQUILIBRIO, u saradnji sa Cambridge centrom Beograd, i tokom proleća 2017. godine organizuje SUBVENCIONISANI PROGRAM OBUKE ZA NEZAPOSLENA LICA.

Kao društveno odgovorna kompanija, Centar  EQUILIBRIO trudi se da svoje aktivnosti usmeri, pre svega, u širenje svesti o važnosti obrazovanja kao pokretača razvoja celokupne populacije u svim segmentima našeg društva.

Prema analizama Nacionalne službe za zapošljavanje, struktura stručne spreme onih koji su nezaposleni ili su ostali bez posla, nije se menjala u poslednje dve do tri godine, odnosno bez radnog mesta najviše je onih sa osnovnom i srednjom školom, dok je ponuda poslodavaca i dalje okrenuta ka kvalifikovanim kadrovima koji poseduju i dodatna, primenljiva znanja. Dakle, diploma srednje škole ili fakulteta nije dovoljna za zaposlenje. Raditi na sebi postalo je neophodno.

Otpočinjanjem pregovora sa EU započeta je faza u kojoj će se Srbija intenzivno približavati standardima i zakonodavstvu EU, čime će potreba za radnom snagom koja govori strane jezike biti drastično povećana. Ulaganjem u svoje obrazovanje, povećavate svoju konkurentnost na celokupnom tržištu rada.

I OPŠTE INFORMACIJE O PROGRAMU – PROLEĆE 2017:

 • Program obuke za nezaposlena lica osmišljen je tako da svima koji su trenutno bez posla,
  a prijavljeni su kod Nacionalne službe za zapošljavanje, omogući pohađanje Programa pod subvencionisanim uslovima
 • Program se sastoji iz intenzivnih PREMIUM kurseva stranih jezika i izdavanja zvaničnog sertifikata Centra EQUILIBRIO
 • U okviru Programa moguće je pohađati intezivni kurs iz: engleskog, nemačkog, španskog, italijanskog, norveškog, švedskog ili ruskog jezika
 • Početak Subvencionisanog programa za nezaposlena lica je u prvoj polovini juna 2017.
 • Trajanje Programa je mesec dana
 • Tempo rada je svakog radnog dana po 2 školska časa (90 minuta dnevno)
 • Ukupan fond Programa je 40 školskih časova (kompletan jedan podnivo učenja)
 • Termini za nastavu su prepodnevni i dnevni
 • Nastava se održava u nastavnom centru Trg Republike (Bulevar despota Stefana 22)
 • Ukoliko se polaznik upisuje na jezik koji je već učio, ulaznim testiranjem biće precizno utvrđen trenutni nivo njegovog predznanja i shodno tome biće upisan na odgovarajući nivo učenja. Ulazno testiranje podrazumeva izradu pismenog testa koji obuhvata gramatičke i leksičke jedinice određenog jezika i radi se isključivo u prostorijama Centra
 • Obezbeđen je rad u malim, mentorskim grupama polaznika (mentor prati napredak svakog polaznika pojedinačno od početka do kraja trajanja programa)
 • Nezaposleno lice kome bude odobren zahtev za subvenciju u obavezi je da redovno pohađa kurs stranog jezika (obavezno je prisustvo na minimum 80% časova) i da polaže završne ispite. Položeni završni ispiti uslov su za izdavanje zvaničnog sertifikata Centra EQUILIBRIO
Programi u ponudi: Nivoi u ponudi: Ukupan fond Programa: Trajanje Programa: Tempo rada: Termini za nastavu:
 Engleski  A1-C1 40
školskih
časova
Mesec dana Svakog radnog dana
po  

90 minuta
Prepodnevni
i
dnevni
 Nemački  A1-C1
 Španski  A1/1-A1/2
 Italijanski  A1/1-A1/2
 Norveški  A1/1-A1/2
 Švedski  A1/1-A1/2
 Ruski  A1/1-A1/2

Detaljnije informacije o Premium kursevima stranih jezika pročitajte na PREMIUM KURSEVI.

Programi u ponudi: Nivoi u ponudi: Ukupan fond Programa: Trajanje Programa:
 Engleski  A1-C1 40
školskih
časova
Mesec dana
 Nemački  A1-C1
 Španski  A1/1-A1/2
 Italijanski  A1/1-A1/2
 Norveški  A1/1-A1/2
 Švedski  A1/1-A1/2
 Ruski  A1/1-A1/2
Programi u ponudi: Nivoi u ponudi: Tempo rada: Termini za nastavu:
 Engleski  A1-C1 2 x nedeljno
po 90 minuta
Prepodnevni i dnevni
 Nemački  A1-C1
 Španski  A1/1-A1/2
 Italijanski  A1/1-A1/2
 Norveški  A1/1-A1/2
 Švedski  A1/1-A1/2
 Ruski  A1/1-A1/2

II PROGRAM OBUKE ZA NEZAPOSLENA LICA OBUHVATA:

 • Upis na Program – proleće 2017.
 • Polaganje ulaznog testa radi utvrđivanja nivoa predznanja
 • Premium kurs stranog jezika (engleski, nemački, španski, italijanski, norveški, švedski i ruski), u trajanju od mesec dana, svakog radnog dana po 2 školska časa, uz primenu najsavremenijih metoda učenja propisanih opštom skalom Saveta Evrope od A1 do C1
 • Redovne konsultacije sa profesorima – mentorima
 • Osiguranje polaznika tokom trajanja Programa
 • Polaganje završnih ispita
 • Izdavanje sertifikata Obrazovnog centra EQUILIBRIO

III CENA PROGRAMA:

Ukupna cena Programa obuke za nezaposlena lica iznosi 249 evra. Subvencija Centra EQUILIBRIO i Cambridge centra Beograd pokriva 2/3 ukupnih troškova Programa, dok nezaposleno lice kome se odobri subvencija plaća preostali deo, to jest ukupan iznos od 89 evra.

REDOVNA CENA PROGRAMA:
249 evra
 
SUBVENCIONISANA CENA PROGRAMA:
89 evra
na 2 rate

 plaćanje na dve rate, isključivo u dinarima, prema srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate

VAŽNO: Osnovni udžbenik i radna sveska nisu uračunati u cenu Programa. Cenom Programa su pokriveni dodatni materijali, handout-i, vanredni domaći zadaci, probni i završni testovi.

IV USLOVI ZA KONKURISANJE:

 1. Potvrda sa biroa Nacionalne službe za zapošljavanje da je lice nezaposleno ili evidencioni karton nezaposlenog lica (fotokopija)
 2. Uverenje ili diploma o završenoj srednjoj školi, višoj školi ili fakultetu (fotokopija)
 3. Lična karta ili pasoš (fotokopija)

Dokumentaciju je potrebno doneti lično prilikom upisa na Program.

Napravite prvi korak ka uspešnoj karijeri. Prijavite se na Subvencionisani program obuke za nezaposlena lica i usavršite znanje stranog jezika.

Rok za prijave je do 14. juna 2017. godine

Broj mesta je ograničen.

Dodatne informacije i prijave na: 011/33 74 058 i 065/33 74 058 (10-17h)

Nastava subvencionisanih kurseva za nezaposlena lica odvija se u nastavnom centru Trg Republike.

Nastavni centar Trg Republike INFO TEL:
Bulevar despota Stefana 22 011 33 74 058
065 33 74 058

Ime i prezime:

Broj telefona:

I-mejl:

Prijavljujem se za kurs:

Odaberite i status:

Saberite:

Hvala na interesovanju i dobrodošli!