Subvencionisani kursevi stranih jezika za nezaposlena lica

Pohađanjem Programa, steknite sertifikat i lakše se zaposlite!

Obrazovni sistem EQUILIBRIO, u saradnji sa Cambridge centrom Beograd, i tokom jeseni 2017. godine organizuje SUBVENCIONISANI PROGRAM OBUKE ZA NEZAPOSLENA LICA.

Kao društveno odgovorna kompanija, Obrazovni sistem EQUILIBRIO trudi se da svoje aktivnosti usmeri, pre svega, u širenje svesti o važnosti obrazovanja kao pokretača razvoja celokupne populacije u svim segmentima našeg društva.

Prema analizama Nacionalne službe za zapošljavanje, struktura stručne spreme onih koji su nezaposleni ili su ostali bez posla, nije se menjala u poslednje dve do tri godine, odnosno bez radnog mesta najviše je onih sa osnovnom i srednjom školom, dok je ponuda poslodavaca i dalje okrenuta ka kvalifikovanim kadrovima koji poseduju i dodatna, primenljiva znanja. Dakle, diploma srednje škole ili fakulteta nije dovoljna za zaposlenje. Raditi na sebi postalo je neophodno.

Otpočinjanjem pregovora sa EU započeta je faza u kojoj će se Srbija intenzivno približavati standardima i zakonodavstvu EU, čime će potreba za radnom snagom koja govori strane jezike biti drastično povećana. Ulaganjem u svoje obrazovanje, povećavate svoju konkurentnost na celokupnom tržištu rada.

I OPŠTE INFORMACIJE O PROGRAMU – JESEN 2017:

 • Program obuke za nezaposlena lica osmišljen je tako da svima koji su trenutno bez posla, a prijavljeni su kod Nacionalne službe za zapošljavanje, omogući pohađanje Programa pod subvencionisanim uslovima
 • Program se sastoji iz PREMIUM kurseva stranih jezika, jezičkih radionica, specijalizovanih seminara i izdavanja zvaničnog sertifikata Obrazovnog sistema EQUILIBRIO
 • U okviru Programa moguće je pohađati kurs iz: engleskog, nemačkog, španskog, italijanskog, norveškog, švedskog ili ruskog jezika
 • Pohađanje PREMIUM kursa stranog jezika je obavezno, dok su radionice i specijaliyovani seminari fakultativni
 • Početak Subvencionisanog programa za nezaposlena lica je polovinom novembra 2017.
 • Trajanje Programa je 3 meseca
 • Tempo rada je 2 x nedeljno po 90 minuta
 • Ukupan fond Programa je 60 školskih časova (nastava + radionice i seminari)
 • Termini za nastavu su prepodnevni i dnevni
 • Nastava se održava u nastavnom centru Trg Republike (Bulevar despota Stefana 22)
 • Ukoliko se polaznik upisuje na jezik koji je već učio, ulaznim testiranjem biće precizno utvrđen trenutni nivo njegovog predznanja i shodno tome biće upisan na odgovarajući nivo učenja. Ulazno testiranje podrazumeva izradu pismenog testa koji obuhvata gramatičke i leksičke jedinice određenog jezika i radi se isključivo u prostorijama Obrazovnog sistema Equilibrio
 • Obezbeđen je rad u malim, mentorskim grupama polaznika (mentor prati napredak svakog polaznika pojedinačno od početka do kraja trajanja programa)
 • Nezaposleno lice kome bude odobren zahtev za subvenciju u obavezi je da redovno pohađa kurs stranog jezika (obavezno je prisustvo na minimum 70% časova) i da polaže završne ispite. Položeni završni ispiti uslov su za izdavanje zvaničnog sertifikata Obrazovnog sistema EQUILIBRIO
Programi u ponudi:Nivoi u ponudi:Ukupan fond Programa:Trajanje Programa:Tempo rada:Termini za nastavu:
 Engleski A1-C160
školskih
časova
3 meseca2 x nedeljno
po 90 minuta
Prepodnevni
i
dnevni
 Nemački A1-C1
 Španski A1/1-A1/2
 Italijanski A1/1-A1/2
 Norveški A1/1-A1/2
 Švedski A1/1-A1/2
 Ruski A1/1-A1/2

Detaljnije informacije o Premium kursevima stranih jezika pročitajte na PREMIUM KURSEVI.

Programi u ponudi:Nivoi u ponudi:Ukupan fond Programa:Trajanje Programa:
 Engleski A1-C160
školskih
časova
3 meseca
 Nemački A1-C1
 Španski A1/1-A1/2
 Italijanski A1/1-A1/2
 Norveški A1/1-A1/2
 Švedski A1/1-A1/2
 Ruski A1/1-A1/2
Programi u ponudi:Nivoi u ponudi:Tempo rada:Termini za nastavu:
 Engleski A1-C12 x nedeljno
po 90 minuta
Prepodnevni i dnevni
 Nemački A1-C1
 Španski A1/1-A1/2
 Italijanski A1/1-A1/2
 Norveški A1/1-A1/2
 Švedski A1/1-A1/2
 Ruski A1/1-A1/2
Jezičke radionice i specijalizovani seminari - pohađanje po izboru polaznika (svi uključeni u cenu):
✓ Specijalizovani časovi konverzacije

✓ Kreativne jezičke radionice na različite teme

✓ Uslovi za zapošljavanje u Nemačkoj (predznanje stranog jezika)

✓ Uslovi za zapošljavanje u Austriji (predznanje stranog jezika)

✓ Priprema intervjua za posao na engleskom jeziku

✓ Priprema intervjua za posao na nemačkom jeziku

✓ Specijalizovani seminar: Pisanje CV-ja na stranom jeziku

✓ Specijalizovani seminar: Pisanje propratnog pisma na stranom jeziku

✓ Specijalizovani seminar: Sastavljanje poslovnih pisama i mejlova na stranom jeziku

✓ Osnove poslovnog engleskog jezika

✓ Osnove poslovnog nemačkog jezika

✓ Specijalizovani seminar: Tehnika polaganja TOEFL ispita

✓ Specijalizovani seminar: Tehnika polaganja IELTS ispita

✓ Specijalizovani seminar: Tehnika polaganja FCE ispita

✓ Specijalizovani seminar: Tehnika polaganja CAE ispita

✓ Specijalizovani seminar: Tehnika polaganja CPE ispita

✓ Specijalizovani seminar: Tehnika polaganja GOETHE ispita

II PROGRAM OBUKE ZA NEZAPOSLENA LICA OBUHVATA:

 • Upis na Program – jesen 2017.
 • Polaganje ulaznog testa radi utvrđivanja nivoa predznanja
 • Premium kurs stranog jezika (engleski, nemački, španski, italijanski, norveški, švedski i ruski), u trajanju od 3 meseca, uz primenu najsavremenijih metoda učenja propisanih opštom skalom Saveta Evrope od A1 do C1
 • Redovne konsultacije sa profesorima – mentorima
 • Specijalizovane časove konverzacije
 • Kreativne jezičke radionice
 • Specijalizovane seminare - po izboru
 • Osiguranje polaznika tokom trajanja Programa
 • Polaganje završnih ispita
 • Izdavanje sertifikata Obrazovnog sistema EQUILIBRIO

III CENA PROGRAMA:

Ukupna cena Programa obuke za nezaposlena lica iznosi 299 evra. Subvencija Obrazovnog sistema EQUILIBRIO i Cambridge centra Beograd pokriva 2/3 ukupnih troškova Programa, dok nezaposleno lice kome se odobri subvencija plaća preostali deo, to jest ukupan iznos od 99 evra.

REDOVNA CENA PROGRAMA:
299 evra
 
SUBVENCIONISANA CENA PROGRAMA:
99 evra
na 2 rate

 plaćanje na dve rate, isključivo u dinarima, prema srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate

VAŽNO: Osnovni udžbenik i radna sveska nisu uračunati u cenu Programa. Cenom Programa su pokriveni dodatni materijali, handout-i, vanredni domaći zadaci, probni i završni testovi.

IV USLOVI ZA KONKURISANJE:

 1. Potvrda sa biroa Nacionalne službe za zapošljavanje da je lice nezaposleno ili evidencioni karton nezaposlenog lica (fotokopija)
 2. Uverenje ili diploma o završenoj srednjoj školi, višoj školi ili fakultetu (fotokopija)
 3. Lična karta ili pasoš (fotokopija)

Dokumentaciju je potrebno doneti lično prilikom upisa na Program.

Napravite prvi korak ka uspešnoj karijeri. Prijavite se na Subvencionisani program obuke za nezaposlena lica i usavršite znanje stranog jezika.

Zbog velikog interesovanja rok za prijave je produžen do 22. novembra 2017. godine

Broj mesta je ograničen.

Dodatne informacije i prijave na: 011/33 74 058 i 065/33 74 058 (10-17h)

Nastava subvencionisanih kurseva za nezaposlena lica odvija se u nastavnom centru Trg Republike.

Nastavni centar Trg Republike INFO TEL:
Bulevar despota Stefana 22 011 33 74 058
065 33 74 058

Ukoliko želite, možete se na ovaj kurs prijaviti popunjavanjem online aplikacionog formulara:

Ime i prezime:

Broj telefona:

I-mejl:

Prijavljujem se za kurs:

Odaberite i status:

Hvala na interesovanju i dobrodošli!