PROGRAM STRUČNE PRAKSE ZA FILOLOGE

stip-za-stud2

PROGRAM STRUČNE PRAKSE ZA APSOLVENTE I SVRŠENE STUDENTE FILOLOŠKOG FAKULTETA

Obrazovni centar EQUILIBRIO već punih 15 godina jedna je od najpoznatijih i najuglednijih institucija za učenje stranih jezika na teritoriji grada Beograda. Naš osnovni cilj je da svojim polaznicima pružimo najsavremeniji način učenja i usvajanja stranih jezika i postanemo lider iz oblasti interkulturalnog, neformalnog obrazovanja na teritoriji čitave Republike Srbije.

Visokokvalitetni kursevi, najmodernije metode nastave, odlični tehnički uslovi i opremljenost, nastavna sredstva renomiranih svetskih izdavača, kao i neprekidno usklađivanje programa školovanja sa razvojem tržišta, imperativ su u našem delovanju.

Stručna praksa za apsolvente i svršene studente osmišljena je tako da studentima kroz praktično stečena znanja iz metodike i pedagogije pruži uvid u to šta podrazumeva savremeno izvođenje nastave stranog jezika. Program prakse traje 16 radnih nedelja i podrazumeva upoznavanje sa metodikom nastave, kompletnim nastavnim procesom, i to kroz pripremnu fazu, fazu realizacije nastave, kao i fazu monitoringa i evaluacije polaznika.

Prva  faza se odvija kroz kreativne radionice na kojima se obrađuju različite teme kao što su:

 • Bonton i etički kodeks profesora
 • Koordinacija sa ostalim kolegama i sekretarijatom u okviru kolektiva
 • Organizacija i struktura časa
 • Program i priprema prvog časa
 • Rad sa studentima
 • Rad sa srednjoškolcima
 • Rad sa zaposlenima u firmama i preduzećima
 • Osnovni udžbenici i dodatni materijal (igrice, handouti, pesme, internet...)
 • Kreiranje nastavnih planova praktičnim radom za ciljnu grupu
 • Izazovi u izvođenju nastave
 • Skala  A1-C2

Naredna, druga faza obuhvata hospitovanje i pripremanje izvođenja sopstvene nastave. Hospitovanje podrazumeva prisustvovanje časovima profesora zaposlenih u Centru i praćenje nastave uz komentarisanje i analizu onoga što su polaznici prakse na tim časovima videli. Polaznici prakse unapred su upoznati sa planom časa profesora čijem času prisustvuju, tako da na licu mesta mogu da vide kako se taj plan realizuje i steknu uvid u načine reagovanja na neočekivane situacije u nastavi. U ovoj fazi polaznici prakse takođe imaju prilike da i sami pripremaju planove za simulacije časova koje će održati maloj grupi praktikanata uz prisustvo mentora.

Treća faza prakse je samostalno izvođenje nastave uz monitoring mentora. Polaznici prakse imaju priliku da u saradnji sa mentorom osmisle planove časova koje će nakon toga sami i održati. Kasnije će se kroz zajedničku analizu održanih časova sa mentorom utvrditi na koje segmente časa praktikant treba posebno da obrati pažnju prilikom njegovog planiranja i realizacije.

Četvrta faza prakse predstavlja evaluaciju učenika. Evaluacija se vrši putem pismenih i usmenih testova, a polaznici prakse će biti u prilici da prvo prisustvuju i učestvuju u evaluaciji, a potom je i sami izvode, dakle po prvi put se oni sami nalaze u ulozi ispitivača.

Program stručne prakse realizuje se u saradnji sa Univerzitetskim centrom za razvoj karijere.

Način prijave: Poslati CV sa fotografijom i motivaciono pismo na mail adresu: praksa@stranijezici.com;

U CC mejla upisati saradnja@razvojkarijere.bg.ac.rs
sa naznakom STRUCNA PRAKSA ZA ANGLISTE I GERMANISTE

Rok za prijavu: 10.11.2016.

MENI
Škola stranih jezika Beograd