Kurs engleskog jezika za pravnike

Engleski jezik postao je neophodan preduslov za postizanje poslovnog uspeha za svakoga ko radi u međunarodnom okruženju. Sam proces globalnih i evropskih integracija izazvao je rastuću potrebu za pravnim stručnjacima koji poseduju odgovarajuće znanje engleskog jezika u oblasti prava.

Svesni činjenice da pravnik engleski jezik mora da koristi sa posebnom pažnjom i da mora biti osposobljen da komunicira tečno, a pre svega tačno i precizno, odnosno da u potpunosti mora razumeti ono što pročita ili čuje, razvili smo kurs koji će ne samo razviti sve vaše jezičke veštine unutar pravnog konteksta već će vam omogućiti i povezivanje stečenog znanja kroz razmenu iskustava sa drugim polaznicima iz njihove dosadašnje prakse.

S toga, ukoliko želite da unapredite svoje poznavanje engleskog jezika u ovoj oblasti onda je specijalizovani kurs Engleski jezik za pravnike pravo rešenje za vas.

Kurs Engleski jezik za pravnike je namenjen prvenstveno pravnicima, ali i ostalim zaposlenim u organizacijama ili preduzećima sa pravnom službom.

Potreban nivo znanja za upis na ovaj specijalizovani kurs je B1 (prema opštoj skali Saveta Evrope). Posebna prednost ovog kursa je rad u malim grupama polaznika što svakom pruža mogućnost izražavanja i učestvovanja u radu grupe, kao i dovoljnu pažnju predavača.

Na kursu Engleski jezik za pravnike su angažovani jezički stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom u ovoj oblasti, koji će vam omogućiti da do kraja kursa:

 • ovladate pravnom terminologijom iz petnaest područja prava, uključujući kompanijsko pravo, obligaciono pravo, pravo intelektualne svojine, trgovinsko pravo itd.
 • slušate i analizirate jezik koji se koristi u interakcijama advokat – klijent
 • proučavate strategije i tehnike u pregovorima
 • susretnete se sa različitim pravnim dokumentima, kao što su pisma, pravna mišljenja, različite vrste ugovora, klauzula, zapisnika, statuta
 • vežbate pisanje pisama, memoranduma i pravnih mišljenja
 • poboljšate svoju sposobnost da učestvujete u situacijama tipičnim za pravnu praksu, kroz igranje različitih uloga i učestvovanje u simulacijama

Opšte informacije o kursu ENGLESKI ZA PRAVNIKE:

 • start nastave – septembar 2017. godine
 • tempo rada – dva puta nedeljno po 75 minuta
 • trajanje kursa –  3 meseca
 • ukupni nastavni fond – 40 školskih časova
 • termini za nastavu su poslepodnevni i večernji
 • rad u malim, mentorskim grupama polaznika

Tokom školske 2016/17. slavimo zajedno sa vama 15 godina uspešnog rada.

Tim povodom obezbedili smo za vas akcijske cene specijalizovanog kursa Engleski za pravnike.

REDOVNA CENA SPECIJALIZOVANOG KURSA:
za ceo kurs
229 €
 
AKCIJSKA CENA SPECIJALIZOVANOG KURSA:
za ceo kurs
169 €
na 2 rate

 Plaćanje se vrši u dinarima, prema srednjem kursu NBS na dan uplate.

 Za studente Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Pravnog fakulteta Univerziteta Union odobravamo dodatni popust.
Cena kursa sa dodatnim popustom za studente je 149 evra, uz mogućnost plaćanja na dve rate.​

DOBITI OD SPECIJALIZOVANOG KURSA: SPECIJALIZOVANI KURS OBUHVATA:
komuniciraćete sa više samopouzdanja polaganje ulaznog testa *
proširićete profesionalni rečnik pohađanje nastave
izražavaćete se tečnije i ispravnije redovne konsultacije sa profesorima - mentorima
unapredićete pisani engleski i gramatiku osiguranje polaznika tokom trajanja kursa
usprešnije ćete sudelovati u poslovnim sastancima mentorsko praćenje polaznika
radićete uspešnije u multikulturnom okruženju personalizovani pristup svakom polazniku
bolje ćete razumeti razne tekstove, od pravnih normi, memoranduma,predloga i sl. redovne konsultacije sa profesorima – mentorima
uspešnije ćete pisati beleške, službena pisma, eseje i sažetke polaganje završnog ispita
uspešnije ćete prevoditi pravne tekstove izdavanje zvaničnog sertifikata

* Ulazno testiranje podrazumeva izradu pismenog testa koji obuhvata gramatičke i leksičke jedinice određenog jezika i radi se isključivo u prostorijama Obrazovnog sistema EQUILIBRIO u trajanju od 60 min. Zakazuje se putem telefona ili lično u Sekretarijatu Obrazovnog sistema EQUILIBRIO. U Obrazovnom sistemu EQUILIBRIO ne postoji mogućnost online testiranja, jer ovakva vrsta testa ne odražava konkretno znanje budućeg polaznika, odnosno ne daje precizan uvid u aktivno i pasivno znanje, zbog čega je izuzetno neprecizna.

* završetkom jednog modula možete se upisati na sledeći, isključivo u okviru istog nivoa

* završetkom poslednjeg modula jednog nivoa nije moguće preći na sledeći nivo ovog specijalizovanog kursa

Program uključuje i polaganje pismenog i usmenog ispita. Nakon položenog ispita polaznici stiču pravo na Sertifikat o položenom specijalizovanom kursu Engleski u pravu.

Kursevi  koji se održavaju u našem Centru potpuno su usaglašeni sa “Zajedničkim evropskim portfoliom za strane jezike”, dokumentom koji je usvojio Savet Evrope. To znači da se primenjuju iskustva evropskih stručnjaka iz ove oblasti, i da se metod učenja bazira na komunikativnom pristupu koji polaznike kurseva usmerava da svoja znanja koriste pre svega za usmeno izražavanje, ne zanemarujući pri tom ni ostale jezičke veštine: čitanje, pisanje i razumevanje.

Pogledajte utiske polaznika kursa ENGLESKI ZA PRAVNIKE

Nastava kursa engleski za pravnike odvija se u nastavnom centru Trg Republike.

Nastavni centar Trg Republike INFO TEL:
Bulevar despota Stefana 22 011 33 74 075
065 33 73 595

Ukoliko želite, možete se na ovaj kurs prijaviti popunjavanjem online aplikacionog formulara:

PROČITAJTE NEKE OD UTISAKA POLAZNIKA NAŠIH KURSEVA:
Kursom u Obrazovnom centru Equilibrio više sam nego zadovoljan, jer sam dobio optimalan odnos cene i kvaliteta nastave.Milovan Perišič
Equilibrio centar je opravdao ukazano poverenje i pokazao visok nivo profesionalnosti u svim domenima svog rada. Časovi su bili zanimljivo osmišljeni i interesantni.Ambasada Argentine u Beogradu
Ne mogu, a da se ne pohvalim da više nemam blokada kada treba da pričam na stranom jeziku. Hvala Equilibrio centru na tome.Nevena Bogićević
Kompanija Dr. Oetker se zahvaljuje na divnoj saradnji školi stranih jezika EQUILIBRIO i planira da nastavi saradnju i ubuduće.Dr Oetker, Beograd
Učenje uz druženje je oproban recept kako se najlakše napreduje u usvajanju jednog novog jezika i kulture.Petar Milosavljević
Za potrebe naših zaposlenih, škola stranih jezika EQUILIBRIO je organizovala i sprovela kurseve jezika koji su ocenjeni od strane naših zaposlenih najvišom ocenom.Ikea, Srbija
Iako sam na početku bila skeptična, metod rada u Centru Equilibrio potpuno me je osvojio.Andrijana Vojnov
Tokom nešto više od godinu dana saradnje sa Centrom za strane jezike EQUILIBRIO, imali smo prilike da se uverimo u visok stepen profesionalnosti sa kojom ova škola pristupa radu.Carlsberg, Srbija
Iskreno preporučujemo saradnju sa Centrom EQUILIBRIO.Banca Intesa, Beograd

U narednom video spotu, možete se upoznati sa načinom na koji se izvodi nastava:

Hvala na interesovanju i dobrodošli!