Kurs engleskog jezika za pravnike

Engleski jezik postao je neophodan preduslov za postizanje poslovnog uspeha za svakoga ko radi u međunarodnom okruženju. Sam proces globalnih i evropskih integracija izazvao je rastuću potrebu za pravnim stručnjacima koji poseduju odgovarajuće znanje engleskog jezika u oblasti prava.

Svesni činjenice da pravnik engleski jezik mora da koristi sa posebnom pažnjom i da mora biti osposobljen da komunicira tečno, a pre svega tačno i precizno, odnosno da u potpunosti mora razumeti ono što pročita ili čuje, razvili smo kurs koji će ne samo razviti sve vaše jezičke veštine unutar pravnog konteksta već će vam omogućiti i povezivanje stečenog znanja kroz razmenu iskustava sa drugim polaznicima iz njihove dosadašnje prakse.

S toga, ukoliko želite da unapredite svoje poznavanje engleskog jezika u ovoj oblasti onda je specijalizovani kurs Engleski jezik za pravnike pravo rešenje za vas.

Kurs Engleski jezik za pravnike je namenjen prvenstveno pravnicima, ali i ostalim zaposlenim u organizacijama ili preduzećima sa pravnom službom.

Potreban nivo znanja za upis na ovaj specijalizovani kurs je B1 (prema opštoj skali Saveta Evrope). Posebna prednost ovog kursa je rad u malim grupama polaznika što svakom pruža mogućnost izražavanja i učestvovanja u radu grupe, kao i dovoljnu pažnju predavača.

Na kursu Engleski jezik za pravnike su angažovani jezički stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom u ovoj oblasti, koji će vam omogućiti da do kraja kursa:

 • ovladate pravnom terminologijom iz petnaest područja prava, uključujući kompanijsko pravo, obligaciono pravo, pravo intelektualne svojine, trgovinsko pravo itd.
 • slušate i analizirate jezik koji se koristi u interakcijama advokat – klijent
 • proučavate strategije i tehnike u pregovorima
 • susretnete se sa različitim pravnim dokumentima, kao što su pisma, pravna mišljenja, različite vrste ugovora, klauzula, zapisnika, statuta
 • vežbate pisanje pisama, memoranduma i pravnih mišljenja
 • poboljšate svoju sposobnost da učestvujete u situacijama tipičnim za pravnu praksu, kroz igranje različitih uloga i učestvovanje u simulacijama

Opšte informacije o kursu ENGLESKI ZA PRAVNIKE:

 • start nastave – polovina aprila 2017. godine
 • tempo rada – dva puta nedeljno po 75 minuta
 • trajanje kursa –  3 meseca
 • ukupni nastavni fond – 40 školskih časova
 • termini za nastavu su poslepodnevni i večernji
 • rad u malim, mentorskim grupama polaznika

Tokom školske 2016/17. slavimo zajedno sa vama 15 godina uspešnog rada.

Tim povodom obezbedili smo za vas akcijske cene specijalizovanog kursa Engleski za pravnike.

REDOVNA CENA SPECIJALIZOVANOG KURSA:
za ceo kurs
229 €
 
AKCIJSKA CENA SPECIJALIZOVANOG KURSA:
za ceo kurs
169 €
na 2 rate

 Plaćanje se vrši u dinarima, prema srednjem kursu NBS na dan uplate.

 Za studente Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Pravnog fakulteta Univerziteta Union odobravamo dodatni popust.
Cena kursa sa dodatnim popustom za studente je 149 evra, uz mogućnost plaćanja na dve rate.​

DOBITI OD SPECIJALIZOVANOG KURSA: SPECIJALIZOVANI KURS OBUHVATA:
komuniciraćete sa više samopouzdanja polaganje ulaznog testa *
proširićete profesionalni rečnik pohađanje nastave
izražavaćete se tečnije i ispravnije redovne konsultacije sa profesorima - mentorima
unapredićete pisani engleski i gramatiku osiguranje polaznika tokom trajanja kursa
usprešnije ćete sudelovati u poslovnim sastancima mentorsko praćenje polaznika
radićete uspešnije u multikulturnom okruženju personalizovani pristup svakom polazniku
bolje ćete razumeti razne tekstove, od pravnih normi, memoranduma,predloga i sl. redovne konsultacije sa profesorima – mentorima
uspešnije ćete pisati beleške, službena pisma, eseje i sažetke polaganje završnog ispita
uspešnije ćete prevoditi pravne tekstove izdavanje zvaničnog sertifikata

* Ulazno testiranje podrazumeva izradu pismenog testa koji obuhvata gramatičke i leksičke jedinice određenog jezika i radi se isključivo u prostorijama Obrazovnog sistema EQUILIBRIO u trajanju od 60 min. Zakazuje se putem telefona ili lično u Sekretarijatu Obrazovnog sistema EQUILIBRIO. U Obrazovnom sistemu EQUILIBRIO ne postoji mogućnost online testiranja, jer ovakva vrsta testa ne odražava konkretno znanje budućeg polaznika, odnosno ne daje precizan uvid u aktivno i pasivno znanje, zbog čega je izuzetno neprecizna.

* završetkom jednog modula možete se upisati na sledeći, isključivo u okviru istog nivoa

* završetkom poslednjeg modula jednog nivoa nije moguće preći na sledeći nivo ovog specijalizovanog kursa

Program uključuje i polaganje pismenog i usmenog ispita. Nakon položenog ispita polaznici stiču pravo na Sertifikat o položenom specijalizovanom kursu Engleski u pravu.

Kursevi  koji se održavaju u našem Centru potpuno su usaglašeni sa “Zajedničkim evropskim portfoliom za strane jezike”, dokumentom koji je usvojio Savet Evrope. To znači da se primenjuju iskustva evropskih stručnjaka iz ove oblasti, i da se metod učenja bazira na komunikativnom pristupu koji polaznike kurseva usmerava da svoja znanja koriste pre svega za usmeno izražavanje, ne zanemarujući pri tom ni ostale jezičke veštine: čitanje, pisanje i razumevanje.

Pogledajte utiske polaznika kursa ENGLESKI ZA PRAVNIKE

Nastava kursa engleski za pravnike odvija se u nastavnom centru Trg Republike.

Nastavni centar Trg Republike INFO TEL:
Bulevar despota Stefana 22 011 33 74 075
065 33 73 595

Ukoliko želite, možete se na ovaj kurs prijaviti popunjavanjem online aplikacionog formulara:

PROČITAJTE NEKE OD UTISAKA POLAZNIKA NAŠIH KURSEVA:
Kursom u Obrazovnom centru Equilibrio više sam nego zadovoljan, jer sam dobio optimalan odnos cene i kvaliteta nastave. Milovan Perišič
Equilibrio centar je opravdao ukazano poverenje i pokazao visok nivo profesionalnosti u svim domenima svog rada. Časovi su bili zanimljivo osmišljeni i interesantni. Ambasada Argentine u Beogradu
Ne mogu, a da se ne pohvalim da više nemam blokada kada treba da pričam na stranom jeziku. Hvala Equilibrio centru na tome. Nevena Bogićević
Kompanija Dr. Oetker se zahvaljuje na divnoj saradnji školi stranih jezika EQUILIBRIO i planira da nastavi saradnju i ubuduće. Dr Oetker, Beograd
Učenje uz druženje je oproban recept kako se najlakše napreduje u usvajanju jednog novog jezika i kulture. Petar Milosavljević
Za potrebe naših zaposlenih, škola stranih jezika EQUILIBRIO je organizovala i sprovela kurseve jezika koji su ocenjeni od strane naših zaposlenih najvišom ocenom. Ikea, Srbija
Iako sam na početku bila skeptična, metod rada u Centru Equilibrio potpuno me je osvojio. Andrijana Vojnov
Tokom nešto više od godinu dana saradnje sa Centrom za strane jezike EQUILIBRIO, imali smo prilike da se uverimo u visok stepen profesionalnosti sa kojom ova škola pristupa radu. Carlsberg, Srbija
Iskreno preporučujemo saradnju sa Centrom EQUILIBRIO. Banca Intesa, Beograd

U narednom video spotu, možete se upoznati sa načinom na koji se izvodi nastava:

Hvala na interesovanju i dobrodošli!