Specijalizovani program ENGLESKI TOTAL 5

engleski-total-5

UPIS NA PROGRAM ENGLESKI TOTAL 5 JE ZAVRŠEN. VIŠE INFORMACIJA O AKTUELNIM KURSEVIMA KOJE MOŽEŠ POHAĐATI PO AKCIJSKIM CENAMA TOKOM LETA POGLEDAJ KLIKOM NA LETNJE AKCIJSKE CENE

Šta predstavlja program ENGLESKI TOTAL 5?

ENGLESKI TOTAL 5 je posebno osmišljen ONLINE program jezičke obuke za brzo podizanje nivoa znanja poslovnog engleskog jezika, radi što efikasnije komunikacije na trenutnom ili budućem radnom mestu, kao i različitim svakodnevnim situacijama.

Program obuhvata dva specijalizovana kursa poslovnog engleskog jezika, specijalizovane webinare, jezičke radionice i izdavanje sertifikata.

ENGLESKI TOTAL 5 će te u potpunosti pripremiti za promenu trenutnog ili pronalaženje novog posla, ali i za sve situacije sa kojima se možeš susresti na poslu u toku radnog dana, kao što su poslovni sastanci, telefonski razgovori, pisanje mejlova, držanje prezentacija i dr.

Program spaja sve neophodne veštine i obrađuje sve teme koje se javljaju u savremenom poslovnom okruženju. Uz ONLINE ENGLESKI TOTAL 5 bićeš spreman/na za dalji napredak i razvoj, slobodno komunicirajući na engleskom jeziku.

Kome je namenjen program ENGLESKI TOTAL 5?

Program je namenjen zaposlenim ljudima čiji posao zahteva korišćenje engleskog jezika, kao i onima koji traže ili žele da promene posao, a smatraju da će im znanje engleskog jezika biti potrebno da bi napredovali u karijeri.

Program ENGLESKI TOTAL 5 namenjen je i diplomcima i studentima završnih godina osnovnih ili postdiplomskih studija koji planiraju ulazak u poslovni svet jer će im ovaj kurs pomoći da odgovore na zahteve svog budućeg radnog mesta kada je engleski jezik u pitanju.

VEĆ 20 SMO GODINA TVOJ IZBOR...

Šta obuhvata program ENGLESKI TOTAL 5?

Program ENGLESKI TOTAL 5 obuhvata specijalizovani kurs poslovnog engleskog BIZ EXPRES (održava se ONLINE UŽIVO, putem Skype-a), još jedan snimljeni online kurs BIZ TOTAL, jezičke radionice, specijalizovane webinare i izdavanje zvaničnog sertifikata.

1. ONLINE SPECIJALIZOVANI KURS ENGLESKOG JEZIKA BIZ EXPRESS – kurs poslovnog engleskog, posebno osmišljen za brzo sticanje i razvijanje veština poslovne komunikacije na engleskom jeziku. Predstavlja kombinaciju najpotrebnijih tema i jezičkih veština kada je u pitanju komunikacija na engleskom jeziku u poslovnom okruženju. Kurs se održava ONLINE UŽIVO, u unapred odabranim terminima, uz 100% prisustvo profesora/mentora.

2. ONLINE KURS BIZ TOTAL (telefoniranje i poslovna korespondencija) – specijalno osmišljen snimljeni ONLINE kurs engleskog jezika koji možete da pohađate bilo kada (neograničen broj puta tokom trajanja programa). Pohađanjem ovog kursa, savladaćete tehniku pisanja poslovnih mejlova i vođenja razgovora putem telefona, uz ukazivanje na najadekvatnije izraze i formu izražavanja u različitim poslovnim kontekstima.

3. ONLINE RADIONICE POSLOVNOG ENGLESKOG – održavaju se uživo, a polaznici mogu da odaberu jednu od dve ponuđene radionice, shodno tome da li žele da se pripreme za intervju za novi posao ili žele da napreduju u poslu koji već rade:

 • Priprema za intervju za posao
 • Simulacije poslovnih situacija (poslovni sastanci i prezentacije)

4. SPECIJALIZOVANI WEBINARI:

 • Pisanje CV-a i motivacionog pisma na engleskom jeziku
 • Pisanje aplikacije za master studije na engleskom jeziku
 • Kako iskoristiti Linkedin za pronalaženje/promenu posla

5. IZDAVANJE SERTIFIKATA EQUILIBRIO - OBRAZOVNOG SISTEMA – sticanjem sertifikata imaćeš validan dokument o svom poznavanju engleskog, koji će tiobezbediti konkurentsku prednost pri zaposlenju ili u bilo kojoj drugoj situaciji u kojoj će ti korićenje engleskog jezika biti potrebno.

Poslovni engleski BIZ EXPRESS: konverzacija i debatovanje + simulacija različitih poslovnih situacija + držanje prezentacija + proširenje fonda reči!

Za uspešnu karijeru potrebna su dodatna znanja i veštine. Pogledaj šta o našim kursevima stranih jezika kažu poznati sportisti, glumci, pevači...

Šta dobijate od programa ENGLESKI TOTAL 5?

 • unapređenje poslovne komunikacije i korespondencije
 • aktiviranje prethodno stečenog pasivnog znanja
 • razbijanje treme pri usmenom izražavanju
 • proširenje vokabulara
 • sticanje samopouzdanja u svoje znanje
 • veću tačnost i bolju organizaciju pisanog izražavanja na engleskom jeziku
 • kvalifikovane i stručne predavače
 • male grupe polaznika
 • praćenje nastave od kuće ili sa bilo kog mesta na kom se nalazite

U KRIZNIM VREMENIMA, KAO ŠTO JE OVO, JEDINA SIGURNA INVESTICIJA JE ULAGANJE U SVOJE ZNANJE!

Kada počinje i koliko traje program ENGLESKI TOTAL 5?

U EQUILIBRIO - Obrazovnom sistemu u toku je upis na Program Engleski Total 5 po akcijskoj ceni sa 40% popusta. 

Kurs poslovnog engleskog BIZ EXPRESS počinje polovinom maja, nastava se održava ONLINE UŽIVO, dva puta nedeljno u popodnevnim i večernjim terminima, dok su kurs BIZ TOTAL i webinari u snimljenoj formi i možeš ih pohađati bilo kada, neograničen broj puta tokom trajanja programa.

Opšte informacije o specijalizovanom kursu BIZ EXPRESS:

 • početak nastave - u drugoj polovini maja 2022. (UPIS NA PROGRAM ENGLESKI TOTAL 5 JE ZAVRŠEN. VIŠE INFORMACIJA O AKTUELNIM KURSEVIMA KOJE MOŽEŠ POHAĐATI PO AKCIJSKIM CENAMA TOKOM LETA POGLEDAJ KLIKOM NA LETNJE AKCIJSKE CENE)
 • trajanje kursa – 6 nedelja
 • tempo rada – 2 puta nedeljno po 90 min
 • termini nastave – poslepodnevni i večernji
 • nastava se održava ONLINE (uživo, preko Skype-a) 
 • u ponudi su nivoi - A2, B1 i B2
 • nastava se realizuje u ultra malim, mentorskim grupama, od 3 do 6 polaznika
 • nastavu izvode isključivo diplomirani filolozi

1. Šta podrazumeva program ENGLESKI TOTAL 5?

ENGLESKI TOTAL 5 podrazumeva specijalizovani program koji predstavlja kombinaciju kursa poslovne komunikacije (Biz Express kurs) i radionica koje se održavaju uživo, i snimljenih kurseva i webinara na temu poslovnog engleskog jezika. Kao takav, ovaj program dovodi do aktiviranja pasivnog znanja engleskog jezika kroz diskusiju i proširenje vokabulara na poslovne teme sa kojima su polaznici u prilici da se susreću na svom radnom mestu. Na času su dominantno zastupljene govorne aktivnosti i jezičke vežbe koje polaznicima omogućavaju aktivnu upotrebu novih reči i izraza koje uče, uz ispravljanje grešaka koje prave u govoru. Ovo dovodi do toga da se polaznici postepeno oslobađaju straha da pričaju na engleskom jeziku i stiču sigurnost u konverzaciji. Snimljeni kursevi i webinari praćeni su zadacima kojima polaznici ovog programa proveravaju naučeno, uz konsultacije i povratnu informaciju na ostvareni rezultat od svog profesora-mentora.

2. Da li mogu da pohađam ovaj kurs ako nikada nisam učio/učila engleski jezik, tj. ako sam apsolutni početnik?

Ne. Ova vrsta kursa podrazumeva određeno predznanje, u zavisnosti od nivoa programa ENGLESKI TOTAL 5.

3. Koje su prednosti online kurseva u odnosu na klasičnu nastavu u učionici?

Jedna od glavnih prednosti online nastave je ušteda vremena potrebnog za dolazak na časove i povratak kući, što povlači i izbegavanje korišćenja javnog prevoza ili traženje parking mesta. Osim toga, online časovi omogućavaju da pohađate časove u terminima koji bi Vam inače bili neprihvatljivi zbog vremena koje je potrebno za dolazak/odlazak, što znači da ukoliko završite sa poslom ili ostalim obavezama u jednom trenutku, već u sledećem možete da se uključite u online čas, gde god da se nalazite. Kako većina polaznika časove prati od kuće, mnogi kao prednost ističu i to što su svi opušteni, tako da i oni kojima bi komunikacija na stranom jeziku sa profesorom i drugim polaznicima inače bila problem, to vrlo lako prevazilaze. Kada je u pitanju sama nastava, online časovi nude tu prednost što su Vam materijali i beleške sa časa dostupni na Skype platformi i nakon što se čas završi, čak i ukoliko mu niste prisustvovali. Tako ćete lakše dopuniti svoje beleške, podsetiti se primera ili čak nadoknaditi propušteno gradivo.

4. Da li postoji razlika u programu i kvalitetu klasičnih (u učionici) i online programa ENGLESKI TOTAL 5?

Ne. Nastavni program je isti, ali su aktivnosti tokom časa prilagođene online tipu nastave, kako bi se isti kvalitet zadržao i na klasičnom i na online kursu. Ono što je zajedničko i klasičnom i online kursu je komunikativni pristup u nastavi, sa mnogo dinamičnih zadataka i govornih aktivnosti, tako da polaznici sve vreme aktivno učestvuju u samom času. Naš stručni tim profesora sa mnogo pažnje planira sve online časove kako bi se aktivnosti adekvatno smenjivale, čineći nastavu dinamičnom, lakom i pre svega interesantnom za praćenje od strane polaznika.

5. Da li mogu da menjam termine časova u toku kursa?

Ne, ovo nije moguće. Kada se pre početka nastave utvrdi termin za vašu grupu, on se ne menja tokom trajanja semestra. To znači da tokom tog perioda nastavu uvek imate u istom terminu. Međutim, ukoliko vam zbog promenjenog rasporeda Vaših ostalih, ličnih obaveza, termin u kom ste započeli sa nastavom više ne bude odgovarao, možete trajno da pređete u neku drugu grupu u novom, željenom terminu, pod uslovom da se radi o istom nivou znanja i da u toj grupi postoji slobodno mesto.

6. Šta se dešava ukoliko u nekom trenutku moram da odustanem od pohađanja kursa?

Ukoliko odustanete pre početka nastave, novac koji ste uplatili biće Vam vraćen u celosti. Međutim, ukoliko od kursa odustanete nakon što je nastava počela, uplaćeni novac Vam ne može biti vraćen.

7. Da li se polaže završni ispit?

Ne, budući da se radi o kursu sa dominantno konverzacijskom koncepcijom, čiji je cilj oslobađanje od barijera u usmenoj komunikaciji na engleskom jeziku.

8. Da li po završetku kursa dobijam neki sertifikat?

Ukoliko ste redovno prisustvovali nastavi, odnosno, ukoliko niste propustili više od 30% časova, po završetku kursa vam se izdaje sertifikat o pohađanju programa Engleski total 5 na određenom nivou, sa navedenim temama koje ste obradili. Sertifikat se izdaje na Vaš lični zahtev.

9. Da li po završetku jednog nivoa programa ENGLESKI TOTAL 5 prelazim na sledeći nivo?

Ne, to nije moguće bez prethodnog pohađanja opšteg kursa jezika, budući da se na programu ENGLESKI TOTAL 5 radi na aktiviranju postojećeg znanja i proširenju poslovnog vokabulara u okviru nivoa na kome se nalazite.

10. Koje opcije za dalje učenje imam po završetku programa ENGLESKI TOTAL 5?

Kada završite program Engleski total 5, možete da promenite vrstu kursa: na primer, možete da pohađate Premium kurs, kurs Max 3 ili pripremni kurs za polaganje nekog međunarodno priznatog ispita, ukoliko Vaš nivo znanja engleskog jezika to dozvoljava. Ukoliko sa programa Engleski total 5 prelazite na drugu vrstu kursa, organizuje se kratko testiranje jezičkih veština kako bi se precizno utvrdio podnivo od koga nastavljate sa učenjem nakon aktiviranja postojećeg znanja.

CENA SPECIJALIZOVANOG KURSA:
na 2 rate
199 €
 

plaćanje se vrši u dinarima, prema srednjem kursu NBS na dan uplate

Najbolji odnos cene kursa i naučenog gradiva.

Navedena cena online programa iz tabele sa uračunatim popustom obuhvata:

 • polaganje ulaznog testa radi preciznog utvrđivanja prethodnog nivoa znanja engleskog jezika*
 • pohađanje ONLINE UŽIVO kursa BIZ EXPRESS
 • pohađanje ONLINE kursa BIZ TOTAL (telefoniranje i poslovna korespondencija)
 • pohađanje ONLINE radionica i simulacija poslovnih situacija
 • pohađanje ONLINE webinara (Pisanje CV-a i motivacionog pisma na engleskom jeziku, Pisanje aplikacije za master studije na engleskom jeziku, Kako iskoristiti Linkedin za pronalaženje/promenu posla)
 • customer support servis
 • mentorsko praćenje polaznika
 • personalizovani pristup svakom polazniku
 • redovne konsultacije sa profesorima – mentorima
 • izdavanje zvaničnog sertifikata EQUILIBRIO - Obrazovnog sistema** (kao brenda broj 1, priznatog od većine poslodavaca u Srbiji)

* Pre početka nastave, za polaznike koji već imaju predznanje iz engleskog jezika, organizuje se ulazno testiranje – pismeno i usmeno. Testiranje može da se održi u nekom od naših nastavnih centara ili online, u zavisnosti od želja i mogućnosti polaznika. Na osnovu rezultata ulaznog testa, utvrđuje se nivo znanja polaznika, odnosno, na kom podnivou nastavlja sa učenjem jezika u našem centru.

** Sertifikat EQUILIBRIO - Obrazovnog sistema - Po završetku nastave, svi polaznici koji nisu propustili više od 30% ukupnog nastavnog fonda ostvaruju pravo na zvanični sertifikat EQUILIBRIO - Obrazovnog sistema.

Sertifikat za kurs jezika

Sticanje sertifikata EQUILIBRIO – Obrazovnog sistema garantuje svim polaznicima zvaničnu potvrdu znanja stranog jezika, koja će im obezbediti konkurentsku prednost pri zaposlenju u zemlji i inostranstvu ili bilo kojoj drugoj situaciji u kojoj će im korišćenje stranih jezika biti potrebno.

NAŠI KLIJENTI SU I:

Narodna skupština, Ministarstvo finansija, Ministarstvo pravde, Univerzitet u Beogradu - CZRK, Opština Novi Beograd, Ambasada Danske, Bayer, Henkel, Bosch, Philip Morris, Ikea, Banca Intesa, Coca-Cola, Delhaize, Milšped, Nelt, Uniqa, Carlsberg, Comtrade, Lidl, Ambasada Španije, OMV, Procredit banka, Strabag, Leranupon, Ubisoft, Finbet, Mozzart, Arbor Education, Gate Group, Greiner Jp Packaging ...

EQUILIBRIO sistem kao brend broj 1 u oblasti dodatnog obrazovanja i učenja jezika u Srbiji za odrasle i decu garantuje svim svojim polaznicima kvalitet usvojenog znanja koje je potvrđeno upravo zvaničnim sertifikatom, priznatim od strane obrazovnih institucija, kao i domaćih i stranih poslodavaca.

OBNOVITE ZNANJE, SAVLADAJTE POSLOVNE FRAZE I PROGOVORITE TEČNO NA ENGLESKOM JEZIKU!

EQUILIBRIO - Obrazovni sistem izuzetno je ponosan na hiljade svojih polaznika (dece i odraslih), koji su upravo sa nama progovorili ili usavršili strane jezike. Tu smo i za Vas!

Za dodatne informacije i prijavu na ONLINE program ENGLESKI TOTAL 5, pozovi: 063 323 634  (10h - 17.30h)

ili

se prijavi na ovaj kurs popunjavanjem online prijavnog formulara u nastavku:

  Popunjavanje formulara zaštićeno je SSL enkripcijom.

  Ime i prezime:

  Broj telefona:

  I-mejl:

  Opština/grad/zemlja gde trenutno stanujete:

  Izaberite status:

  *Klikom na dugme Pošalji, dajem saglasnost da me predstavnik EQUILIBRIO - Obrazovnog sistema može lično kontaktirati u vezi sa prijavom na ovaj kurs jezika. (putem telefona ili i-mejla)

  PROČITAJTE NEKE OD UTISAKA POLAZNIKA NAŠIH KURSEVA:
  Kao pevačica i profesorka italijanskog smatram da je učenje stranih jezika najbolje ulaganje u sebe. Ukoliko želite da počnete da učite italijanski jezik, Obrazovni sistem Equilibrio je pravo mesto za vas! Ana Štajdohar - pevačica
  Online kurs u EQUILIBRIO - Obrazovnom sistemu je super iskustvo, iako na početku nisam znao šta da očekujem od tog načina rada. Osećam da sam dosta napredovao. Marko Jović - student
  Equilibrio centar je opravdao ukazano poverenje i pokazao visok nivo profesionalnosti u svim domenima svog rada. Časovi su bili zanimljivo osmišljeni i interesantni. Ambasada Argentine u Beogradu
  Hvala školi EQUILIBRIO što je omogućila održavanje online kursa nemačkog jezika! Zadovoljna sam profesorkom kao i novim znanjima koje sam stekla. Aleksandra Kovačević - lekar
  Kompanija Dr. Oetker se zahvaljuje na divnoj saradnji školi stranih jezika EQUILIBRIO i planira da nastavi saradnju i ubuduće. Dr Oetker, Beograd
  S obzirom da govorim već dva strana jezika zbog prirode mog posla, želim da nučim i treći. Odlučio sam da ostvarenje mog cilja poverim Obrazovnom sistemu Equilibrio, koji proces učenja stranog jezika čini mnogo lakšim! Ilija Bozoljac - teniser
  Online kurs je pokazao da je moguće steći nova znanja, kao i prijateljstva iz dnevne sobe. Cela grupa je uspela lako da se prilagodi online časovima, zahvaljujući dobro organizovanoj profesorki i lepoj atmosferi tokom online druženja. Nenad Ilić - mašinski inženjer
  Za potrebe naših zaposlenih, škola stranih jezika EQUILIBRIO je organizovala i sprovela kurseve jezika koji su ocenjeni od strane naših zaposlenih najvišom ocenom. Ikea, Srbija
  Online kurs u EQUILIBRIO - Obrazovnom sistemu mi je omogućio da značajno uštedim vreme koje mi uvek nedostaje u jednom danu. Kurs je odlično organizovan i znanja se lako usvajaju i na ovaj način. Neda Marijanović - ekonomista
  Tokom nešto više od godinu dana saradnje sa Centrom za strane jezike EQUILIBRIO, imali smo prilike da se uverimo u visok stepen profesionalnosti sa kojom ova škola pristupa radu. Carlsberg, Srbija
  Iskreno preporučujemo saradnju sa Centrom EQUILIBRIO. Banca Intesa, Beograd
  Pored engleskog jezika koji poznajem dobro, moj sledeći cilj je učenje ruskog! Obrazovni sistem Equilibrio je tu da mi pomogne da naučim da komuniciram na ovom jeziku, kao i da čitam omiljene klasike u originalnom izdanju! Viktor Savić - glumac

  Hvala na interesovanju i dobro došli!

  ONLINE podrška

  Da li želite da nam postavite neko pitanje na temu ovog kursa jezika?

  Kontakt

  <
  <
  MENI