Koliko se razlikuje engleski u Velikoj Britaniji i SAD?

Engleski je toliko rasprostranjen jezik da bi se reklo da postoji više engleskih jezika, ali dve varijante su najpoznatije – britanski engleski i (severno)američki engleski. Možda se većini čini da je razlika između jednog i drugog samo u izgovaranju ili neizgovaranju glasa r, ali razlike su dosta složenije i ogledaju se na više jezičkih nivoa. Ovo je mali pregled najvećih razlika.

Da li želite besplatno da dobijete online lekciju engleskog jezika - Business Vocabulary? Kliknite na LINK.

Teško je u tekstu ilustrovati razlike u izgovoru, tako da ćemo samo navesti neke reči koje su reprezentativne, a vi možete poslušati obe varijante izgovora na www.oxfordlearnersdictionaries.com i www.learnersdictionary.com. Kao što smo već naveli, suglasnik r u britanskom engleskom ne izgovara se ispred drugih suglasnika kao u reči card, niti kad je na kraju reči kao u doctor, što ne važi za američki. Ali, i glas t različito se izgovara što se može čuti u rečima cottage i attic. Reč cottage pokazuje i različito čitanje vokala – dok je u britanskom engleskom to kratko o, u američkom je dugo a.

Značajne su razlike u leksici, pri čemu se misli i na pojedinačne reči i na čitave izraze, naravno. U tabeli možete proveriti svoje poznavanje parnjaka, a rešenja su na kraju teksta.

BritishEnglish AmericanEnglish Serbian
1. a (bank)note novčanica
2. a chemist’s apoteka
3. a tap slavina
4. a bank holiday državni praznik
5. pavement trotoar
6. a motorway autoput
7. a waistcoat muški prsluk
8. a torch bater-lampa
9. a queue red za čekanje
10. the underground podzemna železnica
11. a car park parking (garaža)
12. a mobile phone mobilni telefon
13. a block of flats soliter ili velika stambena zgrada
14. trousers pantalone
15. chips pomfrit
 1. Ovde se misli na RP (Received pronunciation) iliti BBC English.
 2. U nekim dijalektima, r se uvek izgovara.

General American

Interesantno je da američki engleski ima dosta starih reči koje su se izgubile iz upotrebe u britanskom varijetetu. Čuveni primer jeseni – u britanskom je autumn, a u američkom fall. Američki engleski je „začet“ kad su se prvi doseljenici, engleski puritanci, doselili na istočnu obalu Severne Amerike početkom 17. veka. Oni su sa sobom prirodno poneli tadašnji engleski govor koji se posle razvijao ne sasvim samostalno, ali u nekim novim pravcima.

Znatan je broj reči koje imaju dvojne oblike u pisanju, pri čemu će američki speling biti onaj jednostavniji. Američki speling reči, koje se mogu dvojako pisati, ekonomičniji je – koristi manje slova i oslanja se na podudarnost između napisanog i izgovorenog. Tako se kombinacija ou u američkoj varijanti piše kao o – npr. colour – color, honour – honor, harbour – harbor. Izuzetak su jednosložne reči kao hour, koja se isto piše i u britanskom i američkom. U sledećim primerima biće lako prepoznati britansku i američku varijantu: Marlborough – Marlboro, travelling – traveling, jewellery – jewelry, dialogue – dialog, catalogue – catalog, programme – program. Smatra se i da je sufiks –ise češći u britanskom engleskom, a –ize u američkom: organise – organize, realise – realize.

I u gramatici postoje izvesne razlike. Najznačajnija je da američki engleski manje koristi glagolsko vreme Present Perfect u pojedinim upotrebama. Tako je u redu reći I never did that before, dok je u britanskom pravilnije I have never done that before. Razlike se pojavljuju kad se ovo vreme koristi za iskazivanje radnje koja se desila u prošlosti u nekom trenutku koji ne spominjemo. Zatim, postoje razlike u prošlom participu – treća kolona glagola get glasi gotten u američkom engleskom, a got u britanskom. Glagoli learn i dream u britanskom engleskom tretiraju se kao nepravilni te im druga i treća kolona glase learnt i dreamt, dok su na američkom kontinentu pravilni, te ti isti oblici glase learned i dreamed.

Rešenja iz tabele: 1 a bill; 2 a pharmacy; 3 a faucet; 4 a national holiday; 5 sidewalk; 6 a freeway; 7 a vest; 8 a flashlight; 9 a line; 10 the subway; 11 a parking lot; 12 a cell phone; 13 an apartment block; 14 pants; 15 fries

 

Pogledajte aktuelnu akcijsku ponudu kurseva stranih jezika klikom na: Akcijske cene!

Pročitajte još korisnih saveta o učenju stranih jezika i otkrijte jezičke zanimljivosti u Bazi znanja.

 

Prijavite se na mejling listu i dobijajte najnovije tekstove iz baze znanja na svoj i-mejl.

  Popunjavanje formulara zaštićeno je SSL enkripcijom.

  *Klikom na dugme Pošalji, dajem saglasnost da mi EQUILIBRIO - Obrazovni sistem može periodično slati nove korisne tekstove za učenje stranih jezika (putem i-mejla)

  Pogledajte utiske našeg polaznika o kursu engleskog u EQUILIBRIO - Obrazovnom sistemu:

  Prevođenje na časovima stranih jezika: da ili ne?

  Poslednjih decenija lingvisti i sami predavači stranih jezika dosta polemišu o tome da li bi u nastavi stranih jezika trebalo ili ne koristiti maternji jezik i prevođenje.

  Iako nam se ponekad čini da je gramatičko-prevodni metod trebalo da ostane u prošlom veku i dalje postoje oni koji tvrde da on može biti i te kako koristan.

  U nastavku nudimo nekoliko razloga za i protiv prevođenja u nastavi stranih jezika.

  Prednosti prevođenja

  • Prevođenje bi se moglo posmatrati kao ušteda vremena ukoliko se učenik zbuni u nekom trenutku prilikom realizovanja neke aktivnosti na ciljnom jeziku, pa bi objašnjenje iziskivalo više vremena od planiranog. Tada je možda bolje ponuditi prevod sporne reči ili fraze nego se zadržati i poremetiti koncept aktivnosti.
  • Kada je reč o poslovicama, kolokvijalnim izrazima i frazama, ekvivalent na maternjem jeziku bi mogao da doprinese boljem razumevanju, kao i učenikovoj sigurnosti.
  • Ako je neko navikao da uči putem prevođenja, može mu biti teško da se navikne na drugačiji sistem učenja. U tom slučaju, upotreba ciljnog jezika i  prevoda na maternji jezik bi trebalo da bude izblansirana tako da učenik ne bude isfrustriran, a da se s druge strane postepeno navikava na slušanje i korišćenje isključivo stranog jezika na času.
  • U pojedinim situacijama prevođenje može biti potvrda profesoru da su đaci razumeli ono što je prethodno objašnjeno na stranom jeziku.
  Da li želite besplatno da dobijete online lekciju engleskog jezika - Business Vocabulary? Kliknite na LINK.

  Mane prevođenja

  • Jedna od mana učenja putem stalnog prevođenja jeste traženje ekvivalenta i kada to nije moguće. Neke kulturološke pojmove poput tapas i siesta, na primer, nije moguće adekvatno prevesti. Ne možemo na srpski prevesti razliku između to borrow/ to lend, osim da objasnimo da se jedno koristi kada mi od nekoga uzimamo, a drugo kada nekome dajemo nešto u zajam. Vrlo čest je primer da neko kaže my sister, a da pritom misli na svoju sestru od tetke.
  • Najčešća opasnost od prevođenja nastupa i kada đaci počnu da govore strani jezik pogrešno kopirajući strukture maternjeg jezika. Tako dobijamo enjoy in something, you’re in right, po gledu na „uživati u nečemu” i „u pravu si”. Na isti način, neko kome je maternji jezik engleski, a uči srpski, reći će: „Imali smo lepo vreme.”(We had a nice time).
  • Korišćenje oba jezika, prvo ciljnog pa maternjeg, nekada može biti dobra vežba pogotovo na početnim nivoima. Međutim, postoji opasnost da se đaci jednostavno „isključe” dok slušaju ciljni jezik zato što znaju da će istu stvar kasnije čuti na maternjem.
  • Učenici se lako naviknu na prevođenje i ako profesor na drugačiji način objašnjava, oni počinju jedni drugima da prevode ne bi li svi razumeli. To stvara haotičnu atmosferu za rad.
  • Ukoliko za nepoznatu reč ponudimo prevod, nećemo naterati učenike da razmišljaju na stranom jeziku, uskraćujemo im objašnjenje, asocijaciju, kontekst i samim tim doprinosimo da se prevedeno automatski zaboravi.
  • Uz mnogo prevođenja, ciljni jezik činimo manje bliskim. Kada učenik govori strani jezik neće se osećati prirodno. Stalno će se osećati nesigurnim, a profesor neće moći da spreči njegovo potpomaganje maternjim jezikom da bi se izrazio.
  baner-kurs-engleskog-nemackog-beograd

  Analizirajući argumente za i protiv, možemo zaključiti da maternji jezik u jednoj maloj meri pomaže, ali da mnogo više otežava savladavanje stranog jezika. Zato je poželjno elminisati njegovu upotrebu što je pre to moguće. Tek tada možemo postići željeni cilj, a to je da se učenik oslobodi i zaista dobro progovori strani jezik.

   

  Pogledajte aktuelnu akcijsku ponudu kurseva stranih jezika klikom na: Akcijske cene!

  Pročitajte još korisnih saveta o učenju stranih jezika i otkrijte jezičke zanimljivosti u Bazi znanja.

   

  Prijavite se na mejling listu i dobijajte najnovije tekstove iz baze znanja na svoj i-mejl.

   Popunjavanje formulara zaštićeno je SSL enkripcijom.

   *Klikom na dugme Pošalji, dajem saglasnost da mi EQUILIBRIO - Obrazovni sistem može periodično slati nove korisne tekstove za učenje stranih jezika (putem i-mejla)

   Prednosti i mane Guglovog prevodioca

   Sa brzim, sveprožimajućim i, iznad svega, neospornim razvojem tehnologije, čovek na raspolaganju ima alate u vidu softvera koji mu u mnogo čemu olakšavaju svakodnevni život. Veliki broj softvera može se lako koristiti na internetu ili se preuzeti sa interneta. Slobodno možemo reći da mnogobrojni lako dostupni alati rade određeni deo posla umesto nas. Podrazumeva se, svakako, da znamo da ih koristimo, kao i da poznajemo njihova ograničenja. S tim u vezi, ni alati za prevođenje nisu izuzetak.

   Google Translate (Guglov prevodilac)

   Kao primer najkorišćenijeg prevodilačkog alata uzećemo popularni Google Translate (Guglov prevodilac). Guglov prevodilac uglavnom koriste laici kada im je potreban prevod neke reči ili fraze, za šta Guglov prevodilac može biti vrlo koristan. Štaviše, ukoliko je reč koju želite da prevedete višeznačna, Guglov prevodilac vam nudi ne samo prevod svih značenja te reči, već i sinonime.

   Ovaj onlajn prevodilac je toliko usavršen da lako možete dobiti približno tačan prevod čak i nesvakidašnjih reči. Uzmimo kao primer engleski pridev lacklustre, čija definicija u rečniku Cambridge Advanced Learner's Dictionary glasi without energy and effort (bez energije ili truda). Prevodi koje pokazuje Guglov prevodilac su mutan i bez sjaja. Iako je prevod približno tačan, Guglov prevodilac ne daje primere upotrebe ove reči ni na engleskom ni na srpskom jeziku. Moramo uzeti u obzir da Guglov prevodilac nije rečnik, u kome se gotovo uvek mogu naći primeri upotrebe neke reči ili fraze, ali je očigledno da ovako izolovan prevod bez primera upotrebe u kontekstu ostavlja značenje prevedene reči nedorečenim.

   Prevođenje fraza sa stranog jezika

   Kada je u pitanju prevod fraza, rezultati su višestruki. Kako Guglov prevodilac nudi tačan prevod fraze pursuant to, koja je specifična za pravni registar, a prevod glasi u skladu sa (zakonom, članom itd.), može se zaključiti da ova alatka efikasno prevodi frazalne konstrukcije, čak i kada su stilski obeležene, što je ovde slučaj. Međutim, zanimljivi su prevodi idioma, koji predstavljaju fraze čije se ukupno značenje ne može izvesti iz značenja svake pojedinačne reči. Takvi su izrazi kad na vrbi rodi grožđe, kupiti mačku u džaku, doterati cara do duvara itd.

   Prevođenje idioma sa stranog jezika

   Kada biste pokušali da prevedete idiom kad na vrbi rodi grožđe u Guglovom prevodiocu, dobili biste *when the pigs eat ili *when in his lifetime, ukoliko se zada komanda prevoda sa hrvatskog jezika. Iako prvi prevodni ekvivalent svojom strukturom podseća na idiom u engleskom jeziku, ovaj idiom ne postoji, dok je drugo rešenje u potpunosti netačno. Ustaljeni prevodni ekvivalent pomenutog sinonima je when hell freezes over, iako je sa približnim značenjem moguće upotrebiti i when pigs fly. Kada biste obrnuli proces, i hteli da prevedete idiom when hell freezes over na srpski jezik, Guglov prevodilac bi vam ponudio frazu kad pakao zaledi, što očigledno nije adekvatno rešenje, jer se ovakvim bukvalnim prevodom ne bi prenelo značenje idioma, koje glasi nikada.

   baner-kurs-engleskog-nemackog-beograd

   Prevođenje pasusa sa stranog jezika

   Pored prevoda samo jedne reči ili kraće fraze, neretko se dešava da korisnici prevode i čitave pasuse uz pomoć Guglovog prevodica. Jako je važno napomenuti da je Guglov prevodilac vrlo koristan ukoliko vam je neophodan prevod jedne reči, ali je kod prevoda čitavih pasusa ili celokupnih tekstova neophodno proveriti dobijeni prevod, a često i izvršiti korekciju. Kao primer, uzećemo pasus iz novinskog članka Getting lost in the translation preuzetog sa vebsajta news.bbc.co.uk:

   Relying on online translation tools can be a risky business, especially if you expect too much of it. For the time being, might translation be something best left to the humans?

   Ako se ovaj pasus insertuje u Guglov prevodilac i zada se komanda prevoda sa engleskog na srpski jezik, dobija se sledeći prevod:

   Ослањајући се на онлине алата за превођење може бити ризичан посао, поготово ако очекујете превише од ње. За сада, можда превод буде нешто најбоље препустити људима?

   Iako je Guglov prevodilac ponudio neka legitimna rešenja, na primer prevod engleske imenice translation (koja u okviru fraze online translation tool ima opisnu funkciju) predloškom frazom za prevođenje, ili prevod fraze for the time being frazom za sada, što ne predstavlja prevod reč-za-reč, složićemo se da su na određenim mestima napravljeni propusti. Fraza online alata nije stavljena u odgovarajući padež, dok bi engleski internacionalizam online na srpski jezik trebalo prevesti transkripcijom, tako da se dobije onlajn. Pomenuta fraza nije stavljena ni u odgovarajući rod, pa kasnije u istoj rečenici imamo ličnu zamenicu za ženski rod u okviru predloške fraze (od) nje, iako je imenica alat muškog roda. Izvornim govornicima srpskog jezika je i na prvi pogled očigledno na kojim se mestima korekcija mora izvršiti.

   Da li želite besplatno da dobijete online lekciju engleskog jezika - Business Vocabulary? Kliknite na LINK.

   Neosporno je da Guglov prevodilac štedi vreme neophodno za prevod, jer nudi kompletne rečenice koje možete kopirati i nalepiti u svoj dokument, ali moramo biti svesni ograničenja ove popularne prevodilačke alatke. U pitanje se dovodi ne samo gramatička ispravnost prevoda, kao što je slaganje u rodu, broju i padežu, već i stilske greške kao što je pomenuta reč online. Svi izvorni govornici srpskog jezika lako će primetiti gramatička neslaganja, ali činjenica da je onlajn mnogo više u duhu srpskog jezika nego online može isto tako lako promaći mnogima. Slično je i sa frazom a risky business, koji Guglov prevodilac ovde prevodi bukvalno – rizičan posao. Umesto ovog bukvalnog prevoda možemo iskoristiti pridev u srednjem rodu rizično, pa bismo dobili rečenicu Oslanjanje na onlajn alate za prevođenje može biti rizično, što je mnogo prirodnije i stilski prihvatljivije rešenje. Prevođenje se ne svodi samo na poznavanje gramatičkih i leksičkih ekvivalenata, već i stilskih obeležja, što je od naročite važnosti kada su u pitanju tekstovi različitih žanrova.

   Iako je značaj Guglovog prevodioca neosporan u svakodnevnom laičkom prevođenju, ne smemo ispustiti iz vida da je ova alatka softver koji radi na osnovu statističke obrade reči i fraza, a ne smislene obrade, odnosno dekodiranja jezičkog sadržaja, koji obavlja ljudski mozak. Jezik se ne sastoji samo iz gramatičkih pravila i leksike, već ga oblikuju i stilska i pragmatička pravila, što prevod sa jednog jezika na drugi čini mnogo kompleksnijim nego što se mnogima čini.

    

   Pogledajte aktuelnu akcijsku ponudu kurseva stranih jezika klikom na: Akcijske cene!

   Pročitajte još korisnih saveta o učenju stranih jezika i otkrijte jezičke zanimljivosti u Bazi znanja.

    

   Prijavite se na mejling listu i dobijajte najnovije tekstove iz baze znanja na svoj i-mejl.

    Popunjavanje formulara zaštićeno je SSL enkripcijom.

    *Klikom na dugme Pošalji, dajem saglasnost da mi EQUILIBRIO - Obrazovni sistem može periodično slati nove korisne tekstove za učenje stranih jezika (putem i-mejla)

    Odlike doslovnog prevoda sa engleskog i na engleski jezik

    Pri prevođenju, bilo da se radi o pismenom ili usmenom, prevodioci se služe nizom prevodilačkih postupaka i tehnika. Izbor određene prevodilačke tehnike zavisi od konteksta, vrste teksta, pa i publike kojoj je prevod namenjen, i samim tim nije nasumičan. Shodno tome, u zavisnosti od pristupa koji prevodilac izabere, prevodni ekvivalent nekog teksta, rečenice, fraze ili samo jedne reči može biti različit. Jedna od osnovnih prevodilačkih tehnika jeste tehnika doslovnog prevoda.

    U priručniku Prevodilačke tehnike i postupci profesora Borisa Hlebeca, namenjenom kako studentima anglistike tako i svima onima koji žele da se bave prevođenjem sa engleskog i na engleski jezik, razlikuju se dve vrste doslovnog prevoda: dosledno doslovni prevod (word-for-word translation, odnosno prevod reč-za-reč) i ograničeno doslovni prevod (literal translation odnosno bukvalni prevod).

    Prvi se zasniva na ,,primarnom značenju“ a potonji na ,,sekundarnom značenju leksema i gramatičkih kategorija“. To znači da se kod dosledno doslovnog prevoda prevodi prvo značenje neke reči ili fraze, onako kako je ono dato u bilo kom rečniku, dok se kod ograničeno doslovnog prevoda prevodi drugo značenje. Pošto znamo da su reči neretko višeznačne, i da se značenje često očitava iz neposrednog rečeničnog konteksta, logično je pretpostaviti da prevod prvog značenja neke reči neće nužno biti adekvatan prevodni ekvivalent.

    U laičkoj interpretaciji, ova dva vida doslovnog prevoda se često izjednačavaju, to jest, kada se kaže bukvalan prevod, zapravo se misli na prevod reč-za-reč. Kao ilustracija za terminološku i značenjsku razliku između ova dva vida doslovnog prevođenja, poslužiće nam primeri iz Hlebecovog pripručnika Prevodilačke tehnike i postupci: heavy rains, have talks i serve a sentence.

    Dosledno doslovan prevod ovih fraza bio bi teške kiše, imati razgovore i služiti kaznu, dok bi ograničeno doslovan prevod glasio obilne kiše, voditi razgovore i izdržavati kaznu. Iako bi prevodom reč-za-reč značenje bilo preneseno, potonja rešenja su mnogo prirodnija. Nešto suptilniji primeri bili bi prevodi fraza reasonable price i control oneself – razumna cena i kontrolisati se.

    Mnogi izvorni govornici srpskog jezika rekli bi da je insistiranje na rešenjima pristupačna cena i obuzdati se zapravo nepotreban jezički purizam, ali ne smemo zaboraviti da je za očuvanje svakog jezika neophodno koristiti mehanizme kojima taj jezik raspolaže, a ne uvoditi i ustaljivati nova rešenja na uštrb postojećih. To se naročito odnosi na ona prevodna rešenja kojima se nije prevelo samo značenje, nego se i preslikala kolokacija nesvojstvena jeziku na koji se prevodi.

    Da li želite besplatno da dobijete online lekciju engleskog jezika - Business Vocabulary? Kliknite na LINK.

    Uprkos rasprostranjenosti, dosledno doslovan prevod, odnosno prevod reč-za-reč ima negativnu reputaciju kod laičke populacije, zato što je ovakav prevod najtransparentniji i deluje kao da nikakva naročita tehnika nije primenjena pri prevođenju. Štaviše, laici, kao i neiskusni prevodioci, često prave grešku kada pri prevođenju ne uzimaju u obzir celokupni rečenični ili tekstualni kontekst.

    Neretko se dešava da se za nepoznatu reč potraži definicija u nekom od onlajn prevodilačkih alata, kao što je Guglov prevodilac, i da se dobijeni prevod nekritički prihvati kao adekvatan. Čak iako je prevodni ekvivalent značenjski tačan, to i dalje ne mora da znači da je on žanrovski i stilski adekvatan, kao ni da formira odgovarajuću kolokaciju u jeziku na koji se prevodi. Takvi su i gorenavedeni primeri teške kiše, imati razgovore i služiti kaznu.

    Još jedan od primera neadekvatne kolokacije može biti i prevod fraze make money, koji bi glasio praviti novac, što je u ovom slučaju neprihvatljivo rešenje, jer srpski jezik raspolaže glagolom zaraditi, dok je i samo rešenje kolokacija koja nije u duhu srpskog jezika. Isto važi i za prevod fraze short story, koji ne bi trebalo da glasi kratka priča, kada je u srpskom jeziku već odomaćena reč novela.

    Pored smernica i implikacija za prevođenje, osvetljavanje prirode doslovnog prevoda ima i metodološke implikacije, naročito kada je u pitanju učenje i usvajanje vokabulara. Naime, preporučljivo je ohrabrivati učenike da novi vokabular pamte u kontekstu, odnosno da pamte način na koji se reč koristi, pre nego prevod te reči na njihov maternji jezik. Kao što se moglo zaključiti iz navedenih primera, jedna reč može imati nekoliko prevodnih ekvivalenata, tako da je za učenje jezika, kao i za njegovu primenu u govoru, pisanju ili prevođenju, neophodno usvojiti studiozan holistički pristup i fokusirati se na materijale na stranom jeziku koji se uči.

     

    Pogledajte aktuelnu akcijsku ponudu kurseva stranih jezika klikom na: Akcijske cene!

    Pročitajte još korisnih saveta o učenju stranih jezika i otkrijte jezičke zanimljivosti u Bazi znanja.

     

    Prijavite se na mejling listu i dobijajte najnovije tekstove iz baze znanja na svoj i-mejl.

     Popunjavanje formulara zaštićeno je SSL enkripcijom.

     *Klikom na dugme Pošalji, dajem saglasnost da mi EQUILIBRIO - Obrazovni sistem može periodično slati nove korisne tekstove za učenje stranih jezika (putem i-mejla)

     Nemački idiomi sa životinjama (1. deo)

     Frazemi ili idiomi su skupovi leksema, odnosno reči, ustaljene fraze koje se često ne mogu doslovno prevesti, tj. doslovno ne bi imale logično značenje i u određenoj situaciji mogle bi dovesti do velikog nesporazuma. Svaki jezik ima svoje idiome koji su razumljivi samo ako znamo njihovo preneseno značenje. Zanimljivo je to da se često sreću nemački idiomi sa životinjama i prilično je teško objasniti zašto su životinje te sa kojima ljudi neretko upoređuju ponašanja i pojave.

     Najbitnije je znati njihovo preneseno značenje kako biste frazu razumeli ili, još bolje, upotrebili.

     Da li želite besplatno da dobijete online lekciju engleskog jezika - Business Vocabulary? Kliknite na LINK.

     1. Nemati jarca (keinen Bock haben), odnosno nemati volje za nečim. Ako želite da kažete da vas izuzetno mrzi da nešto uradite, ili da više nikako nemate strpljenja, na nemačkom ćete reći da nemate jarca.

     Ich habe keinen Bock mehr, mit dir darüber zu diskutieren.
     Ich habe null Bock auf Politik!

     2. Sličnu upotrebu ima idiom „Jarac je sada debeo” (Jetzt ist der Bock fett). Ovaj frazem bismo mogli povezati sa srpskim: Sada mi je već toga preko glave.

     3. Upucati jarca (einen Bock schießen) znači napraviti veliku grešku.
     Er hatte, seitdem er als Mechatroniker arbeitet, schon mehrere Böcke geschossen.

     baner-kurs-nemackog-beograd

     4. Pomusti jarca (den Bock melken) je nešto što je bespotrebno, nelogično i bez ikakvog ostvarivog cilja. Ako vam se čini da je neko uradio neku potpuno suludu stvar, na nemačkom biste rekli da je pomuzao jarca.
     Mit dieser Entscheidung hat er den Bock gemolken.

     5. Ako želite da kažete da je neko popio previše alkohola, upotrebite frazem den Affen sitzen haben. U doslovnom prevodu (imati majmuna koji sedi) je frazem potpuno neshvatljiv, ali biste ga uprkos tome često čuli u nemačkim filmovima.
     Der Alte hat schon wieder einen Affen sitzen.

     6. Često se u nemačkom jeziku majmun povezuje sa ludim ponašanjem, te je tako i kod sledeća dva idioma. Kupiti sebi majmuna (sich einen Affen kaufen) znači jednostavno napiti se.
     Ich habe einen Job gefunden! Ich gehe heute Abend mir einen Affen kaufen!

     7. Biti potpuno van sebe, činiti ludosti je u nemačkom jeziku ravno tome kada vas ujede divlji majmun. Was hast du wohl gemacht? Bist du vom wilden Affen gebissen?

      

     Za više informacija o učenju nemačkog jezika posetite www.ucenjenemackog.com

     Pogledajte aktuelnu akcijsku ponudu kurseva stranih jezika klikom na: Akcijske cene!

     Pročitajte još korisnih saveta o učenju stranih jezika i otkrijte jezičke zanimljivosti u Bazi znanja.

      

     Prijavite se na mejling listu i dobijajte najnovije tekstove iz baze znanja na svoj i-mejl.

      Popunjavanje formulara zaštićeno je SSL enkripcijom.

      *Klikom na dugme Pošalji, dajem saglasnost da mi EQUILIBRIO - Obrazovni sistem može periodično slati nove korisne tekstove za učenje stranih jezika (putem i-mejla)

      Pogledajte utiske naše polaznice o kursu nemačkog jezika u EQUILIBRIO - Obrazovnom sistemu:

      Saveti za savršen izgovor

      Poznato je da postoji mnogo mogućnosti da se izgovor uvežba i svakako da je jedna od najboljih mogućnost da svakodnevno koristite jezik i to u komunikaciji sa maternjim govornikom ili na časovima stranog jezika sa predavačem. Međutim, ako nemate dovoljno takvih mogućnosti, dajemo vam savete kako možete svojiti savršen izgovor.

      Da li želite besplatno da dobijete online lekciju engleskog jezika - Business Vocabulary? Kliknite na LINK.

      1. Slušajte sebe!
      Ako ne slušate sebe dok govorite neki strani jezik, nećete moći da spoznate koje teškoće imate pri izgovoru i teško ćete uspeti to i da popravite. Jedan od načina je da pokušate da se snimite i vaš snimak uporedite sa snimkom maternjeg govornika.

      2. Pričajte sporije!
      Mnogi smatraju da će ako brzo pričaju to poboljšati njihov izgovor, ali to nije jedan od načina. Ako želite da usavršite vaš izgovor, potrebno je da polako izgovarate glasove, kombinacije glasova i cele rečenice.

      3. Vizualizujte reči!
      Pre nego izgovorite neki glas ili neku reč, pokušajte da vizualizujete kako biste ih izgovorili, tačnije vizualizujte oblik i poziciju usana i lica, a zatim izgovorite reč.

      baner-kurs-engleskog-nemackog-beograd

      4. Vežbajte ispred ogledala!
      Ovo je jedan od zaista dobrih načina. Nabavite uz to neki video i posmatrajte kako se izgovaraju zadate reči, a potom ponovite, ali ispred ogledala.

      5. Slušajte radio ili gledajte TV!
      Najbolji savet koji bi neko mogao da vam da jeste da što više slušate jezik koji učite, jer samo tako na najbolji način možete usvojiti savršen izgovor.

      6. Pevajte!
      Načite neku poznatu pesmu na stranom jeziku i zapevajte. Pevanje pomaže da se opustite, što rezultira time da pravilno izgovorite zadatu reč, ali i da poboljšate intonaciju.

       

      Pogledajte aktuelnu akcijsku ponudu kurseva stranih jezika klikom na: Akcijske cene!

      Pročitajte još korisnih saveta o učenju stranih jezika i otkrijte jezičke zanimljivosti u Bazi znanja.

       

      Prijavite se na mejling listu i dobijajte najnovije tekstove iz baze znanja na svoj i-mejl.

       Popunjavanje formulara zaštićeno je SSL enkripcijom.

       *Klikom na dugme Pošalji, dajem saglasnost da mi EQUILIBRIO - Obrazovni sistem može periodično slati nove korisne tekstove za učenje stranih jezika (putem i-mejla)

       Aktuelno: SAJAM STIPENDIJA - STUDENTSKE STIPENDIJE ZA UČENJE STRANIH JEZIKA

       Obrazovni Sistem EQUILIBRIO, u okviru Sajma stipendija, u mogućnosti je da ponudi svim redovnim studentima Beogradskog univerziteta stipendije za učenje stranih jezika. U ponudi su jednogodišnja stipendija za učenje stranih jezika (4 semestra) - 1 stipendija , Pripremni kurs (po izboru) za polaganje međunarodno priznatih ispita (FCE,CAE,CPE,TOEFL,IELTS) - 3 stipendije i jednosemestralna stipendija... Opširnije >>>

       Učenje jezika - saveti za roditelje

       Roditelji i predavači žele samo najbolje za, ali i od svoje dece. Međutim, nedostatak komunikacije između roditelja i predavača može uzrokovati brojne probleme, te su se iz toga izdvojili saveti za roditelje koji će olakšati detetu učenje stranih jezika. Razni pritisci imaju veliki uticaj na to da li će dete biti uspešno u učenju stranog jezika. Roditelji žele da podrže svoju decu, ali često ne znaju na koji način, tako da su najčešće roditelji ti koji  rade domaće zadatke svoje dece. Više je nego očigledno da je to kontraproduktivno pošto predavač tada ne može znati da li je učenik savladao datu lekciju ili su pak njegovi roditelji ti koji dobro znaju to gradivo.

       Dakle, kako mogu roditelji i predavači uspešno da sarađuju i time omoguće učenje jezika i van učionice? Navešćemo nekoliko saveta koji, ako ih se roditelji pridržavaju, mogu omogućiti savršenu radnu sredinu kod kuće.

       Puštajte deci pesmice na engleskom jeziku. Možda je najzgodnije to činiti pre spavanja ili tokom vožnje kolima. Odaberite pesmice u kojima se stihovi često ponavljaju i koje imaju pevljive refrene. To što deca slušaju engleske reči je već vežba samo po sebi jer će melodičnost koja je karakteristična za engleski jezik dete na taj način veoma lako usvojiti. Cilj je izložiti dete glasovima engleskog jezika. Pesmice ostaju u našem umu još dugo vremena nakon slušanja, što čini pesmice savršenim za učenje jezika.

       Kupite muzički DVD na engleskom jeziku. Odaberite onaj na kom likovi pokretima demonstriraju i dočaravaju značenje reči pesama. Deca koja su stara godinu i po dana uživaće gledajući scene prepune boja i sa lakoćom će usvajati nove reči i izraze.
       Pronađite obrazovne programe na engleskom jeziku,  kako na televiziji tako i na DVD-u. Postoje programi koji se bave najrazličitijim temama. Odaberite one teme koje najviše odgovaraju afinitetima Vašeg deteta. Ipak, trudite se da postoji jednaka zastupljenost programa koji su na maternjem i na engleskom jeziku, jer ponekad preterano izlaganje stranom jeziku može uticati na usvajanje i razvoj maternjeg jezika kod Vašeg deteta.

       Da li želite besplatno da dobijete online lekciju engleskog jezika - Business Vocabulary? Kliknite na LINK.

       Pronađite izvornog govornika engleskog jezika. To može biti neko ko će voditi računa o Vašem detetu dok ste Vi na poslu: bebisiterka, komšija ili prijatelj. Dogovorite se sa tom osobom da  komunicira sa Vašim detetom samo na engleskom jeziku. Naoružajte ih slikovnicama i knjižicama na engleskom. Ovde nije cilj formalno podučavanje jezika već da se kroz razgovor, čitanje i igru postave osnove razumevanju i čistom izgovoru glasova engleskog jezika, što će kroz dalje školovanje biti nadograđivano.

       Čim Vaše dete počne da koristi kompjuter, možete iskoristiti divne sadržaje i materijale koje Internet nudi. Odaberite one programe koji nude interaktivan pristup učenju jezika i koji ujedno nude i slušanje izgovora govornika engleskog jezika. Ukoliko je to moguće, sedite sa Vašim detetom dok ono radi za kompjuterom i ponudite pomoć kada je to potrebno. Takve aktivnosti ne moraju da budu vremenski dugačke. Deset do petnaest minuta dnevno obezbediće siguran napredak.

       Ovo su samo neke od ideja i preporuka koje će Vam pomoći da, izlažući dete sadržajima na engleskom jeziku, obezbedite rano usvajanje osnova jezika i time u svemu tome učestvujete na konstruktivan i smislen način. Sa srećom!

        

       Pogledajte aktuelnu akcijsku ponudu kurseva stranih jezika klikom na: Akcijske cene!

       Pročitajte još korisnih saveta o učenju stranih jezika i otkrijte jezičke zanimljivosti u Bazi znanja.

        

       Prijavite se na mejling listu i dobijajte najnovije tekstove iz baze znanja na svoj i-mejl.

        Popunjavanje formulara zaštićeno je SSL enkripcijom.

        *Klikom na dugme Pošalji, dajem saglasnost da mi EQUILIBRIO - Obrazovni sistem može periodično slati nove korisne tekstove za učenje stranih jezika (putem i-mejla)

        Internet - pomoć u učenju jezika

        Svakodnevni život je skoro pa nezamisliv bez interneta, preko kog komuniciramo, na kom se obaveštavamo i reklamiramo, na kom kupujemo, gledamo filmove i igramo igrice. Naravno da se internet toliko razvio da, između ostalog, obiluje sadržajima koji nam mogu pružiti pomoć u učenju jezika. U ovom tekstu ćemo koristiti konkretne primere za engleski, ali sve teme se odnose i na druge jezike.

        Rečnik. Učenje jezika bez rečnika je kao slikanje bez četkice – moguće je, ali... Velika prednost nove tehnologije je što se na internetu mogu naći raznovrsni rečnici što nam omogućava ne samo da neuporedivo brže pronađemo ono što nas zanima (u odnosu na klasične štampane rečnike), već i da lakše uporedimo objašnjenja.

        I svetski poznate izdavačke kuće nude svoje rečnike na besplatno korišćenje na svojim sajtovima. Veoma je zgodno što najčešće postoji i mogućnost da kliknete na ikonicu i čujete kako se reč izgovara, a neki, kao što je Mekmilan, nude i sinonime sa pregledom razlika i sličnosti za svaki upit.

        Sajtove sa rečnicima vredi dobro istražiti jer se uglavnom mogu naći brojne interesantne stvari, kao što su aplikacije za pametne telefone, igrice, saveti i sl.

        Evo nekih onlajn rečnika:

        www.oxfordlearnersdictionaries.com

        www.macmillandictionary.com

        www.dictionary.cambridge.org/dictionary

        www.learnersdictionary.com

        Vežbanja. U engleskom postoji izraz practice makes perfect, što znači da se redovnim vežbanjem napreduje mnogo brže. Idealno je vežbati sve – gramatiku, vokabular, čitanje, slušanje i pisanje. Nažalost, retko ko ima toliko vremena. Ali sve se to može vežbati onlajn, ako samo malo istražite mogućnosti. Najlakše je ukucati ključne reči u pretraživač, npr. freeonline (interactive) english exercises elementary level grammar. Ovo je samo primer, ali važno je da navedete koji ste nivo[1] i oblast koja vas zanima (gramatika, vokabular, čitanje, slušanje, pisanje).

        Na ovim sajtovima možete naći dosta sadržaja:

        www.ego4u.com

        www.learnenglish.britishcouncil.org

        www.eslgamesworld.com/

        www.a4esl.org

        Da li želite besplatno da dobijete online lekciju engleskog jezika - Business Vocabulary? Kliknite na LINK.

        Multimedijalni sadržaji. Ne znam šta se ne može naći na Jutjubu, što je za one koji uče jezike izrazito korisno. U obliku kratkih videa možete naći lekcije iz gramatike, leksike, izgovora i čega sve ne. To je posebno pogodno za one koji bolje uče slušajući.

        Možete i slušati pesme uz tekst ili gledati serije sa titlovima, pa čak i sapunice koje su namenjene ljudima koji uče jezik. Konkretno, znam za dve sapunice za one koji uče nemački – JojosuchtdasGluecki Extra, a za učenike engleskog tu je BigCitySmallWorld. Propratna vežbanja koja su interaktivne prirode i veoma zanimljiva nalaze se na sajtu DeutscheWelle(JojosuchtdasGlueck) i Britanskog saveta zaBigCitySmallWorld.

        Zajednice za učenje jezika. Ma koliko da ste samostalni u učenju jezika, jedna od najznačajnijih stvari je kontakt sa izvornim govornicima, što spada u još jednu blagodet novih tehnologija komunikacije. Postoje brojne zajednice koje okupljaju ljude koji žele da nauče nove jezike. Princip je fer razmena – svako ima profil na kom navede koji jezik mu je maternji i kojim još jezicima vlada i u kolikoj meri, pored liste jezika koje ga zanimaju da nauči. Tu možete ostvariti kontakte, pa kasnije preći na komunikaciju preko Skajpa.

        Ako pretražite Gugl rečima online language learning community naći ćete još bezbroj istih, od kojih neke čak povezuju učenike i profesore jezika.

        Puno sreće u istraživanju novih mogućnosti!

         


        [1]Opisni nivoi u rastućem nizu su beginner, elementary, pre-intermediate ili lower intermediate, intermediate, upper intermediate, advanced, proficient. Ukoliko niste sigurni, potražite neki test za određivanje nivoa (placement test )ili zamolite nekog profesora za pomoć.

         

        Pogledajte aktuelnu akcijsku ponudu kurseva stranih jezika klikom na: Akcijske cene!

        Pročitajte još korisnih saveta o učenju stranih jezika i otkrijte jezičke zanimljivosti u Bazi znanja.

         

        Prijavite se na mejling listu i dobijajte najnovije tekstove iz baze znanja na svoj i-mejl.

         Popunjavanje formulara zaštićeno je SSL enkripcijom.

         *Klikom na dugme Pošalji, dajem saglasnost da mi EQUILIBRIO - Obrazovni sistem može periodično slati nove korisne tekstove za učenje stranih jezika (putem i-mejla)

         Odlike usmenog prevođenja

         U stvarnosti u kojoj živimo, potreba za gotovo svakodnevnim prevođenjem je neosporna. Prevođenjem se u manjoj ili većoj meri bave i laici i profesionalci, te je neophodno razjasniti razlike između osnovnih vidova prevođenja. Pod osnovnim vidovima prevođenja podrazumevaju se pismeno i usmeno prevođenje, dok će se u ovom tekstu razmatrati osobenosti usmenog prevođenja.

         Usmeno prevođenje se od pismenog razlikuje po tome što prevodilac ispred sebe nema tekst koji će prevesti, a vremenski razmak za prevođenje poruke je kod usmenog prevođenja daleko kraći. Kod pismenog prevođenja, prevod se može iznova menjati i doterivati, dok se kod usmenog prevođenja jednom izrečena poruka ne može promeniti. Vremenski razmak između dekodiranja jezičke poruke izrečene na jeziku izvorniku i njenog kodiranja u jezik cilj je takođe mnogo kraći.

         Da li želite besplatno da dobijete online lekciju engleskog jezika - Business Vocabulary? Kliknite na LINK.

         Pod dekodiranjem se podrazumeva razumevanje jezičke poruke, dok se pod kodiranjem podrazumeva upotreba jezičkih sredstava u svrhu konstruisanja smislenih rečenica i njihovog povezivanja u koherentnu celinu. Upravo je razlika u trajanju ovog vremenskog razmaka najvažnija razlika između dva vida usmenog prevođenja - konsekutivnog i simultanog.

         Konsekutivno prevođenje se može smatrati direktnijim ekvivalentom pismenog prevođenja u odnosu na simultano prevođenje. Razlog tome je što, prilikom prevođenja, prevodilac najpre sasluša jedan segment jezičke poruke – obično je to nekoliko rečenica - nakon čega je prevodi. U tom vremenskom intervalu, prevodilac najpre dekodira jezičku poruku koju tek potom kodira u jezik cilj i potom izgovara. Međutim, naporedo sa procesom dekodiranja poruke, prevodilac pamti suštinu izrečene poruke, koju potom kodira jezičkim sredstvima jezika na koji prevodi. To znači da prevodilac mora vladati veštinama obrade i zadržavanja poruke u kratkoročnoj memoriji. Dok veštinama memorisanja manje ili više uspešno mogu ovladati i laici i profesionalni prevodioci, proces obrade jezičke poruke direktno zavisi od poznavanja jezika izvornika i jezika cilja, odnosno formalnog obrazovanja i obuke.

         baner-kurs-engleskog-nemackog-beograd

         Za razliku od konsekutivnog prevođenja, kod simultanog prevođenja prevodilac govori u isto vreme kada i govornik. Na taj način, prevodilac dekodira jezičku poruku u isto vreme kada i kodira tu poruku na jezik cilj, što znači da vremenski razmak između dekodiranja i kodiranja poruke nije duži od nekoliko sekundi. Štaviše, prevodilac često mora da predvidi delove poruke koji će tek biti izrečeni kako bi konstruisao rečenicu. Takođe, za razliku od konsekutivnog prevođenja, koje od tehničke opreme ne zahteva ništa sem prevodiočevog glasa, simultano prevođenje zahteva određenu tehničku opremu: mikrofon za govornika, kojim se njegov glas prenosi do prevodilačke kabine u kojoj se nalazi prevodilac, kao i mikrofon za prevodioca, kojim se njegov glas prenosi slušaocima, uglavnom preko slušalica. Neophodno je da prevodilačka kabina bude zvučno izolovana, kako se govornikov glas ne bi mešao sa prevodiočevim. Uzevši to u obzir, konsekutivno prevođenje se smatra praktičnijim.

         Bilo da se radi o simultanom ili konsekultivnom prevođenju, neosporna je činjenica da je za usmeno prevođenje neophodna vežba i upornost. Usmeni prevodioci moraju biti odlični poznavaoci frazalne i rečenične strukture jezika na koji prevode, ali isto tako moraju poznavati materiju koju će prevoditi. Stoga je pored lingivstičkog znanja prevodiocima neophodno razumevanje specifične terminologije i njegove upotrebe u rečeničnom kontekstu, čime se olakšava obrada jezičke poruke i dobija kvalitetniji prevod.

          

         Pogledajte aktuelnu akcijsku ponudu kurseva stranih jezika klikom na: Akcijske cene!

         Pročitajte još korisnih saveta o učenju stranih jezika i otkrijte jezičke zanimljivosti u Bazi znanja.

          

         Prijavite se na mejling listu i dobijajte najnovije tekstove iz baze znanja na svoj i-mejl.

          Popunjavanje formulara zaštićeno je SSL enkripcijom.

          *Klikom na dugme Pošalji, dajem saglasnost da mi EQUILIBRIO - Obrazovni sistem može periodično slati nove korisne tekstove za učenje stranih jezika (putem i-mejla)

          <
          <

          MENI