Konverzacijski kursevi engleskog jezika

Konverzacijski kursevi engleskog jezika osmišljeni su tako da poboljšaju  sposobnost komunikacije polaznika kako u svakodnevnim i neformalnim situacijama, tako i u poslovnom i formalnom okruženju. Koncepcija samog programa je takva da polaznici sve vreme obavljaju komunikaciju, bilo u obliku dijaloga, bilo u obliku izlaganja na datu temu.

Najčešći problem prilikom učenja engleskog  jezika je komunikacija i spremnost pojedinca da svoje znanje upotrebi. Ljudi uglavnom poseduju pasivno znanje ovog jezika, što znači da su sposobni da razumeju, ali im je teško kada oni sami treba da govore. Dešava se da osoba ima visok nivo gramatičkog znanja i vokabulara, ali se teško izražava usmeno.

Cilj konverzacijskih kurseva je aktivirati prethodno stečeno znanje otvorenom diskusijom na neku od tema interesantnih i korisnih polaznicima, gde je uloga profesora svedena na trenera, koji će pomoći polaznicima  kada „zapnu“, nudeći bolju reč ili strukturu.

Kurs se odvija na više nivoa (A2, B1, B2, C1), a odabir nivoa koji će se pohađati zavisi isključivo od stepena predznanja polaznika.

Konverzacijski kursevi engleskog jezika namenjeni su onima:

  • koji žele da dodatno usavrše svoje konverzacijske veštine engleskog jezika
  • koji žele da se fokusiraju na konverzaciju
  • koji ne žele da zapostave naučeno
  • koji žele da osveže znanje jezika koji su nekada učili, a napravili su pauzu u učenju
  • koje žele da vežbaju samo debatovanje, odnosno izlaganje argumenata na zadatu temu

Opšte informacije:

  • start nastave – novembar 2014. godine
  • tempo rada – jednom nedeljno po 120 minutavazno-konverzacijski
  • trajanje – dva meseca
  • termini za nastavu – sredom ili subotom

Tokom 2014. godine, Centar EQUILIBRIO svim svojim facebook fanovima odobrava specijalni popust od 50% za konverzacijske kurseve engleskog jezika.

Konverzacijski engleski cena

* plaćanje se vrši na dve rate, isključivo u dinarima,  prema srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate

* Ulazno testiranje podrazumeva izradu pismenog testa koji obuhvata gramatičke i leksičke jedinice određenog jezika i radi se isključivo u prostorijama Centra u trajanju od 60 min. Zakazuje se putem telefona ili lično u Sekretarijatu Centra. U Obrazovnom centru EQUILIBRIO ne postoji mogućnost online testiranja, jer ovakva vrsta testa ne odražava konkretno znanje budućeg polaznika, odnosno ne daje precizan uvid u aktivno i pasivno znanje, zbog čega je izuzetno neprecizna.

* završetkom jednog modula možete se upisati na sledeći, isključivo u okviru istog nivoa
* završetkom poslednjeg modula jednog nivoa nije moguće preći na sledeći nivo konverzacijskog kursa

Konverzacijski kursevi engleskog jezika

Pogledajte utiske polaznika konverzacijskih kurseva engleskog jezika

 

Lajkujte našu facebook stranicu i ostvarite pravo na popust:

www.facebook.com/equilibrio.centar

Nastava konverzacijskih kurseva engleskog jezika odvija se u nastavnom centru Stari grad.

Broj mesta sa promotivnom cenom je ograničen.

Hvala na interesovanju i dobrodošli!

 

Ukoliko želite, možete se na ovaj kurs prijaviti popunjavanjem online aplikacionog formulara:

Ime i prezime:

Broj telefona:

I-mejl:

Saberite: 3+2=? 

 

Share Button