Engleski za pravnike

Dobro je poznato da je engleski jezik postao neophodan preduslov za postizanje poslovnog uspeha za svakoga ko radi u međunarodnom okruženju. Sam proces globalnih i evropskih integracija izazvao je rastuću potrebu za pravnim stručnjacima koji poseduju odgovarajuće znanje engleskog jezika u oblasti prava.

Svesni činjenice da pravnik svoj jezik mora da koristi sa posebnom pažnjom i da mora biti osposobljen da komunicira tečno, a pre svega tačno i precizno, odnosno da u potpunosti mora razumeti ono što pročita ili čuje, razvili smo kurs koji će ne samo razviti sve vaše jezičke veštine unutar pravnog konteksta već će vam omogućti i povezivanje stečenog znanja kroz razmenu iskustava sa drugim polaznicima iz njihove dosadašnje prakse.

S toga, ukoliko želite da unapredite svoje poznavanje engleskog jezika u ovoj oblasti onda je specijalizovani kurs ENGLESKI ZA PRAVNIKE pravo rešenje za vas.

Kurs je namenjen prvenstveno pravnicima, ali i ostalim zaposlenim u organizacijama ili preduzećima sa pravnom službom.

Kurs engleski za pravnike

Na kursu ENGLESKI ZA PRAVNIKE su angažovani jezički stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom u ovoj oblasti, koji će vam omogućiti da do kraja kursa:

 • ovladate pravnom terminologijom iz petnaest područja prava, uključujući kompanijsko pravo, obligaciono pravo, pravo intelektualne svojine, trgovinsko pravo itd.
 • slušate i analizirate jezik koji se koristi u interakcijama advokat – klijent
 • proučavate strategije i tehnike u pregovorima
 • susretnete se sa različitim pravnim dokumentima, kao što su pisma, pravna mišljenja, različite vrste ugovora, klauzula, zapisnika, statuta
 • vežbate pisanje pisama, memoranduma i pravnih mišljenja
 • poboljšate svoju sposobnost da učestvujete u situacijama tipičnim za pravnu praksu, kroz igranje različitih uloga i učestvovanje u simulacijama

Međunarodno priznat sertifikat

Posebna pogodnost je što program kursa pokriva i materijal za spremanje međunarodnog ispita iz oblasti prava (ILEC), zvaničnog Kembridž sertifikata iz engleskog jezika za međunarodno pravo, koji je priznat od strane vodećih evropskih institucija, počevši od Saveta Evrope, preko pravnih i privrednih komora, pa sve do imigracionih tela za lica koja žele da se isele.

Pravnik koji je stekao ILEC kvalifikaciju poseduje sve veštine koje mu omogućuju da uspešno učestvuje na sastancima, pregovorima i diskusijama o pravnim temama, da izražava stručno mišljenje na engleskom jeziku, kao i da razume i kreira pravne dokumente.

Opšte informacije o kursu ENGLESKI ZA PRAVNIKE:

 • start nastave – april 2015. godine
 • tempo rada – dva puta nedeljno po 75 minuta
 • trajanje kursa –  3 meseca
 • ukupni nastavni fond – 40 školskih časova
 • termini za nastavu su poslepodnevni i večernji

    Tokom 2015. godine Centar EQUILIBRIO odobrava promo cene za specijalizovani kurs ENGLESKI ZA PRAVNIKE.

 plaćanje se vrši isključivo u dinarima, prema srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate

* Ulazno testiranje podrazumeva izradu pismenog testa koji obuhvata gramatičke i leksičke jedinice određenog jezika i radi se isključivo u prostorijama Centra u trajanju od 60 min. Zakazuje se putem telefona ili lično u Sekretarijatu Centra. U Obrazovnom centru EQUILIBRIO ne postoji mogućnost online testiranja, jer ovakva vrsta testa ne odražava konkretno znanje budućeg polaznika, odnosno ne daje precizan uvid u aktivno i pasivno znanje, zbog čega je izuzetno neprecizna.

Program uključuje i polaganje pismenog i usmenog ispita. Nakon položenog ispita polaznici stiču pravo na Sertifikat o položenom specijalizovanom kursu Engleski u pravu.

Potreban nivo znanja za upis na ovaj specijalizovani kurs je B1 (prema opštoj skali Saveta Evrope). Posebna prednost ovog kursa je rad u malim grupama polaznika što svakom pruža mogućnost izražavanja i učestvovanja u radu grupe, kao i dovoljnu pažnju predavača.

Kursevi  koji se održavaju u našem Centru potpuno su usaglašeni sa “Zajedničkim evropskim portfoliom za strane jezike”, dokumentom koji je usvojio Savet Evrope. To znači da se primenjuju iskustva evropskih stručnjaka iz ove oblasti, i da se metod učenja bazira na komunikativnom pristupu koji polaznike kurseva usmerava da svoja znanja koriste pre svega za usmeno izražavanje, ne zanemarujući pri tom ni ostale jezičke veštine: čitanje, pisanje i razumevanje.

Pogledajte utiske polaznika kursa ENGLESKI ZA PRAVNIKE

Nastava kursa engleski za pravnike odvija se u nastavnom centru Stari grad.

Hvala na interesovanju i dobrodošli!

 

Ukoliko želite, možete se na ovaj kurs prijaviti popunjavanjem online aplikacionog formulara:

Ime i prezime:

Broj telefona:

I-mejl:

Saberite:

Pogledajte ostale kurseve engleskog u našoj ponudi

Share Button