Engleski za pravnike

Opšte je poznata činjenica da je engleski jezik postao imperativ u današnjem društvu, a poznavanje ovog jezika neophodno je, kako u svakodnevnoj komunikaciji, tako i na poslu.

Približavanjem naše zemlje Evropskoj uniji i ispunjavanjem zahteva za usaglašavanje sa standardima u njoj, potreba za pravnicima koji dobro govore engleski jezik sve više raste. Međutim, za pravnika nije dovoljno samo da dobro vlada opštim jezikom, njemu je potrebno poznavanje specifične terminologije sa kojom većina naših pravnika ne dolazi često u kontakt.

Obrazovni Centar EQUILIBRIO vam nudi rešenje: specijalizovani kurs Engleski za pravnike.

Opšte informacije:

  • start nastave – početkom oktobra 2014. godine
  • tempo rada – dva puta nedeljno po 75 minuta
  • trajanje kursa –  3 meseca
  • ukupni nastavni fond – 40 školskih časova
  • termini za nastavu  su poslepodnevni i večernji

    Tokom 2014. godine Centar EQUILIBRIO odobrava promo cene za specijalizovani kurs ENGLESKI ZA PRAVNIKE.

 plaćanje se vrši isključivo u dinarima, prema srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate

* Ulazno testiranje podrazumeva izradu pismenog testa koji obuhvata gramatičke i leksičke jedinice određenog jezika i radi se isključivo u prostorijama Centra u trajanju od 60 min. Zakazuje se putem telefona ili lično u Sekretarijatu Centra. U Obrazovnom centru EQUILIBRIO ne postoji mogućnost online testiranja, jer ovakva vrsta testa ne odražava konkretno znanje budućeg polaznika, odnosno ne daje precizan uvid u aktivno i pasivno znanje, zbog čega je izuzetno neprecizna.

Program uključuje i polaganje pismenog i usmenog ispita. Nakon položenog ispita polaznici stiču pravo na Sertifikat o položenom specijalizovanom kursu Engleski u pravu.

Kurs ENGLESKI ZA PRAVNIKE  prvenstveno je namenjen svim pravnicima, sa ciljem da im pruži specijalizovani rečnik koji će im biti potreban u budućim profesionalnim karijerama, ali i ostalim zaposlenim u organizacijama ili preduzećima sa pravnom službom.

Kurs Engleski za pravnike podrazumeva rad na svim jezičkim veštinama: govoru, razumevanju, čitanju i pisanju. Takođe, obuhvata studije svetskih slučajeva iz oblasti prava, strategije komunikacije, veštine vođenja sastanaka i pregovaranja. Kurs je fokusiran i na leksiku koja se koristi u oblastima privrednog, međunarodnog, građanskog i krivičnog prava.

Potreban nivo znanja za upis na ovaj specijalistički kurs je B1 (prema opštoj skali Saveta Evrope). Svi predavači na kursu su stručnjaci za engleski jezik sa velikim profesionalnim iskustvom u pravnoj struci. Posebna prednost ovog kursa je rad u malim grupama polaznika što svakom pruža mogućnost izražavanja i učestvovanja u radu grupe, kao i dovoljnu pažnju predavača.


Međunarodno priznat sertifikat

Posebna pogodnost je što program pokriva i materijal za spremanje međunarodnog ispita iz oblasti prava (ILEC), zvaničnog Kembridž sertifikata iz engleskog jezika za međunarodno pravo, koji je priznat od strane brojnih evropskih i svetskih asocijacija pravnika.

Pravnik koji je stekao ILEC kvalifikaciju poseduje sve veštine koje mu omogućuju da uspešno učestvuje na sastancima, pregovorima i diskusijama o pravnim temama, da izražava stručno mišljenje na engleskom jeziku, kao i da razume i kreira pravne dokumente.

Engleski za pravnike

Kursevi  koji se održavaju u našem Centru potpuno su usaglašeni sa “Zajedničkim evropskim portfoliom za strane jezike”, dokumentom koji je usvojio Savet Evrope. To znači da se primenjuju iskustva evropskih stručnjaka iz ove oblasti, i da se metod učenja bazira na komunikativnom pristupu koji polaznike kurseva usmerava da svoja znanja koriste pre svega za usmeno izražavanje, ne zanemarujući pri tom ni ostale jezičke veštine: čitanje, pisanje i razumevanje.

Pogledajte utiske polaznika kursa ENGLESKI ZA PRAVNIKE

Nastava kursa engleski za pravnike odvija se u nastavnom centru Stari grad.

Hvala na interesovanju i dobrodošli!

 

Ukoliko želite, možete se na ovaj kurs prijaviti popunjavanjem online aplikacionog formulara:

Ime i prezime:

Broj telefona:

I-mejl:

Saberite: 1+3=? 

 

Share Button